Browsing by Author Bùi, Văn Khánh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 02050005843.pdf.jpg
  • Theses


  • Authors: Bùi, Văn Khánh;  Advisor: Nguyễn, Văn Lượt (2019)

  • Nghiên cứu lý luận và thực trạng hành vi tình dục nguy cơ của sinh viên, những yếu tố ảnh hưởng tới hành vi tình dục nguy cơ đó. Trên cơ sở đó,đề xuất các kiến nghị nhằm nâng cao hiểu biết về hành vi tình dục nguy cơ, xây dựng đời sống tình dục an toàn ở sinh viên

Browsing by Author Bùi, Văn Khánh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 02050005843.pdf.jpg
  • Theses


  • Authors: Bùi, Văn Khánh;  Advisor: Nguyễn, Văn Lượt (2019)

  • Nghiên cứu lý luận và thực trạng hành vi tình dục nguy cơ của sinh viên, những yếu tố ảnh hưởng tới hành vi tình dục nguy cơ đó. Trên cơ sở đó,đề xuất các kiến nghị nhằm nâng cao hiểu biết về hành vi tình dục nguy cơ, xây dựng đời sống tình dục an toàn ở sinh viên