Browsing by Author Bùi, Thanh Quất

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 15 to 16 of 16
  • V_L2_00624.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Thị Bích Huệ;  Advisor: Bùi, Thanh Quất (2005)

  • Phân tích làm rõ bản chất và những đặc điểm của khái niệm trong tư duy hình thức và trong tư duy biện chứng ở phạm vi đối tượng và phương thức phản ánh của chúng, mối quan hệ giữa chúng. Cụ thể là phân tích bản chất của tư duy trong quá trình nhận thức, các bộ phận cơ bản của tư duy và mối quan hệ giữa chúng. Đồng thời phân tích một số đặc điểm, vai trò của khái niệm trong tư duy hình thức, tư duy biện chứng. Từ đó góp phần giải quyết các vấn đề về lý luận nhận thức, về tư duy, khái niệm và làm rõ đặc điểm của khái niệm trong tư duy hình thức, tư duy biện chứng, đồng thời bổ sung nguồn tài liệu cho môn lôgíc học

Browsing by Author Bùi, Thanh Quất

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 15 to 16 of 16
  • V_L2_00624.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Thị Bích Huệ;  Advisor: Bùi, Thanh Quất (2005)

  • Phân tích làm rõ bản chất và những đặc điểm của khái niệm trong tư duy hình thức và trong tư duy biện chứng ở phạm vi đối tượng và phương thức phản ánh của chúng, mối quan hệ giữa chúng. Cụ thể là phân tích bản chất của tư duy trong quá trình nhận thức, các bộ phận cơ bản của tư duy và mối quan hệ giữa chúng. Đồng thời phân tích một số đặc điểm, vai trò của khái niệm trong tư duy hình thức, tư duy biện chứng. Từ đó góp phần giải quyết các vấn đề về lý luận nhận thức, về tư duy, khái niệm và làm rõ đặc điểm của khái niệm trong tư duy hình thức, tư duy biện chứng, đồng thời bổ sung nguồn tài liệu cho môn lôgíc học