Browsing by Author Hoàng, Anh Tuấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 53 to 72 of 74
 • 397(2009-5)_p68-74.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Anh Tuấn (2009)

 • Bài viết phân tích 30 lời của Lê Văn Hưu được ghi chép lại trong bộ "Đại Việt sử ký toàn thư", Giaó sư Hà Văn Tấn đã nêu rõ bốn hệ thống giá trị chính của Lê Văn Hưu, bao gồm :" ảnh hưởng Nho giáo", " tư tưởng chống Phật giáo", " ý thức dân tộc" và " tư tưởng thân dân". Bài viết đồng thời phân tích bối cảnh văn hóa-xã hội định hình hệ tư tưởng của sử gia Lê Văn Hưu, trong đó không khí gấp gáp chống quân xâm lược Mông-Nguyên của quốc gia Đại Việt nửa cuối thế kỷ XIII được coi là có vai trò chi phối.

 • 00050006513.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Lê, Thị Dung;  Advisor: Hoàng, Anh Tuấn (2015)

 • Luận văn là công trình nghiên cứu có tính chất chuyên sâu và toàn diện về thủ tục phiên tòa sơ thẩm dân sự: Lý luận cơ bản về thủ tục phiên tòa sơ thẩm dân sự; Phân tích, đánh giá các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004, sửa đổi, bổ sung năm 2011 về thủ tục phiên tòa sơ thẩm dân sự; Đánh giá thực tiễn áp dụng các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự về thủ tục phiên tòa sơ thẩm dân sự tại Tòa án nhân dân hai cấp của tỉnh Bắc Ninh; Đánh giá các quy định trong Dự thảo Bộ luật Tố tụng dân sự sửa đổi do Tòa án nhân dân tối cao đang chủ trì soạn thảo. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, luận văn đóng góp những kiến nghị hoàn thiện các quy định về thủ tục phiên tòa sơ thẩm dân sự.

 • 02050003199.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lợi;  Advisor: Hoàng, Anh Tuấn (2015)

 • Luận văn trình bày khái quát bối cảnh quốc tế và khu vực, cũng như tình hình Đạị Việt thế kỷ XVII. Trên cơ sở đó, luận văn đi sâu tìm hiểu và nhấn mạnh quá trình dự nhập vào mạng lưới thương mại quốc tế của Đàng Ngoài trong kỷ nguyên thương mại châu Á.  Đồng thời thấy được vai trò của các loại thương phẩm trong việc đưa Đàng Ngoài tham gia vào quá trình hội nhập, ở đây là vai trò của tơ lụa và gốm sứ trong thế kỷ XVII. Thông qua việc nghiên cứu hoạt động buôn bán của thương nhân ngoại quốc đến Đàng Ngoài, đặc biệt là các công ty Đông Ấn châu Âu trình bày được những chuyển biến kinh tế - văn hóa – xã hội.

 • 00050009666.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Liên;  Advisor: Hoàng, Anh Tuấn (2018)

 • Trình bày thực tiễn và đánh giá một cách có hệ thống các vấn đề lý luận pháp luật về thực hiện pháp luật về kinh doanh xăng dầu; đánh giá thực trạng thực hiện pháp luật về kinh doanh xăng dầu của các chủ thể quản lý nhà nước, chủ thể kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lai châu; tìm ra nguyên nhân và đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện thực hiện pháp luật về kinh doanh xăng dầu và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật để giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh doanh xăng dầu ở tỉnh Lai Châu.

