Browsing by Author Hà, Văn Tấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 5 to 18 of 18
 • V_L2_00056.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Phương Thảo;  Advisor: Hà, Văn Tấn (1997)

 • Khảo sát địa bạ trong hai năm 1815 và 1839 của thôn Kiên Mỹ thuộc tổng Thời Hoa, huyện Tuy Viễn, Phủ Quy nhơn nay thuộc thị trấn Phú phong, huyện Tây sơn, tỉnh Bình định. Qua đó hiểu được các loại hình sở hữu ruộng đất cho đến thống kê từng thửa ruộng thuộc người sở hữu, chính sách quân điền, cải cách ruộng đất thuộc thời Minh Mệnh

 • KY_04294.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hà, Văn Tấn; Hoàng, Văn Khoán (1974)

 • Tìm hiểu về nghề luyện kim và chế tác kim loại thời Hùng Vương: bước phát triển của luyện đồng, nguồn quặng, hợp kim đồng thau, đúc đồng, luyện sắt…

 • 112(1968-7)_p53-61.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hà, Văn Tấn (1968)

 • Ở Việt Nam, vấn đề về văn hóa khảo cổ cũng chưa được thảo luận về mặt lý luận. Nhưng do sự tích lũy ngày càng nhiều những tài liệu khảo cổ học mới, một số người nghiên cứu khảo cổ học Việt Nam đã có khuynh hướng xác định những văn hóa khảo cổ mới, ngoài những văn hóa đã được các học giả nước ngoài đặt tên và nghiên cứu trước Cách mạng Tháng Tám. Điều này cũng đã phần nào khẳng định sự phát triển đầy triển vọng của khảo cổ học trẻ ở Việt Nam

 • V_L2_00096_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huệ;  Advisor: Phạm, Xuân Hằng; Hà, Văn Tấn (1996)

 • Trên cơ sở những khái niệm chung về hiện vật bảo tàng, xác định vai trò, ý nghĩa và giá trị của chúng trong nghiên cứu lịch sử, tác giả đi sâu nghiên cứu hiện trạng hiện vật bảo tàng cách mạng Việt nam và vấn đề khai thác sử dụng chúng như nguồn sử liệu .Đ (...); Electronic Resources; 138 tr.; Luận án PTS. Biên soạn lịch sử và sử liệu học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1996

 • KY_04716.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hà, Văn Tấn; Hán, Văn Khẩn; Hà, Văn Phùng (1973)

 • Bài viết thực hiện một số phương pháp in tạo hình trên gốm để tạo thành các bản in ngược, tái tạo các hoa văn cổ, sau đó so sánh các mẫu hoa văn đã tạo ra với hoa văn trên đồ gốm khai quật được để đoán định phương pháp tạo hoa văn chính xác.

 • KY_04718.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hoàng, Văn Khoán; Hà, Văn Tấn (1973)

 • Trống đồng Ngọc Lũ có hình dạng cổ kính nhất, hoa văn phong phú và đẹp nhất tìm thấy ở Việt Nam cũng như ở các nước trên thế giới, là sản phẩm đặc sắc và độc đáo do tổ tiên ta tự tạo ra, cung cấp những bằng chứng hùng hồn về trình độ kỹ thuật đúc đồng đã phát triển rất cao, rất sáng tạo của tổ tiên ta.

 • 76(1965-7)(4).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hà, Văn Tấn (1965)

 • Đầu năm 1963, ở xã Gia Trường, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đã phát hiện được nhiều di vật khảo cổ học trong lòng đất. Trong số các hiện vật khảo cổ đó có một chiếc trụ bằng đá mềm cao 65 cm, có tám mặt, mỗi mặt rộng 6,5 cm. Trên các mặt có khắc chữ Hán. Bài viết ghi lại nguyên văn những dòng chữ khắc trên trụ đá.

 • 52(1963-7)(4).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Thị Tâm; Hà, Văn Tấn (1963)

 • Cơ sở của chế độ phong kiến là chế độ sở hữu ruộng đất phong kiến. Vì thế, khi nghiên cứu lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam, nhiều nhà sử học đã chú ý đến chế độ sở hữu ruộng đất,

 • 37(1962-4)(7).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Quốc Vượng; Hà, Văn Tấn (1962)

 • Trong tập san Nghiên cứu Lịch sử số 35 có bài viết của ông Văn Tân phê bình cuốn sách "Lịch sử chế độ cộng sản nguyên thủy ở Việt Nam" của hai ông Trần Quốc Vượng và Hà Văn Tấn. Trong bài viết này, hai tác giả đã đưa ra nhiều luận chứng để phản bác lại những luận điểm đánh giá về bài viết của ông Văn Tân.

