Browsing by Author Hà, Minh Đức

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 10 to 23 of 23
 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hà, Minh Đức (2003)

 • Là những kỷ niệm của tác giả về thời điểm sơ tán tại núi Tràng Dương - Thái Nguyên những năm đế quốc Mỹ xâm lược miền Bắc cùng với các bạn bè đồng nghiệp và lứa học sinh lớp Văn khóa 8 trường Đại học Tổng hợp Hà Nội thời bấy giờ.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hà, Minh Đức (2003)

 • Kỷ niệm của tác giả ngày về sơ tán tại Tràng Dương - Thái Nguyên. Một lần, từ ga Quán Triều về đã nửa đêm nên phải đi nhờ xe trâu. Câu chuyện vừa hiện thực, vừa pha chút lãng mạn cảm xúc của tình yêu đôi lứa chớm nhen nhóm.

 • VH_00081.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (2001)

 • Những vấn đề lý luận và lịch sử văn học là công trình khoa học chào mừng 45 năm thành lập Viện Văn học Việt Nam. Cuốn sách tập hợp những bài viết của nhiều giáo sư, phó giáo sư, các nhà nghiên cứu KHXH đầu ngành trong Viện, được hoàn thành với tinh thần lao động khoa học nghiêm túc, không quy tụ gò vào một số đề tài chung nào mà trên mảnh đất khoa học riêng của mình, các nhà nghiên cứu tiếp tục khai thác và khẳng định những giá trị mới.

 • KY_03051.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hà, Minh Đức (2004)

 • Phê bình văn học ở mỗi thời kỳ thường mang những đặc điểm riêng gắn với hoạt động sáng tác của nhà văn và tiếp nhận văn chương của công chúng văn học. Bước sang thời kỳ đổi mới, phê bình văn học phát triển với những định hướng và chuẩn mực mới. Chuẩn mực phê bình do đó cũng rộng hơn, nhiều kênh tiếp nhận hơn. Điều quan trọng là hiện nay hầu hết các thể loại đang tìm tòi đổi mới và chúng ta cần tôn trọng những nỗ lực đổi mới.

 • 3(1).pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Hà, Minh Đức (2008)

 • Mỗi tác phẩm văn chương thường có một độ thời gian phát triển và kết thúc. Sự tồn tại dài hay ngắn tuỳ thuộc vào giá trị nội tại của tác phẩm và sự tiếp nhận của công chúng. Vai trò của tâm lý nghệ thuật c hi p hối khá rõ rệt đến việc tiếp nhận giá trị văn chương. Và tâm lý nghệ thuật lại phụ thuộc vào tâm lý dân tộc trong trường kỳ lịch sử cũng như từng thời điểm.

 • 296IN(1).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hà, Minh Đức (2015)

 • Khoa Báo chí và Truyền thông ở vào tuổi 25, tuổi thanh niên sung sức. Một phần tư thế kỷ, thời gian tuy không dài, nhưng cũng đủ để phát triển và có nhiều thành tựu trong giảng dạy, nghiên cứu.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hà, Minh Đức (2013)

 • Con tàu đi trong đêm. Ngoài trời đang mưa gió. Trên khoang một ngọn đèn lấp ló. Mũ sắt nhấp nhô.

 • V_L2_00801_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Ngân Hà;  Advisor: Hà, Minh Đức (2006)

 • Nêu tổng quan về vai trò, nhiệm vụ của hệ thống báo đoàn thanh niên trên thị trường báo chí Việt Nam; Nêu nhận xét, đánh giá về thực tế phát triển báo Đoàn thanh niên (đặc biệt báo Tiền Phong), về tính thông tin và định hướng nội dung tác phẩm báo chí. Phân tích hiệu quả và hạn chế của trang văn học nghệ thuật trên báo Tiền Phong nhằm đưa ra những giải pháp cho việc nâng cao chất lượng để nâng cao trình độ nhận thức của thanh niên đối với kho tàng văn hóa dân tộc và thế giới

 • VH_00058.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Hà, Minh Đức (2001)

 • Văn chương – Tài năng và phong cách là công trình nghiên cứu tập hợp những tiểu luận về lý luận và lịch sử văn học Việt Nam đã được in trên một số báo, tạp chí và sách chuyên ngành. Một số bài nghiên cứu mang ý nghĩa tổng kết về sự phát triển của văn hóa văn nghệ Việt Nam trong thế kỷ XX được viết ra trong thời điểm một thế kỷ sắp khép lại như thế kỷ không ngừng phát triển và đổi mới của văn nghệ; Thế kỷ XX với sự phát triển và giao lưu văn hóa; Đường lối văn nghệ của Đảng và thành tựu của nền văn học cách mạng, rồi một thế kỷ phát triển của truyện ngắn.

