Browsing by Author Dương, Lê Trường

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050005951.pdf.jpg
  • Theses


  • Authors: Dương, Lê Trường;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Bình (2019)

  • Chủ yếu thu thập từ các cuộc đối thoại trực tiếp với các đối tượng được thu thập, ghi âm các cuộc đối thoại đó. Ngoài ra, chúng tôi còn xây dựng những bảng từ để từ đó làm cơ sở cho sinh viên Thái Lan luyện phát âm. Qua đó, có thể giúp đánh giá một cách chi tiết nhất về các lỗi phát âm mà sinh viên Thái Lan mắc phải như: phụ âm đầu, phụ ấm cuối, thanh điệu,...

Browsing by Author Dương, Lê Trường

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050005951.pdf.jpg
  • Theses


  • Authors: Dương, Lê Trường;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Bình (2019)

  • Chủ yếu thu thập từ các cuộc đối thoại trực tiếp với các đối tượng được thu thập, ghi âm các cuộc đối thoại đó. Ngoài ra, chúng tôi còn xây dựng những bảng từ để từ đó làm cơ sở cho sinh viên Thái Lan luyện phát âm. Qua đó, có thể giúp đánh giá một cách chi tiết nhất về các lỗi phát âm mà sinh viên Thái Lan mắc phải như: phụ âm đầu, phụ ấm cuối, thanh điệu,...