Browsing by Author Eriksson, Lars-Torsten

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 13 to 16 of 16
 • UEB_00049.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vu, Khanh Toan;  Advisor: Nguyen, Nhu Quynh; Hoang, Thi Thuy Nguyet; Eriksson, Lars-Torsten (2012)

 • Chương trình nông thôn mới của chính quyền thành phố Hà Nội là một chương trình lớn, được tổ chức trên 19 huyện thị của thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2009 - 2020 nhằm xây dựng các con đường nông thôn làm thay đổi cơ bản bộ mặt hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn các xã, chi tiêu của công trình và chi tiêu công, có sự giám sát của người dân, người dân được hưởng lợi từ chương trình. Tuy nhiên qua kết quả kiểm toán của Kiểm toán nhà nước cho thấy bên cạnh những mặt ưu điểm của quá trình tổ chức thực hiện của chương trình, còn có những hạn chế trong việc thực hiện "4 trụ cột" của quản lý công mới như: tính kế hoạch chưa cao, chưa có sự giải trình đầy đủ của chính quyền nhà nước,...

 • UEB_00053.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Huynh, Nhat Truong;  Advisor: Lam, Canh Tuan; Vo, Thi My Dung; Vo, Kim Son; Eriksson, Lars-Torsten (2012)

 • Vấn đề trách nhiệm và chịu trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức công Việt Nam nói chung và trên lĩnh vực Dân tộc nói riêng hiện nay đang tồn tại những bất cập nhất định chưa có những quy định rõ ràng. Hệ lụy của vấn đề này là ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của tổ chức cũng có nghĩa là tác động đến sự phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội của quốc gia cần được chấn chỉnh...

Browsing by Author Eriksson, Lars-Torsten

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 13 to 16 of 16
 • UEB_00049.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vu, Khanh Toan;  Advisor: Nguyen, Nhu Quynh; Hoang, Thi Thuy Nguyet; Eriksson, Lars-Torsten (2012)

 • Chương trình nông thôn mới của chính quyền thành phố Hà Nội là một chương trình lớn, được tổ chức trên 19 huyện thị của thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2009 - 2020 nhằm xây dựng các con đường nông thôn làm thay đổi cơ bản bộ mặt hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn các xã, chi tiêu của công trình và chi tiêu công, có sự giám sát của người dân, người dân được hưởng lợi từ chương trình. Tuy nhiên qua kết quả kiểm toán của Kiểm toán nhà nước cho thấy bên cạnh những mặt ưu điểm của quá trình tổ chức thực hiện của chương trình, còn có những hạn chế trong việc thực hiện "4 trụ cột" của quản lý công mới như: tính kế hoạch chưa cao, chưa có sự giải trình đầy đủ của chính quyền nhà nước,...

 • UEB_00053.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Huynh, Nhat Truong;  Advisor: Lam, Canh Tuan; Vo, Thi My Dung; Vo, Kim Son; Eriksson, Lars-Torsten (2012)

 • Vấn đề trách nhiệm và chịu trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức công Việt Nam nói chung và trên lĩnh vực Dân tộc nói riêng hiện nay đang tồn tại những bất cập nhất định chưa có những quy định rõ ràng. Hệ lụy của vấn đề này là ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của tổ chức cũng có nghĩa là tác động đến sự phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội của quốc gia cần được chấn chỉnh...