Browsing by Author Eriksson, Lars-Torsten

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 15 to 16 of 16
  • UEB_00053.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Huynh, Nhat Truong;  Advisor: Lam, Canh Tuan; Vo, Thi My Dung; Vo, Kim Son; Eriksson, Lars-Torsten (2012)

  • Vấn đề trách nhiệm và chịu trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức công Việt Nam nói chung và trên lĩnh vực Dân tộc nói riêng hiện nay đang tồn tại những bất cập nhất định chưa có những quy định rõ ràng. Hệ lụy của vấn đề này là ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của tổ chức cũng có nghĩa là tác động đến sự phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội của quốc gia cần được chấn chỉnh...

Browsing by Author Eriksson, Lars-Torsten

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 15 to 16 of 16
  • UEB_00053.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Huynh, Nhat Truong;  Advisor: Lam, Canh Tuan; Vo, Thi My Dung; Vo, Kim Son; Eriksson, Lars-Torsten (2012)

  • Vấn đề trách nhiệm và chịu trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức công Việt Nam nói chung và trên lĩnh vực Dân tộc nói riêng hiện nay đang tồn tại những bất cập nhất định chưa có những quy định rõ ràng. Hệ lụy của vấn đề này là ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của tổ chức cũng có nghĩa là tác động đến sự phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội của quốc gia cần được chấn chỉnh...