Browsing by Author Dương, Ngọc Khải

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050009533.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Quang Thái;  Advisor: Dương, Ngọc Khải (2018)

  • Luận văn đã đưa ra những nhìn nhận chung một số vấn đề của dòng chảy hai pha không có/có chuyển pha dựa trên việc tổng quan nhiều công bố có liên quan. Dựa trên lịch sử ra đời, cấu trúc, các ưu và nhược điểm của OpenFOAM, những khả năng của bộ chương trình OpenFOAM đã được trình bày. Luận văn đã ứng dụng bộ chương trình OpenFOAM trong nghiên cứu động lực học dòng chảy không có/có chuyển pha quanh các vật thể khi xâm nhập nước (không có chuyển pha) và khi đang chuyển động trong lòng nước). Các kết quả nghiên cứu phù hợp với các kết quả đã công bố. Những kết qủa mô phỏng trường áp suất và vận tốc của dòng chảy quanh các vật thể đã được thể hiện bằng công cụ ParaView tích hợp sẵn với Ope...

Browsing by Author Dương, Ngọc Khải

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050009533.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Quang Thái;  Advisor: Dương, Ngọc Khải (2018)

  • Luận văn đã đưa ra những nhìn nhận chung một số vấn đề của dòng chảy hai pha không có/có chuyển pha dựa trên việc tổng quan nhiều công bố có liên quan. Dựa trên lịch sử ra đời, cấu trúc, các ưu và nhược điểm của OpenFOAM, những khả năng của bộ chương trình OpenFOAM đã được trình bày. Luận văn đã ứng dụng bộ chương trình OpenFOAM trong nghiên cứu động lực học dòng chảy không có/có chuyển pha quanh các vật thể khi xâm nhập nước (không có chuyển pha) và khi đang chuyển động trong lòng nước). Các kết quả nghiên cứu phù hợp với các kết quả đã công bố. Những kết qủa mô phỏng trường áp suất và vận tốc của dòng chảy quanh các vật thể đã được thể hiện bằng công cụ ParaView tích hợp sẵn với Ope...