Browsing by Author Hà, Văn Tấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2 to 13 of 13
 • TNS10823.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hà, Văn Tấn (2006)

 • Cho đến nay, ở Hoa Lư đã phát hiện được hơn 20 cột kinh. Đó là một nguồn tài liệu quan trọng

 • 4390-145-8137-1-10-20170426.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hà, Văn Tấn (1987)

 • Bài báo nêu lên ý nghĩa của việc có nghiên cứu làng xã, chúng ta mới nhận thức đầy đủ xã hội và văn hóa Việt Nam trong lịch sử cũng như tìm được những biện pháp đúng đắn để xây dựng nông thôn mới hiện tại. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của việc nghiên cứu làng xã thật rõ ràng.

 • KY_04294.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hà, Văn Tấn; Hoàng, Văn Khoán (1974)

 • Tìm hiểu về nghề luyện kim và chế tác kim loại thời Hùng Vương: bước phát triển của luyện đồng, nguồn quặng, hợp kim đồng thau, đúc đồng, luyện sắt…

 • 112(1968-7)_p53-61.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hà, Văn Tấn (1968)

 • Ở Việt Nam, vấn đề về văn hóa khảo cổ cũng chưa được thảo luận về mặt lý luận. Nhưng do sự tích lũy ngày càng nhiều những tài liệu khảo cổ học mới, một số người nghiên cứu khảo cổ học Việt Nam đã có khuynh hướng xác định những văn hóa khảo cổ mới, ngoài những văn hóa đã được các học giả nước ngoài đặt tên và nghiên cứu trước Cách mạng Tháng Tám. Điều này cũng đã phần nào khẳng định sự phát triển đầy triển vọng của khảo cổ học trẻ ở Việt Nam

 • V_L2_00096_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huệ;  Advisor: Phạm, Xuân Hằng; Hà, Văn Tấn (1996)

 • Trên cơ sở những khái niệm chung về hiện vật bảo tàng, xác định vai trò, ý nghĩa và giá trị của chúng trong nghiên cứu lịch sử, tác giả đi sâu nghiên cứu hiện trạng hiện vật bảo tàng cách mạng Việt nam và vấn đề khai thác sử dụng chúng như nguồn sử liệu .Đ (...); Electronic Resources; 138 tr.; Luận án PTS. Biên soạn lịch sử và sử liệu học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1996

 • KY_01304.PDF.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hà, Văn Tấn (2001)

 • Cuộc tìm kiếm dấu vết Thăng Long trong lòng đất mới bắt đầu mấy năm qua song kết quả đã rất khả quan. Lòng đất Hà Nội chứa đựng nhiều dấu tích xưa, là nơi tụ cư của con người trong thời đại Tiền Đông Sơn và Đông Sơn. Đến thời Bắc thuộc, nơi đây đã thành một trung tâm cư trú đông đúc. Với sự định đô của Lý Công Uẩn, Thăng Long đã có những biến chuyển nhảy vọt về mọi mặt. Tất cả những sự phát triển đó phản ánh qua các di vật và di vật tìm thấy dưới lưỡi xẻng của nhà khảo cổ.

 • KY_04716.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hà, Văn Tấn; Hán, Văn Khẩn; Hà, Văn Phùng (1973)

 • Bài viết thực hiện một số phương pháp in tạo hình trên gốm để tạo thành các bản in ngược, tái tạo các hoa văn cổ, sau đó so sánh các mẫu hoa văn đã tạo ra với hoa văn trên đồ gốm khai quật được để đoán định phương pháp tạo hoa văn chính xác.

 • KY_04718.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hoàng, Văn Khoán; Hà, Văn Tấn (1973)

 • Trống đồng Ngọc Lũ có hình dạng cổ kính nhất, hoa văn phong phú và đẹp nhất tìm thấy ở Việt Nam cũng như ở các nước trên thế giới, là sản phẩm đặc sắc và độc đáo do tổ tiên ta tự tạo ra, cung cấp những bằng chứng hùng hồn về trình độ kỹ thuật đúc đồng đã phát triển rất cao, rất sáng tạo của tổ tiên ta.