Browsing by Author Hà, Minh Đức

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 10 to 23 of 23
 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hà, Minh Đức (2003)

 • Là những kỷ niệm của tác giả về thời điểm sơ tán tại núi Tràng Dương - Thái Nguyên những năm đế quốc Mỹ xâm lược miền Bắc cùng với các bạn bè đồng nghiệp và lứa học sinh lớp Văn khóa 8 trường Đại học Tổng hợp Hà Nội thời bấy giờ.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hà, Minh Đức (2003)

 • Kỷ niệm của tác giả ngày về sơ tán tại Tràng Dương - Thái Nguyên. Một lần, từ ga Quán Triều về đã nửa đêm nên phải đi nhờ xe trâu. Câu chuyện vừa hiện thực, vừa pha chút lãng mạn cảm xúc của tình yêu đôi lứa chớm nhen nhóm.

 • VH_00081.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (2001)

 • Những vấn đề lý luận và lịch sử văn học là công trình khoa học chào mừng 45 năm thành lập Viện Văn học Việt Nam. Cuốn sách tập hợp những bài viết của nhiều giáo sư, phó giáo sư, các nhà nghiên cứu KHXH đầu ngành trong Viện, được hoàn thành với tinh thần lao động khoa học nghiêm túc, không quy tụ gò vào một số đề tài chung nào mà trên mảnh đất khoa học riêng của mình, các nhà nghiên cứu tiếp tục khai thác và khẳng định những giá trị mới.

 • KY_03051.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hà, Minh Đức (2004)

 • Phê bình văn học ở mỗi thời kỳ thường mang những đặc điểm riêng gắn với hoạt động sáng tác của nhà văn và tiếp nhận văn chương của công chúng văn học. Bước sang thời kỳ đổi mới, phê bình văn học phát triển với những định hướng và chuẩn mực mới. Chuẩn mực phê bình do đó cũng rộng hơn, nhiều kênh tiếp nhận hơn. Điều quan trọng là hiện nay hầu hết các thể loại đang tìm tòi đổi mới và chúng ta cần tôn trọng những nỗ lực đổi mới.

 • 3(1).pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Hà, Minh Đức (2008)

 • Mỗi tác phẩm văn chương thường có một độ thời gian phát triển và kết thúc. Sự tồn tại dài hay ngắn tuỳ thuộc vào giá trị nội tại của tác phẩm và sự tiếp nhận của công chúng. Vai trò của tâm lý nghệ thuật c hi p hối khá rõ rệt đến việc tiếp nhận giá trị văn chương. Và tâm lý nghệ thuật lại phụ thuộc vào tâm lý dân tộc trong trường kỳ lịch sử cũng như từng thời điểm.

 • 296IN(1).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hà, Minh Đức (2015)

 • Khoa Báo chí và Truyền thông ở vào tuổi 25, tuổi thanh niên sung sức. Một phần tư thế kỷ, thời gian tuy không dài, nhưng cũng đủ để phát triển và có nhiều thành tựu trong giảng dạy, nghiên cứu.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hà, Minh Đức (2013)

 • Con tàu đi trong đêm. Ngoài trời đang mưa gió. Trên khoang một ngọn đèn lấp ló. Mũ sắt nhấp nhô.

 • V_L2_00801_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Ngân Hà;  Advisor: Hà, Minh Đức (2006)

 • Nêu tổng quan về vai trò, nhiệm vụ của hệ thống báo đoàn thanh niên trên thị trường báo chí Việt Nam; Nêu nhận xét, đánh giá về thực tế phát triển báo Đoàn thanh niên (đặc biệt báo Tiền Phong), về tính thông tin và định hướng nội dung tác phẩm báo chí. Phân tích hiệu quả và hạn chế của trang văn học nghệ thuật trên báo Tiền Phong nhằm đưa ra những giải pháp cho việc nâng cao chất lượng để nâng cao trình độ nhận thức của thanh niên đối với kho tàng văn hóa dân tộc và thế giới

 • VH_00058.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Hà, Minh Đức (2001)

 • Văn chương – Tài năng và phong cách là công trình nghiên cứu tập hợp những tiểu luận về lý luận và lịch sử văn học Việt Nam đã được in trên một số báo, tạp chí và sách chuyên ngành. Một số bài nghiên cứu mang ý nghĩa tổng kết về sự phát triển của văn hóa văn nghệ Việt Nam trong thế kỷ XX được viết ra trong thời điểm một thế kỷ sắp khép lại như thế kỷ không ngừng phát triển và đổi mới của văn nghệ; Thế kỷ XX với sự phát triển và giao lưu văn hóa; Đường lối văn nghệ của Đảng và thành tựu của nền văn học cách mạng, rồi một thế kỷ phát triển của truyện ngắn.