Browsing by Author Furuta, Motoo

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 16.pdf.jpg
  • Conference Paper


  • Authors: Furuta, Motoo (2008)

  • Từ năm 1999 bốn trường đại học chủ chốt khu vực Đông Á bao gồm Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc), Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc), Đại học Tokyo (Nhật Bản) và Đại học Quốc gia Hà Nội (Việt Nam) đã tổ chức họp định kỳ hàng năm gọi là Diễn đàn Bốn trường đại học Đông Á với mục đích tăng cường giao lưu về mặt giáo dục đại học nhằm xây dựng một số chương trình và giáo trình chung cho cả bốn trường đại học. Chúng ta coi đây là sự nghiệp xây dựng nền văn hoá chung cho bốn trường đại học.

Browsing by Author Furuta, Motoo

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 16.pdf.jpg
  • Conference Paper


  • Authors: Furuta, Motoo (2008)

  • Từ năm 1999 bốn trường đại học chủ chốt khu vực Đông Á bao gồm Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc), Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc), Đại học Tokyo (Nhật Bản) và Đại học Quốc gia Hà Nội (Việt Nam) đã tổ chức họp định kỳ hàng năm gọi là Diễn đàn Bốn trường đại học Đông Á với mục đích tăng cường giao lưu về mặt giáo dục đại học nhằm xây dựng một số chương trình và giáo trình chung cho cả bốn trường đại học. Chúng ta coi đây là sự nghiệp xây dựng nền văn hoá chung cho bốn trường đại học.