Browsing by Author Hà, Văn Tấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 15 to 22 of 22
 • KY_01304.PDF.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hà, Văn Tấn (2001)

 • Cuộc tìm kiếm dấu vết Thăng Long trong lòng đất mới bắt đầu mấy năm qua song kết quả đã rất khả quan. Lòng đất Hà Nội chứa đựng nhiều dấu tích xưa, là nơi tụ cư của con người trong thời đại Tiền Đông Sơn và Đông Sơn. Đến thời Bắc thuộc, nơi đây đã thành một trung tâm cư trú đông đúc. Với sự định đô của Lý Công Uẩn, Thăng Long đã có những biến chuyển nhảy vọt về mọi mặt. Tất cả những sự phát triển đó phản ánh qua các di vật và di vật tìm thấy dưới lưỡi xẻng của nhà khảo cổ.

 • KY_04716.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hà, Văn Tấn; Hán, Văn Khẩn; Hà, Văn Phùng (1973)

 • Bài viết thực hiện một số phương pháp in tạo hình trên gốm để tạo thành các bản in ngược, tái tạo các hoa văn cổ, sau đó so sánh các mẫu hoa văn đã tạo ra với hoa văn trên đồ gốm khai quật được để đoán định phương pháp tạo hoa văn chính xác.

 • KY_04718.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hoàng, Văn Khoán; Hà, Văn Tấn (1973)

 • Trống đồng Ngọc Lũ có hình dạng cổ kính nhất, hoa văn phong phú và đẹp nhất tìm thấy ở Việt Nam cũng như ở các nước trên thế giới, là sản phẩm đặc sắc và độc đáo do tổ tiên ta tự tạo ra, cung cấp những bằng chứng hùng hồn về trình độ kỹ thuật đúc đồng đã phát triển rất cao, rất sáng tạo của tổ tiên ta.

 • 76(1965-7)(4).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hà, Văn Tấn (1965)

 • Đầu năm 1963, ở xã Gia Trường, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đã phát hiện được nhiều di vật khảo cổ học trong lòng đất. Trong số các hiện vật khảo cổ đó có một chiếc trụ bằng đá mềm cao 65 cm, có tám mặt, mỗi mặt rộng 6,5 cm. Trên các mặt có khắc chữ Hán. Bài viết ghi lại nguyên văn những dòng chữ khắc trên trụ đá.

 • 52(1963-7)(4).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Thị Tâm; Hà, Văn Tấn (1963)

 • Cơ sở của chế độ phong kiến là chế độ sở hữu ruộng đất phong kiến. Vì thế, khi nghiên cứu lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam, nhiều nhà sử học đã chú ý đến chế độ sở hữu ruộng đất,

 • 37(1962-4)(7).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Quốc Vượng; Hà, Văn Tấn (1962)

 • Trong tập san Nghiên cứu Lịch sử số 35 có bài viết của ông Văn Tân phê bình cuốn sách "Lịch sử chế độ cộng sản nguyên thủy ở Việt Nam" của hai ông Trần Quốc Vượng và Hà Văn Tấn. Trong bài viết này, hai tác giả đã đưa ra nhiều luận chứng để phản bác lại những luận điểm đánh giá về bài viết của ông Văn Tân.

Browsing by Author Hà, Văn Tấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 15 to 22 of 22
 • KY_01304.PDF.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hà, Văn Tấn (2001)

 • Cuộc tìm kiếm dấu vết Thăng Long trong lòng đất mới bắt đầu mấy năm qua song kết quả đã rất khả quan. Lòng đất Hà Nội chứa đựng nhiều dấu tích xưa, là nơi tụ cư của con người trong thời đại Tiền Đông Sơn và Đông Sơn. Đến thời Bắc thuộc, nơi đây đã thành một trung tâm cư trú đông đúc. Với sự định đô của Lý Công Uẩn, Thăng Long đã có những biến chuyển nhảy vọt về mọi mặt. Tất cả những sự phát triển đó phản ánh qua các di vật và di vật tìm thấy dưới lưỡi xẻng của nhà khảo cổ.

 • KY_04716.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hà, Văn Tấn; Hán, Văn Khẩn; Hà, Văn Phùng (1973)

 • Bài viết thực hiện một số phương pháp in tạo hình trên gốm để tạo thành các bản in ngược, tái tạo các hoa văn cổ, sau đó so sánh các mẫu hoa văn đã tạo ra với hoa văn trên đồ gốm khai quật được để đoán định phương pháp tạo hoa văn chính xác.

 • KY_04718.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hoàng, Văn Khoán; Hà, Văn Tấn (1973)

 • Trống đồng Ngọc Lũ có hình dạng cổ kính nhất, hoa văn phong phú và đẹp nhất tìm thấy ở Việt Nam cũng như ở các nước trên thế giới, là sản phẩm đặc sắc và độc đáo do tổ tiên ta tự tạo ra, cung cấp những bằng chứng hùng hồn về trình độ kỹ thuật đúc đồng đã phát triển rất cao, rất sáng tạo của tổ tiên ta.

 • 76(1965-7)(4).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hà, Văn Tấn (1965)

 • Đầu năm 1963, ở xã Gia Trường, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đã phát hiện được nhiều di vật khảo cổ học trong lòng đất. Trong số các hiện vật khảo cổ đó có một chiếc trụ bằng đá mềm cao 65 cm, có tám mặt, mỗi mặt rộng 6,5 cm. Trên các mặt có khắc chữ Hán. Bài viết ghi lại nguyên văn những dòng chữ khắc trên trụ đá.

 • 52(1963-7)(4).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Thị Tâm; Hà, Văn Tấn (1963)

 • Cơ sở của chế độ phong kiến là chế độ sở hữu ruộng đất phong kiến. Vì thế, khi nghiên cứu lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam, nhiều nhà sử học đã chú ý đến chế độ sở hữu ruộng đất,

 • 37(1962-4)(7).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Quốc Vượng; Hà, Văn Tấn (1962)

 • Trong tập san Nghiên cứu Lịch sử số 35 có bài viết của ông Văn Tân phê bình cuốn sách "Lịch sử chế độ cộng sản nguyên thủy ở Việt Nam" của hai ông Trần Quốc Vượng và Hà Văn Tấn. Trong bài viết này, hai tác giả đã đưa ra nhiều luận chứng để phản bác lại những luận điểm đánh giá về bài viết của ông Văn Tân.