 • 00060000341.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Dũng; Nguyễn, Văn Kim; Hoàng, Anh Tuấn; Dương, Văn Huy (2017)

 • Đề tài đã tập trung nghiên cứu tổ chức quản lý của Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan và so sánh tổ chức quản lý biển đảo trong lịch sử giữa các quốc gia này. Với nguồn tư liệu và cách tiếp cận nội sinh, các nghiên cứu trước đây đã đưa ra bức tranh kinh tế, chính trị - xã hội với những tác nhân đa chiều, tương tác quyền lực, nhu cầu mở rộng bành trướng ở mỗi nước. Đề tài đi sâu nghiên cứu thực tiễn chính sách, cũng như để có được sự đánh giá tổng thể, khoa học, khách quan về tổ chức quản lý biển, đảo, những đặc tính tương đồng, dị biệt rõ ràng đã sử dụng phương pháp tiếp cận đa chiều hơn, kết hợp giữa nội sinh - ngoại sinh và sử dụng lý thuyết hiện đại.

 • 00050009222.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Quân;  Advisor: Hoàng, Anh Tuấn (2018)

 • Một là, về lý luận: luận văn tập trung nghiên cứu có hệ thống các khái niệm về pháp nhân, các học thuyết về sự hình thành pháp nhân, qua đó, thấy được các đặc tính của pháp nhân so với các chủ thể khác. Từ đó, tác giả đi luận giải các vấn đề cơ bản về trách nhiệm dân sự mà pháp nhân phải thực hiện trong quan hệ pháp luật. Hai là, về thực tiễn: Thực trạng quy định pháp luật về trách nhiệm dân sự của pháp nhân trong Bộ luật dân sự, và các luật chuyên ngành nhằm tìm ra các tồn tại, hạn chế của các quy định pháp luật về chế định này. Hơn hết, tác giả sẽ phân tích tình hình thực hiện pháp luật và áp dụng pháp luật về trách nhiệm dân sự của pháp nhân để đưa ra các vướng mắc, khó khăn trong...

 • 413(2010-9)_p14-26.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Anh Tuấn (2010)

 • Vụ áp phe thương mại của người Anh ở Kẻ Chợ năm 1693 không chỉ gây ra những tổn thất cho Công ty mà còn dẫn đến những hậu quả tương đối nghiêm trọng với nền ngoại thương của vương quốc Đàng Ngoài. Mặc dù những phân tích cho thấy vụ áp phe của người Anh dường như chỉ là nguyên cớ chứ không phải là nguyên nhân sâu xa dẫn đến chính sách " cấm biển" của triều đình, chúa Trịnh Căn đã sử dụng vụ áp phe thương mại của người Anh như một nguyên cớ hợp thời để thắt chặt hơn sự quản lý của triều đình đối với nền ngoại thương của Đàng Ngoài vốn đã và đang trên đà sa sút nghiêm trọng.Bất luận sự thật nào đằng sau chính sách " cấm biển" của triều đình Lê-Trịnh năm 1693, có một sự thật là thái độ hà...

 • Hoang Anh Tuan.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Anh Tuấn; Lê, Thuỳ Linh (2015)

 • Có hay không một kỷ nguyên toàn cầu hoá trong lịch sử nhân loại giai đoạn cận đại sơ kỳ? Ba thập kỷ nghiên cứu và tranh luận của giới sử học quốc tế đã góp phần phục dựng bức tranh toàn cảnh về một diễn trình hội nhập toàn cầu diễn ra từ sau các phát kiến của Christopher Columbus đến cuộc cách mạng tư sản Pháp (khoảng 1500 - 1789). Các quốc gia Đông Á, Đại Việt nói riêng, đã hội nhập như thế nào và có vai trò quan trọng đến đâu trong hệ thống trao đổi thương mại và giao lưu văn hoá toàn cầu thời kỳ đó? Gần một thập niên khai thác và nghiên cứu tương đối hệ thống các nguồn tư liệu phương Tây liên quan đến Đại Việt cho phép khẳng định một cách chắc chắn: Đại Việt - với vai trò nổi bật c...

