Browsing by Author Furuta Motoo

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2 to 2 of 2
  • 3187-1-5668-1-10-20161201.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Furuta Motoo (2002)

  • Trong khoáng thời gian 10 nám gần đây. tôi đã cùng với các nhà sử học Việt Nam tiến hành cuộc diều tra về thực trạng nạn đói xảy ra tại miền Bắc Việt Nam năm 1945. Nạn đói này là một tham kịch diễn ra trong thời kỳ quân đội Nhật Bản chiếm đóng Việt Nam. Tuy nhiên, tại Nhặt Bản, nạn đói 1945 hầu như vẫn chưa được biết tới. Một trong những lý (lo chính là chúng ta không có được nhiều tài liệu ghi chép rỏ ràng vê sự kiện này. Năm 1915 là một bước ngoặt lốn trong lịch sử hiên đại Việt Nam. Cho tới đầu năm 1945, Việt Nam cùng với Lào, Campuchia đều là thuộc địa của thực dán Pháp. Tù tháng 9 năm 1940, trước khi chiến tranh Thái Rình Dương nổ ra, Nhật Bản đã chia quân đội vào chiêm đóng nhưn...

Browsing by Author Furuta Motoo

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2 to 2 of 2
  • 3187-1-5668-1-10-20161201.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Furuta Motoo (2002)

  • Trong khoáng thời gian 10 nám gần đây. tôi đã cùng với các nhà sử học Việt Nam tiến hành cuộc diều tra về thực trạng nạn đói xảy ra tại miền Bắc Việt Nam năm 1945. Nạn đói này là một tham kịch diễn ra trong thời kỳ quân đội Nhật Bản chiếm đóng Việt Nam. Tuy nhiên, tại Nhặt Bản, nạn đói 1945 hầu như vẫn chưa được biết tới. Một trong những lý (lo chính là chúng ta không có được nhiều tài liệu ghi chép rỏ ràng vê sự kiện này. Năm 1915 là một bước ngoặt lốn trong lịch sử hiên đại Việt Nam. Cho tới đầu năm 1945, Việt Nam cùng với Lào, Campuchia đều là thuộc địa của thực dán Pháp. Tù tháng 9 năm 1940, trước khi chiến tranh Thái Rình Dương nổ ra, Nhật Bản đã chia quân đội vào chiêm đóng nhưn...