Browsing by Author Erik Svard, Sven

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • UEB_00025.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ha, Duc Quang; Ly, Binh Minh; Dinh, Van Tho;  Advisor: Phung, Xuan Nha; Erik Svard, Sven (2012)

 • Chapter 1: Theoretical framework of participatory planning. Chapter 2: Current status of participatory planning in Lao Cai. Chapter 3: Some major solutions to improve participatory planning in Lao Cai in the future.

 • UEB_00009.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Huân;  Advisor: Tạ, Ngọc Sơn; Nguyễn, Thị Ngọc Huyền; Erik Svard, Sven (2012)

 • Electronic Resources; Luận văn ThS. Quản lí công -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012

Browsing by Author Erik Svard, Sven

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • UEB_00025.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ha, Duc Quang; Ly, Binh Minh; Dinh, Van Tho;  Advisor: Phung, Xuan Nha; Erik Svard, Sven (2012)

 • Chapter 1: Theoretical framework of participatory planning. Chapter 2: Current status of participatory planning in Lao Cai. Chapter 3: Some major solutions to improve participatory planning in Lao Cai in the future.

 • UEB_00009.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Huân;  Advisor: Tạ, Ngọc Sơn; Nguyễn, Thị Ngọc Huyền; Erik Svard, Sven (2012)

 • Electronic Resources; Luận văn ThS. Quản lí công -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012