Browsing by Author Dương, Ngọc Tấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050001830.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Dương, Ngọc Tấn;  Advisor: Bùi, Thành Nam (2013)

  • Khái quát những vấn đề lý luận về: Thể chế nhà nước - cơ cấu tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Chính phủ Việt Nam, một số (Văn bản quy phạm pháp luật) VBQPPL và quá trình xây dựng pháp luật ở Việt Nam. Cung cấp một số nội dung về lý thuyết thuế, quản lý thuế liên quan. Phản ánh thực tiễn hoạch định một số VBQPPL về thuế ở Việt Nam hiện nay: Quy trình xây dựng, ban hành và nội dung cụ thể của dự án luật; Được xem xét trên góc độ các chủ thể hoạch định (Quốc hội, Chính phủ và mối quan hệ giữa Quốc hội - Chính phủ). Đánh giá chất lượng công tác hoạch định chính sách pháp luật thuế ở...

Browsing by Author Dương, Ngọc Tấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050001830.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Dương, Ngọc Tấn;  Advisor: Bùi, Thành Nam (2013)

  • Khái quát những vấn đề lý luận về: Thể chế nhà nước - cơ cấu tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Chính phủ Việt Nam, một số (Văn bản quy phạm pháp luật) VBQPPL và quá trình xây dựng pháp luật ở Việt Nam. Cung cấp một số nội dung về lý thuyết thuế, quản lý thuế liên quan. Phản ánh thực tiễn hoạch định một số VBQPPL về thuế ở Việt Nam hiện nay: Quy trình xây dựng, ban hành và nội dung cụ thể của dự án luật; Được xem xét trên góc độ các chủ thể hoạch định (Quốc hội, Chính phủ và mối quan hệ giữa Quốc hội - Chính phủ). Đánh giá chất lượng công tác hoạch định chính sách pháp luật thuế ở...