Browsing by Author Hoàng, Hạnh Nguyên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 00050009239.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Hạnh Nguyên;  Advisor: Phạm, Văn Hồng (2018)

 • Đảm bảo an ninh thương hiệu một vấn đề quan trọng đối với một tổ chức, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, trong thời kỳ tự chủ tài chỉnh – Thương hiệu trường đại học là yếu tố quyết định sự tồn vong. Nhưng đây cũng là một nội dung khó, có sự ảnh hưởng nhiều tới sự phát triển bền vững của tổ chức cũng như ảnh hưởng tới nhiều con người trong xã hội, do vậy cần có sự nhận thức là thực hiện một cách nghiêm túc, thường xuyên và hiệu quả. Việc phân tích thực trạng công tác đảm bảo an ninh thương hiệu của HSB là một nghiên cứu thực sự cần thiết, giúp cho không chỉ tác giả là người đứng đầu HSB mà tất cả những đơn vị, phòng ban trong HSB có thể nhận thức được đầy đủ về an ninh thương hiệu có t...

 • 00050000915.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Hạnh Nguyên (2011)

 • Nhận diện và hệ thống hóa những vấn đề lý luận về kết hôn, thông qua đó thấy được vai trũ quan trọng của việc đăng ký kết hôn. Phân tích những quy định của pháp luật điều chỉnh việc nam nữ chung chống như vợ chồng không đăng ký kết hôn ở Việt Nam cùng với việc nêu lên thực trạng giải quyết tranh chấp liên quan đến việc nam nữ chung sống như vợ chồng không đăng ký kết hôn ở Việt Nam. Kiến nghị một số giải pháp nhằm hạn chế việc nam nữ chung sống như vợ chồng không đăng ký kết hôn

 • 05050003899.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Hạnh Nguyên;  Advisor: Vũ, Đình Hòa (2019)

 • Luận văn đã hệ thống hóa được một số vấn đề về cơ sở lý luận cũng như tình hình thực tiễn của việc dạy học phép dời hình và phép đồng dạng. Đồng thời, luận văn cũng đã thiết kế được một số giáo án vận dụng phương pháp dạy học phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh vào dạy học phép dời hình – phép đồng dạng. Thực nghiệm sư phạm chứng tỏ rằng các biện pháp sư phạm có tính khả thi. Những kết quả nghiên cứu của luận văn đã thu được các kết quả khả quan.

Browsing by Author Hoàng, Hạnh Nguyên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 00050009239.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Hạnh Nguyên;  Advisor: Phạm, Văn Hồng (2018)

 • Đảm bảo an ninh thương hiệu một vấn đề quan trọng đối với một tổ chức, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, trong thời kỳ tự chủ tài chỉnh – Thương hiệu trường đại học là yếu tố quyết định sự tồn vong. Nhưng đây cũng là một nội dung khó, có sự ảnh hưởng nhiều tới sự phát triển bền vững của tổ chức cũng như ảnh hưởng tới nhiều con người trong xã hội, do vậy cần có sự nhận thức là thực hiện một cách nghiêm túc, thường xuyên và hiệu quả. Việc phân tích thực trạng công tác đảm bảo an ninh thương hiệu của HSB là một nghiên cứu thực sự cần thiết, giúp cho không chỉ tác giả là người đứng đầu HSB mà tất cả những đơn vị, phòng ban trong HSB có thể nhận thức được đầy đủ về an ninh thương hiệu có t...

 • 00050000915.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Hạnh Nguyên (2011)

 • Nhận diện và hệ thống hóa những vấn đề lý luận về kết hôn, thông qua đó thấy được vai trũ quan trọng của việc đăng ký kết hôn. Phân tích những quy định của pháp luật điều chỉnh việc nam nữ chung chống như vợ chồng không đăng ký kết hôn ở Việt Nam cùng với việc nêu lên thực trạng giải quyết tranh chấp liên quan đến việc nam nữ chung sống như vợ chồng không đăng ký kết hôn ở Việt Nam. Kiến nghị một số giải pháp nhằm hạn chế việc nam nữ chung sống như vợ chồng không đăng ký kết hôn

 • 05050003899.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Hạnh Nguyên;  Advisor: Vũ, Đình Hòa (2019)

 • Luận văn đã hệ thống hóa được một số vấn đề về cơ sở lý luận cũng như tình hình thực tiễn của việc dạy học phép dời hình và phép đồng dạng. