Browsing by Author Dương, Mạnh Duy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00060000034.pdf.jpg
  • Đề tài nghiên cứu khoa học


  • Authors: Nguyễn, Trung Tính; Phạm, Quốc Hùng; Hà, Duy Bằng; Bùi, Văn Loát; Nguyễn, Mậu Chung; Phạm, Đình Khang; Hà, Thụy Long; Nguyễn, Thế Nghĩa; Đặng, Phương Nam; Trần, Thanh Tân; Vũ, Thanh Mai; Phạm, Quỳnh Trang; Dương, Mạnh Duy; Nguyễn, Thị Thủy (2008)

  • Thiết kế và xây dựng hệ chiếu mẫu và kênh dẫn notron dùng cho máy phát notron ING-3. Nghiên cứu số liệu diện phản ứng hạt nhân của notron nhanh với các nguyên tố nhẹ sử dụng code tính toán. Phân tích, xác định tiết diện và hàm lượng của một số nguyên tố (trong quặng bô xít) với notron nhanh. Nghiên cứu quá trình làm chậm notron qua các lớp paraphin. Xác định bằng thực nghiệm tiết diện của phản ứng hạt nhân với notron nhiệt. Xác định tiết diện của một số phản ứng hạt nhân với notron nhanh sử dụng các code tính toán

Browsing by Author Dương, Mạnh Duy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00060000034.pdf.jpg
  • Đề tài nghiên cứu khoa học


  • Authors: Nguyễn, Trung Tính; Phạm, Quốc Hùng; Hà, Duy Bằng; Bùi, Văn Loát; Nguyễn, Mậu Chung; Phạm, Đình Khang; Hà, Thụy Long; Nguyễn, Thế Nghĩa; Đặng, Phương Nam; Trần, Thanh Tân; Vũ, Thanh Mai; Phạm, Quỳnh Trang; Dương, Mạnh Duy; Nguyễn, Thị Thủy (2008)

  • Thiết kế và xây dựng hệ chiếu mẫu và kênh dẫn notron dùng cho máy phát notron ING-3. Nghiên cứu số liệu diện phản ứng hạt nhân của notron nhanh với các nguyên tố nhẹ sử dụng code tính toán. Phân tích, xác định tiết diện và hàm lượng của một số nguyên tố (trong quặng bô xít) với notron nhanh. Nghiên cứu quá trình làm chậm notron qua các lớp paraphin. Xác định bằng thực nghiệm tiết diện của phản ứng hạt nhân với notron nhiệt. Xác định tiết diện của một số phản ứng hạt nhân với notron nhanh sử dụng các code tính toán