 • 18.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hoàng, Anh Tuấn (2008)

 • Hải sử nói chung và hải thương sử nói riêng không phải l à h ướng nghiên cứu quá mới mẻ ở nước ta, dù thành tựu trên lĩnh vực này chưa thực sự nổi bật1. Trong khi đó, nghiên cứu những khía cạnh cụ thể của lịch sử dân tộc nhìn từ phương diện biển lại chưa phải là phương pháp tiếp cận phổ biến. Phương pháp này có những lợi thế nhất định, cho phép chúng ta có cái nhìn đối sánh và định vị lịch sử dân tộc trong bối cảnh rộng của hải sử khu vực và quốc tế. Tuy nhiên, nó đồng thời đòi hỏi sự thận trọng từ người viết khi xác định phạm vi nghiên cứu, đặc biệt là việc phân lập một số khái niệm cụ thể, nhất là những khái niệm liên quan đến dân tộc và tộc người

 • 00050010655.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Lâm;  Advisor: Lê, Thị Châu; Hoàng, Anh Tuấn (2019)

 • Một là, luận án tiến hành thu thập các tài liệu, các công trình nghiên cứu đã được công bố liên quan đến đề tài; nghiên cứu, nhận xét, đánh giá và đưa ra các quan điểm về những vấn đề đã được đề cập, phân tích trong các công trình nghiên cứu. Từ đó, xác định các khoảng trống hoặc những vấn đề chưa được các công trình nghiên cứu làm rõ và sẽ được tiếp tục giải quyết trong luận án. Hai là, nghiên cứu và phân tích các vấn đề lý luận về công ty, sự hình thành và phát triển các loại hình công ty. Phân tích, lập luận những vấn đề pháp lý và những ưu điểm của loại hình công ty hợp vốn cổ phần (CTHVCP) so với các loại hình doanh nghiệp khác. Ba là, khảo lược và đánh giá những kinh nghiệm pháp...

 • 00050009493.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Thủy;  Advisor: Hoàng, Anh Tuấn (2018)

 • Ly thân là một hiện tượng xã hội thực tế, là một giai đoạn xảy ra trong thời gian hôn nhân. Xuất phát từ những thay đổi trong mối quan hệ vợ chồng nên ly thân có sự ảnh hưởng và tác động không nhỏ đến cuộc sống hôn nhân và gia đình. Luận văn sẽ nghiên cứu để chỉ ra những tác động của ly thân đến sự ổn định của hôn nhân nhằm chứng minh và khẳng định việc xây dựng chế định ly thân, điều chỉnh các mối quan hệ ly thân là cấp thiết và phù hợp, bắt kịp sự phát triển của xã hội theo hướng hiện đại, hội nhập tư tưởng quốc tế. Căn cứ để xây dựng chế định ly thân trong pháp luật hôn nhân và gia đình còn thể hiện ở mối quan hệ giữa ly thân và những chế định đang tồn tại trong pháp luật cũng nh...

 • V_L0_00267.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Anh Tuấn (2003)

 • Trình bày những vấn đề cơ bản về buôn lậu, tội phạm buôn lậu và các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm buôn lậu. Nêu thực trạng tình hình tội phạm buôn lậu ở nước ta trong thời gian 5 năm (1998 - 2002) và đưa ra dự báo tình hình tội phạm buôn lậu trong những năm tới. Từ đó đề xuất một số kiến nghị, giải pháp nhằm đấu tranh phòng, chống có hiệu quả đối với loại tội phạm này.

 • VLO-00267 Luan van.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Anh Tuấn;  Advisor: Đỗ, Ngọc Quang (2003)

 • Trình bày những vấn đề cơ bản về buôn lậu, tội phạm buôn lậu và các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm buôn lậu. Nêu thực trạng tình hình tội phạm buôn lậu ở nước ta trong thời gian 5 năm (1998 - 2002) và đưa ra dự báo tình hình tội phạm buôn lậu trong những năm tới. Từ đó đề xuất một số kiến nghị, giải pháp nhằm đấu tranh phòng, chống có hiệu quả đối với loại tội phạm này.