Browsing by Author Hà, Văn Tấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 5 to 18 of 18
 • V_L2_00056.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Phương Thảo;  Advisor: Hà, Văn Tấn (1997)

 • Khảo sát địa bạ trong hai năm 1815 và 1839 của thôn Kiên Mỹ thuộc tổng Thời Hoa, huyện Tuy Viễn, Phủ Quy nhơn nay thuộc thị trấn Phú phong, huyện Tây sơn, tỉnh Bình định. Qua đó hiểu được các loại hình sở hữu ruộng đất cho đến thống kê từng thửa ruộng thuộc người sở hữu, chính sách quân điền, cải cách ruộng đất thuộc thời Minh Mệnh

 • KY_04294.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hà, Văn Tấn; Hoàng, Văn Khoán (1974)

 • Tìm hiểu về nghề luyện kim và chế tác kim loại thời Hùng Vương: bước phát triển của luyện đồng, nguồn quặng, hợp kim đồng thau, đúc đồng, luyện sắt…

 • 112(1968-7)_p53-61.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hà, Văn Tấn (1968)

 • Ở Việt Nam, vấn đề về văn hóa khảo cổ cũng chưa được thảo luận về mặt lý luận. Nhưng do sự tích lũy ngày càng nhiều những tài liệu khảo cổ học mới, một số người nghiên cứu khảo cổ học Việt Nam đã có khuynh hướng xác định những văn hóa khảo cổ mới, ngoài những văn hóa đã được các học giả nước ngoài đặt tên và nghiên cứu trước Cách mạng Tháng Tám. Điều này cũng đã phần nào khẳng định sự phát triển đầy triển vọng của khảo cổ học trẻ ở Việt Nam

 • V_L2_00096_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huệ;  Advisor: Phạm, Xuân Hằng; Hà, Văn Tấn (1996)

 • Trên cơ sở những khái niệm chung về hiện vật bảo tàng, xác định vai trò, ý nghĩa và giá trị của chúng trong nghiên cứu lịch sử, tác giả đi sâu nghiên cứu hiện trạng hiện vật bảo tàng cách mạng Việt nam và vấn đề khai thác sử dụng chúng như nguồn sử liệu .Đ (...); Electronic Resources; 138 tr.; Luận án PTS. Biên soạn lịch sử và sử liệu học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1996

 • KY_04716.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hà, Văn Tấn; Hán, Văn Khẩn; Hà, Văn Phùng (1973)

 • Bài viết thực hiện một số phương pháp in tạo hình trên gốm để tạo thành các bản in ngược, tái tạo các hoa văn cổ, sau đó so sánh các mẫu hoa văn đã tạo ra với hoa văn trên đồ gốm khai quật được để đoán định phương pháp tạo hoa văn chính xác.

 • KY_04718.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hoàng, Văn Khoán; Hà, Văn Tấn (1973)

 • Trống đồng Ngọc Lũ có hình dạng cổ kính nhất, hoa văn phong phú và đẹp nhất tìm thấy ở Việt Nam cũng như ở các nước trên thế giới, là sản phẩm đặc sắc và độc đáo do tổ tiên ta tự tạo ra, cung cấp những bằng chứng hùng hồn về trình độ kỹ thuật đúc đồng đã phát triển rất cao, rất sáng tạo của tổ tiên ta.

 • 76(1965-7)(4).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hà, Văn Tấn (1965)

 • Đầu năm 1963, ở xã Gia Trường, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đã phát hiện được nhiều di vật khảo cổ học trong lòng đất. Trong số các hiện vật khảo cổ đó có một chiếc trụ bằng đá mềm cao 65 cm, có tám mặt, mỗi mặt rộng 6,5 cm. Trên các mặt có khắc chữ Hán. Bài viết ghi lại nguyên văn những dòng chữ khắc trên trụ đá.

 • 52(1963-7)(4).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Thị Tâm; Hà, Văn Tấn (1963)

 • Cơ sở của chế độ phong kiến là chế độ sở hữu ruộng đất phong kiến. Vì thế, khi nghiên cứu lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam, nhiều nhà sử học đã chú ý đến chế độ sở hữu ruộng đất,

 • 37(1962-4)(7).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Quốc Vượng; Hà, Văn Tấn (1962)

 • Trong tập san Nghiên cứu Lịch sử số 35 có bài viết của ông Văn Tân phê bình cuốn sách "Lịch sử chế độ cộng sản nguyên thủy ở Việt Nam" của hai ông Trần Quốc Vượng và Hà Văn Tấn. Trong bài viết này, hai tác giả đã đưa ra nhiều luận chứng để phản bác lại những luận điểm đánh giá về bài viết của ông Văn Tân.