Browsing by Author Dương, Ngọc Thanh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 7 to 8 of 8
  • 00050008926.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trịnh, Thị Phương Loan;  Advisor: Dương, Ngọc Thanh (2017)

  • Nghiên cứu cơ sở lý luận về công tác quản lý nhân lực hình thành lý thuyết cho công tác quản lý nhân lực tại tổ chức. Soi vào thực tiễn công tác quản lý nhân lực tại cơ quan Kho bạc Nhà nước Việt Nam đánh giá kết quả đạt được, tìm ra hạn chế, nguyên nhân hạn chế. Phân tích những hạn chế đề ra giải pháp cho công tác Quản lý nhân lực tại cơ quan Kho bạc Nhà nước Việt Nam nhằm giúp công tác ngày càng hoàn thiện và đạt kết quả tốt hơn.

Browsing by Author Dương, Ngọc Thanh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 7 to 8 of 8
  • 00050008926.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trịnh, Thị Phương Loan;  Advisor: Dương, Ngọc Thanh (2017)

  • Nghiên cứu cơ sở lý luận về công tác quản lý nhân lực hình thành lý thuyết cho công tác quản lý nhân lực tại tổ chức. Soi vào thực tiễn công tác quản lý nhân lực tại cơ quan Kho bạc Nhà nước Việt Nam đánh giá kết quả đạt được, tìm ra hạn chế, nguyên nhân hạn chế. Phân tích những hạn chế đề ra giải pháp cho công tác Quản lý nhân lực tại cơ quan Kho bạc Nhà nước Việt Nam nhằm giúp công tác ngày càng hoàn thiện và đạt kết quả tốt hơn.