Browsing by Author Hoàng, Anh Tuấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 53 to 72 of 74
 • 397(2009-5)_p68-74.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Anh Tuấn (2009)

 • Bài viết phân tích 30 lời của Lê Văn Hưu được ghi chép lại trong bộ "Đại Việt sử ký toàn thư", Giaó sư Hà Văn Tấn đã nêu rõ bốn hệ thống giá trị chính của Lê Văn Hưu, bao gồm :" ảnh hưởng Nho giáo", " tư tưởng chống Phật giáo", " ý thức dân tộc" và " tư tưởng thân dân". Bài viết đồng thời phân tích bối cảnh văn hóa-xã hội định hình hệ tư tưởng của sử gia Lê Văn Hưu, trong đó không khí gấp gáp chống quân xâm lược Mông-Nguyên của quốc gia Đại Việt nửa cuối thế kỷ XIII được coi là có vai trò chi phối.

 • 00050006513.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Lê, Thị Dung;  Advisor: Hoàng, Anh Tuấn (2015)

 • Luận văn là công trình nghiên cứu có tính chất chuyên sâu và toàn diện về thủ tục phiên tòa sơ thẩm dân sự: Lý luận cơ bản về thủ tục phiên tòa sơ thẩm dân sự; Phân tích, đánh giá các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004, sửa đổi, bổ sung năm 2011 về thủ tục phiên tòa sơ thẩm dân sự; Đánh giá thực tiễn áp dụng các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự về thủ tục phiên tòa sơ thẩm dân sự tại Tòa án nhân dân hai cấp của tỉnh Bắc Ninh; Đánh giá các quy định trong Dự thảo Bộ luật Tố tụng dân sự sửa đổi do Tòa án nhân dân tối cao đang chủ trì soạn thảo. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, luận văn đóng góp những kiến nghị hoàn thiện các quy định về thủ tục phiên tòa sơ thẩm dân sự.

 • 02050003199.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lợi;  Advisor: Hoàng, Anh Tuấn (2015)

 • Luận văn trình bày khái quát bối cảnh quốc tế và khu vực, cũng như tình hình Đạị Việt thế kỷ XVII. Trên cơ sở đó, luận văn đi sâu tìm hiểu và nhấn mạnh quá trình dự nhập vào mạng lưới thương mại quốc tế của Đàng Ngoài trong kỷ nguyên thương mại châu Á.  Đồng thời thấy được vai trò của các loại thương phẩm trong việc đưa Đàng Ngoài tham gia vào quá trình hội nhập, ở đây là vai trò của tơ lụa và gốm sứ trong thế kỷ XVII. Thông qua việc nghiên cứu hoạt động buôn bán của thương nhân ngoại quốc đến Đàng Ngoài, đặc biệt là các công ty Đông Ấn châu Âu trình bày được những chuyển biến kinh tế - văn hóa – xã hội.

 • 00050009666.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Liên;  Advisor: Hoàng, Anh Tuấn (2018)

 • Trình bày thực tiễn và đánh giá một cách có hệ thống các vấn đề lý luận pháp luật về thực hiện pháp luật về kinh doanh xăng dầu; đánh giá thực trạng thực hiện pháp luật về kinh doanh xăng dầu của các chủ thể quản lý nhà nước, chủ thể kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lai châu; tìm ra nguyên nhân và đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện thực hiện pháp luật về kinh doanh xăng dầu và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật để giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh doanh xăng dầu ở tỉnh Lai Châu.

