Browsing by Author Dương, Thị Thanh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2 to 2 of 2
  • The Structure and Crystallization Process of Amorphous Iron Nanoparticles.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Dương, Thị Thanh; Phạm, Mai An; Giáp, Thị Thùy Trang; Nguyễn, Thị Minh Thủy; Phạm, Hữu Kiên (2019)

  • Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu cấu trúc và quá trình tinh thể hạt nano sắt vô định hình (VĐH) bằng phương pháp mô phỏng động lực học phân tử (ĐLHPT). Chúng tôi đã phát hiện các hạt nano sắt ở nhiệt độ 300 K và 500 K không thể tinh thể. Trong khi đó đối với hạt nano sắt ở 900 K, sau thời gian hồi phục 2×107 bước, nó tinh thể thành cấu trúc bcc. Cấu trúc hạt nano tinh thể sắt ở 900 K được phân tích thông qua hàm phân bố xuyên tâm (HPBXT), số nguyên tử tinh thể theo các lớp khác nhau trong hạt nano. Mô phỏng chỉ ra rằng, ban đầu các nhân tinh thể được tạo thành chủ yếu trong vùng gần bề mặt hạt nano. Sau đó các đám tinh thể phát triển theo hướng tới tâm hạt nano. Cuối cùn...

Browsing by Author Dương, Thị Thanh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2 to 2 of 2
  • The Structure and Crystallization Process of Amorphous Iron Nanoparticles.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Dương, Thị Thanh; Phạm, Mai An; Giáp, Thị Thùy Trang; Nguyễn, Thị Minh Thủy; Phạm, Hữu Kiên (2019)

  • Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu cấu trúc và quá trình tinh thể hạt nano sắt vô định hình (VĐH) bằng phương pháp mô phỏng động lực học phân tử (ĐLHPT). Chúng tôi đã phát hiện các hạt nano sắt ở nhiệt độ 300 K và 500 K không thể tinh thể. Trong khi đó đối với hạt nano sắt ở 900 K, sau thời gian hồi phục 2×107 bước, nó tinh thể thành cấu trúc bcc. Cấu trúc hạt nano tinh thể sắt ở 900 K được phân tích thông qua hàm phân bố xuyên tâm (HPBXT), số nguyên tử tinh thể theo các lớp khác nhau trong hạt nano. Mô phỏng chỉ ra rằng, ban đầu các nhân tinh thể được tạo thành chủ yếu trong vùng gần bề mặt hạt nano. Sau đó các đám tinh thể phát triển theo hướng tới tâm hạt nano. Cuối cùn...