Browsing by Author Eriksson, Lars-Torsten

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 4 to 8 of 8
 • UEB_00041.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Đức Hinh;  Advisor: Chu, Văn Thắng; Nguyen, Ngoc Thang; Eriksson, Lars-Torsten (2012)

 • Luận văn cung cấp thêm căn cứ khoa học, làm tài liệu tham khảo cho công tác quản lý nhân sự tại cơ quan Văn phòng UBND cấp tỉnh; Luận văn có thể là cơ sở thủ trưởng cơ quan xem xét, quyết định việc xây dựng, ban hành các quy định về quản trị nguồn nhân lực trong đơn vị vừa mang tính khoa học, lại gắn liền với thực tiễn công việc giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng công việc của đơn vị.

 • UEB_00043.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyen, Thanh Binh;  Advisor: Nguyen, Huy Dong; Eriksson, Lars-Torsten; Nguyen, Quoc Viet (2012)

 • Đề tài đã làm rõ được một số nội dung có liên quan đến khái niệm, đặc điểm về KTSTQ, từ đó xác định vai trò và vị trí của KTSTQ đối với Ngành hải quan; xác định được tính tất yếu phải tăng cường hoạt động KTSTQ trong giai đoạn hiện nay.; Đề tài đã làm rõ được một số nội dung có liên quan đến khái niệm, đặc điểm về kiểm tra sau thông quan, từ đó xác định vai trò và vị trí của kiểm tra sau thông quan đối với ngành Hải quan; xác định được tính tất yếu phải tăng cường hoạt động kiểm tra sau thông quan trong giai đoạn hiện nay.

Browsing by Author Eriksson, Lars-Torsten

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 4 to 8 of 8
 • UEB_00041.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Đức Hinh;  Advisor: Chu, Văn Thắng; Nguyen, Ngoc Thang; Eriksson, Lars-Torsten (2012)

 • Luận văn cung cấp thêm căn cứ khoa học, làm tài liệu tham khảo cho công tác quản lý nhân sự tại cơ quan Văn phòng UBND cấp tỉnh; Luận văn có thể là cơ sở thủ trưởng cơ quan xem xét, quyết định việc xây dựng, ban hành các quy định về quản trị nguồn nhân lực trong đơn vị vừa mang tính khoa học, lại gắn liền với thực tiễn công việc giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng công việc của đơn vị.

 • UEB_00043.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyen, Thanh Binh;  Advisor: Nguyen, Huy Dong; Eriksson, Lars-Torsten; Nguyen, Quoc Viet (2012)

 • Đề tài đã làm rõ được một số nội dung có liên quan đến khái niệm, đặc điểm về KTSTQ, từ đó xác định vai trò và vị trí của KTSTQ đối với Ngành hải quan; xác định được tính tất yếu phải tăng cường hoạt động KTSTQ trong giai đoạn hiện nay.; Đề tài đã làm rõ được một số nội dung có liên quan đến khái niệm, đặc điểm về kiểm tra sau thông quan, từ đó xác định vai trò và vị trí của kiểm tra sau thông quan đối với ngành Hải quan; xác định được tính tất yếu phải tăng cường hoạt động kiểm tra sau thông quan trong giai đoạn hiện nay.