Browsing by Author Hà, Anh Tuấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 00050004321.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Anh Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Văn Tuân (2014)

 • Luận văn giải quyết một cách có hệ thống những nội dung cơ bản về vị trí, vai trò của Thẩm phán trong bộ luật tố tụng hình sự như nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán trong các Bộ luật tố tụng hình sự đã được ban hành; vị trí, vai trò của Thẩm phán trong pháp luật tố tụng hình sự trên thế giới. Trong luận văn, chúng tôi phân tích các quy định hiện hành của Bộ luật tố tụng hình sự về vị trí, vai trò của Thẩm phán. Nghiên cứu quy định vị trí, vai trò của Thẩm phán trong giai đoạn trước khi ban hành Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003. Ngoài ra, luận văn còn đưa ra được các giải pháp hoàn thiện quy định của Bộ luật tố tụng hình sự hiện này về vị trí, vai trò của Thẩm phán trong khi giải qu...

 • 41_Hà Anh Tuấn_QH2014.Y Duochoc.Text.Marked.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Anh Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Thị Phương; Nguyễn, Hữu Tùng (2019)

 • Đề tài: " Xây dựng phương pháp định lượng Aflatoxin trong dược liệu bằng LC-MS/MS" áp dụng để xác định hàm lượng Aflatoxin trong một số dược liệu với mục tiêu: 1 - Xây dựng và thẩm định phương pháp định lượng đồng thời 4 độc tố Aflatoxin (AFB1, AFB2, AFG1, AFG2) trong dược liệu bằng phương pháp LC-MS/MS sử dụng kỹ thuật chiết pha rắn với cột ái lực miễn dịch (SPE-IM).2- Áp dụng phương pháp đã xây dựng đánh giá mức độ ô nhiễm một số Aflatoxin trên các mẫu dược liệu thu mua trên thị trường Hà Nội

 • 02050006202.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Anh Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế (2020)

 • Khái quát các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài, từ đó rút ra những nội dung cần kế thừa, những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện. Khái quát hoàn cảnh lịch sử và phân tích chủ trương đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 2001 - 2015. Phân tích thực tiễn chỉ đạo đối ngoại sự dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 2001 - 2015. Nhận xét sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam về hoạt động đối ngoại giai đoạn 2001 - 2015 và rút ra kinh nghiệm

Browsing by Author Hà, Anh Tuấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 00050004321.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Anh Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Văn Tuân (2014)

 • Luận văn giải quyết một cách có hệ thống những nội dung cơ bản về vị trí, vai trò của Thẩm phán trong bộ luật tố tụng hình sự như nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán trong các Bộ luật tố tụng hình sự đã được ban hành; vị trí, vai trò của Thẩm phán trong pháp luật tố tụng hình sự trên thế giới. Trong luận văn, chúng tôi phân tích các quy định hiện hành của Bộ luật tố tụng hình sự về vị trí, vai trò của Thẩm phán. Nghiên cứu quy định vị trí, vai trò của Thẩm phán trong giai đoạn trước khi ban hành Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003. Ngoài ra, luận văn còn đưa ra được các giải pháp hoàn thiện quy định của Bộ luật tố tụng hình sự hiện này về vị trí, vai trò của Thẩm phán trong khi giải qu...

 • 41_Hà Anh Tuấn_QH2014.Y Duochoc.Text.Marked.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Anh Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Thị Phương; Nguyễn, Hữu Tùng (2019)

 • Đề tài: " Xây dựng phương pháp định lượng Aflatoxin trong dược liệu bằng LC-MS/MS" áp dụng để xác định hàm lượng Aflatoxin trong một số dược liệu với mục tiêu: 1 - Xây dựng và thẩm định phương pháp định lượng đồng thời 4 độc tố Aflatoxin (AFB1, AFB2, AFG1, AFG2) trong dược liệu bằng phương pháp LC-MS/MS sử dụng kỹ thuật chiết pha rắn với cột ái lực miễn dịch (SPE-IM).2- Áp dụng phương pháp đã xây dựng đánh giá mức độ ô nhiễm một số Aflatoxin trên các mẫu dược liệu thu mua trên thị trường Hà Nội

 • 02050006202.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Anh Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế (2020)

 • Khái quát các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài, từ đó rút ra những nội dung cần kế thừa, những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện. Khái quát hoàn cảnh lịch sử và phân tích chủ trương đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 2001 - 2015. Phân tích thực tiễn chỉ đạo đối ngoại sự dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 2001 - 2015. Nhận xét sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam về hoạt động đối ngoại giai đoạn 2001 - 2015 và rút ra kinh nghiệm