Browsing by Author Hà, Văn Tấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2 to 13 of 13
 • TNS10823.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hà, Văn Tấn (2006)

 • Cho đến nay, ở Hoa Lư đã phát hiện được hơn 20 cột kinh. Đó là một nguồn tài liệu quan trọng

 • 4390-145-8137-1-10-20170426.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hà, Văn Tấn (1987)

 • Bài báo nêu lên ý nghĩa của việc có nghiên cứu làng xã, chúng ta mới nhận thức đầy đủ xã hội và văn hóa Việt Nam trong lịch sử cũng như tìm được những biện pháp đúng đắn để xây dựng nông thôn mới hiện tại. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của việc nghiên cứu làng xã thật rõ ràng.

 • KY_04294.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hà, Văn Tấn; Hoàng, Văn Khoán (1974)

 • Tìm hiểu về nghề luyện kim và chế tác kim loại thời Hùng Vương: bước phát triển của luyện đồng, nguồn quặng, hợp kim đồng thau, đúc đồng, luyện sắt…

 • 112(1968-7)_p53-61.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hà, Văn Tấn (1968)

 • Ở Việt Nam, vấn đề về văn hóa khảo cổ cũng chưa được thảo luận về mặt lý luận. Nhưng do sự tích lũy ngày càng nhiều những tài liệu khảo cổ học mới, một số người nghiên cứu khảo cổ học Việt Nam đã có khuynh hướng xác định những văn hóa khảo cổ mới, ngoài những văn hóa đã được các học giả nước ngoài đặt tên và nghiên cứu trước Cách mạng Tháng Tám. Điều này cũng đã phần nào khẳng định sự phát triển đầy triển vọng của khảo cổ học trẻ ở Việt Nam

 • V_L2_00096_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huệ;  Advisor: Phạm, Xuân Hằng; Hà, Văn Tấn (1996)

 • Trên cơ sở những khái niệm chung về hiện vật bảo tàng, xác định vai trò, ý nghĩa và giá trị của chúng trong nghiên cứu lịch sử, tác giả đi sâu nghiên cứu hiện trạng hiện vật bảo tàng cách mạng Việt nam và vấn đề khai thác sử dụng chúng như nguồn sử liệu .Đ (...); Electronic Resources; 138 tr.; Luận án PTS. Biên soạn lịch sử và sử liệu học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1996

 • KY_01304.PDF.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hà, Văn Tấn (2001)

 • Cuộc tìm kiếm dấu vết Thăng Long trong lòng đất mới bắt đầu mấy năm qua song kết quả đã rất khả quan. Lòng đất Hà Nội chứa đựng nhiều dấu tích xưa, là nơi tụ cư của con người trong thời đại Tiền Đông Sơn và Đông Sơn. Đến thời Bắc thuộc, nơi đây đã thành một trung tâm cư trú đông đúc. Với sự định đô của Lý Công Uẩn, Thăng Long đã có những biến chuyển nhảy vọt về mọi mặt. Tất cả những sự phát triển đó phản ánh qua các di vật và di vật tìm thấy dưới lưỡi xẻng của nhà khảo cổ.

 • KY_04716.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hà, Văn Tấn; Hán, Văn Khẩn; Hà, Văn Phùng (1973)

 • Bài viết thực hiện một số phương pháp in tạo hình trên gốm để tạo thành các bản in ngược, tái tạo các hoa văn cổ, sau đó so sánh các mẫu hoa văn đã tạo ra với hoa văn trên đồ gốm khai quật được để đoán định phương pháp tạo hoa văn chính xác.

 • KY_04718.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hoàng, Văn Khoán; Hà, Văn Tấn (1973)

 • Trống đồng Ngọc Lũ có hình dạng cổ kính nhất, hoa văn phong phú và đẹp nhất tìm thấy ở Việt Nam cũng như ở các nước trên thế giới, là sản phẩm đặc sắc và độc đáo do tổ tiên ta tự tạo ra, cung cấp những bằng chứng hùng hồn về trình độ kỹ thuật đúc đồng đã phát triển rất cao, rất sáng tạo của tổ tiên ta.