Browsing by Author Dương, Ngọc Toàn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00060000473.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Minh Thư; Trần, Thu Hường; Nguyễn, Minh Thảo; Dương, Ngọc Toàn; Lê, Thị Minh Nguyệt (2015)

  • Tổng hợp một số hợp chất xeton α, β-không no rồi chuyển hoá các xeton α, β-không no thành những hợp chất có mới chứa vòng pirazolin, vòng pirimiđin. Khảo sát cấu tạo và hoạt tính sinh học của chúng nhằm định hướng khả năng ứng dụng... Đã tổng hợp được 9 hợp chất xeton α, β-không no và dẫn xuất pirazolin, pirimidin. Các điều kiện thực hiện phản ứng được nghiên cứu nhằm đạt hiệu quả cao. Các hợp chất được xác nhận cấu trúc bằng các dữ kiện phổ IR, MS, và NMR. Các hợp chất đã được thử nghiệm hoạt tính sinh học (Kháng khuẩn, chống nấm và gây độc tố tế bào). Toàn bộ hợp chất thử nghiệm đều có hoạt tính kháng khuẩn đối với chủng Gr(-) và Candida aldicans. Một số hợp chất có tính kháng khuẩn...

Browsing by Author Dương, Ngọc Toàn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00060000473.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Minh Thư; Trần, Thu Hường; Nguyễn, Minh Thảo; Dương, Ngọc Toàn; Lê, Thị Minh Nguyệt (2015)

  • Tổng hợp một số hợp chất xeton α, β-không no rồi chuyển hoá các xeton α, β-không no thành những hợp chất có mới chứa vòng pirazolin, vòng pirimiđin. Khảo sát cấu tạo và hoạt tính sinh học của chúng nhằm định hướng khả năng ứng dụng... Đã tổng hợp được 9 hợp chất xeton α, β-không no và dẫn xuất pirazolin, pirimidin. Các điều kiện thực hiện phản ứng được nghiên cứu nhằm đạt hiệu quả cao. Các hợp chất được xác nhận cấu trúc bằng các dữ kiện phổ IR, MS, và NMR. Các hợp chất đã được thử nghiệm hoạt tính sinh học (Kháng khuẩn, chống nấm và gây độc tố tế bào). Toàn bộ hợp chất thử nghiệm đều có hoạt tính kháng khuẩn đối với chủng Gr(-) và Candida aldicans. Một số hợp chất có tính kháng khuẩn...