 • 00060000341.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Dũng; Nguyễn, Văn Kim; Hoàng, Anh Tuấn; Dương, Văn Huy (2017)

 • Đề tài đã tập trung nghiên cứu tổ chức quản lý của Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan và so sánh tổ chức quản lý biển đảo trong lịch sử giữa các quốc gia này. Với nguồn tư liệu và cách tiếp cận nội sinh, các nghiên cứu trước đây đã đưa ra bức tranh kinh tế, chính trị - xã hội với những tác nhân đa chiều, tương tác quyền lực, nhu cầu mở rộng bành trướng ở mỗi nước. Đề tài đi sâu nghiên cứu thực tiễn chính sách, cũng như để có được sự đánh giá tổng thể, khoa học, khách quan về tổ chức quản lý biển, đảo, những đặc tính tương đồng, dị biệt rõ ràng đã sử dụng phương pháp tiếp cận đa chiều hơn, kết hợp giữa nội sinh - ngoại sinh và sử dụng lý thuyết hiện đại.

 • 00050009222.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Quân;  Advisor: Hoàng, Anh Tuấn (2018)

 • Một là, về lý luận: luận văn tập trung nghiên cứu có hệ thống các khái niệm về pháp nhân, các học thuyết về sự hình thành pháp nhân, qua đó, thấy được các đặc tính của pháp nhân so với các chủ thể khác. Từ đó, tác giả đi luận giải các vấn đề cơ bản về trách nhiệm dân sự mà pháp nhân phải thực hiện trong quan hệ pháp luật. Hai là, về thực tiễn: Thực trạng quy định pháp luật về trách nhiệm dân sự của pháp nhân trong Bộ luật dân sự, và các luật chuyên ngành nhằm tìm ra các tồn tại, hạn chế của các quy định pháp luật về chế định này. Hơn hết, tác giả sẽ phân tích tình hình thực hiện pháp luật và áp dụng pháp luật về trách nhiệm dân sự của pháp nhân để đưa ra các vướng mắc, khó khăn trong...

 • 413(2010-9)_p14-26.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Anh Tuấn (2010)

 • Vụ áp phe thương mại của người Anh ở Kẻ Chợ năm 1693 không chỉ gây ra những tổn thất cho Công ty mà còn dẫn đến những hậu quả tương đối nghiêm trọng với nền ngoại thương của vương quốc Đàng Ngoài. Mặc dù những phân tích cho thấy vụ áp phe của người Anh dường như chỉ là nguyên cớ chứ không phải là nguyên nhân sâu xa dẫn đến chính sách " cấm biển" của triều đình, chúa Trịnh Căn đã sử dụng vụ áp phe thương mại của người Anh như một nguyên cớ hợp thời để thắt chặt hơn sự quản lý của triều đình đối với nền ngoại thương của Đàng Ngoài vốn đã và đang trên đà sa sút nghiêm trọng.Bất luận sự thật nào đằng sau chính sách " cấm biển" của triều đình Lê-Trịnh năm 1693, có một sự thật là thái độ hà...

 • Hoang Anh Tuan.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Anh Tuấn; Lê, Thuỳ Linh (2015)

 • Có hay không một kỷ nguyên toàn cầu hoá trong lịch sử nhân loại giai đoạn cận đại sơ kỳ? Ba thập kỷ nghiên cứu và tranh luận của giới sử học quốc tế đã góp phần phục dựng bức tranh toàn cảnh về một diễn trình hội nhập toàn cầu diễn ra từ sau các phát kiến của Christopher Columbus đến cuộc cách mạng tư sản Pháp (khoảng 1500 - 1789). Các quốc gia Đông Á, Đại Việt nói riêng, đã hội nhập như thế nào và có vai trò quan trọng đến đâu trong hệ thống trao đổi thương mại và giao lưu văn hoá toàn cầu thời kỳ đó? Gần một thập niên khai thác và nghiên cứu tương đối hệ thống các nguồn tư liệu phương Tây liên quan đến Đại Việt cho phép khẳng định một cách chắc chắn: Đại Việt - với vai trò nổi bật c...

