Browsing by Author Bùi, Đức Hiển

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050000396.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Bùi, Đức Hiển (2010)

  • Trình bày những khái niệm cơ bản về thiệt hại, xác định thiết hại (XĐTH) do hành vi làm ô nhiễm môi trường (ÔNMT), đặc thù của thiệt hại do ÔNMT và phân loại các loại thiệt hại do ÔNMT gây ra. Tìm hiểu các quy định pháp luật hiện hành về XĐTH do hành vi làm ÔNMT. Phân tích thực tiễn xác định thiệt do hành vi làm ÔNMT qua các vụ việc cụ thể, đồng thời chỉ ra những bất cập, tồn tại trong các quy định pháp luật hiện hành. Từ đó đưa ra kiến nghị nhằm xây dựng và hoàn thiện pháp luật về XĐTH do hành vi làm ÔNMT.

Browsing by Author Bùi, Đức Hiển

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050000396.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Bùi, Đức Hiển (2010)

  • Trình bày những khái niệm cơ bản về thiệt hại, xác định thiết hại (XĐTH) do hành vi làm ô nhiễm môi trường (ÔNMT), đặc thù của thiệt hại do ÔNMT và phân loại các loại thiệt hại do ÔNMT gây ra. Tìm hiểu các quy định pháp luật hiện hành về XĐTH do hành vi làm ÔNMT. Phân tích thực tiễn xác định thiệt do hành vi làm ÔNMT qua các vụ việc cụ thể, đồng thời chỉ ra những bất cập, tồn tại trong các quy định pháp luật hiện hành. Từ đó đưa ra kiến nghị nhằm xây dựng và hoàn thiện pháp luật về XĐTH do hành vi làm ÔNMT.