 • 18.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hoàng, Anh Tuấn (2008)

 • Hải sử nói chung và hải thương sử nói riêng không phải l à h ướng nghiên cứu quá mới mẻ ở nước ta, dù thành tựu trên lĩnh vực này chưa thực sự nổi bật1. Trong khi đó, nghiên cứu những khía cạnh cụ thể của lịch sử dân tộc nhìn từ phương diện biển lại chưa phải là phương pháp tiếp cận phổ biến. Phương pháp này có những lợi thế nhất định, cho phép chúng ta có cái nhìn đối sánh và định vị lịch sử dân tộc trong bối cảnh rộng của hải sử khu vực và quốc tế. Tuy nhiên, nó đồng thời đòi hỏi sự thận trọng từ người viết khi xác định phạm vi nghiên cứu, đặc biệt là việc phân lập một số khái niệm cụ thể, nhất là những khái niệm liên quan đến dân tộc và tộc người

 • 00050010655.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Lâm;  Advisor: Lê, Thị Châu; Hoàng, Anh Tuấn (2019)

 • Một là, luận án tiến hành thu thập các tài liệu, các công trình nghiên cứu đã được công bố liên quan đến đề tài; nghiên cứu, nhận xét, đánh giá và đưa ra các quan điểm về những vấn đề đã được đề cập, phân tích trong các công trình nghiên cứu. Từ đó, xác định các khoảng trống hoặc những vấn đề chưa được các công trình nghiên cứu làm rõ và sẽ được tiếp tục giải quyết trong luận án. Hai là, nghiên cứu và phân tích các vấn đề lý luận về công ty, sự hình thành và phát triển các loại hình công ty. Phân tích, lập luận những vấn đề pháp lý và những ưu điểm của loại hình công ty hợp vốn cổ phần (CTHVCP) so với các loại hình doanh nghiệp khác. Ba là, khảo lược và đánh giá những kinh nghiệm pháp...

 • 00050009493.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Thủy;  Advisor: Hoàng, Anh Tuấn (2018)

 • Ly thân là một hiện tượng xã hội thực tế, là một giai đoạn xảy ra trong thời gian hôn nhân. Xuất phát từ những thay đổi trong mối quan hệ vợ chồng nên ly thân có sự ảnh hưởng và tác động không nhỏ đến cuộc sống hôn nhân và gia đình. Luận văn sẽ nghiên cứu để chỉ ra những tác động của ly thân đến sự ổn định của hôn nhân nhằm chứng minh và khẳng định việc xây dựng chế định ly thân, điều chỉnh các mối quan hệ ly thân là cấp thiết và phù hợp, bắt kịp sự phát triển của xã hội theo hướng hiện đại, hội nhập tư tưởng quốc tế. Căn cứ để xây dựng chế định ly thân trong pháp luật hôn nhân và gia đình còn thể hiện ở mối quan hệ giữa ly thân và những chế định đang tồn tại trong pháp luật cũng nh...

 • V_L0_00267.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Anh Tuấn (2003)

 • Trình bày những vấn đề cơ bản về buôn lậu, tội phạm buôn lậu và các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm buôn lậu. Nêu thực trạng tình hình tội phạm buôn lậu ở nước ta trong thời gian 5 năm (1998 - 2002) và đưa ra dự báo tình hình tội phạm buôn lậu trong những năm tới. Từ đó đề xuất một số kiến nghị, giải pháp nhằm đấu tranh phòng, chống có hiệu quả đối với loại tội phạm này.

 • VLO-00267 Luan van.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Anh Tuấn;  Advisor: Đỗ, Ngọc Quang (2003)

 • Trình bày những vấn đề cơ bản về buôn lậu, tội phạm buôn lậu và các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm buôn lậu. Nêu thực trạng tình hình tội phạm buôn lậu ở nước ta trong thời gian 5 năm (1998 - 2002) và đưa ra dự báo tình hình tội phạm buôn lậu trong những năm tới. Từ đó đề xuất một số kiến nghị, giải pháp nhằm đấu tranh phòng, chống có hiệu quả đối với loại tội phạm này.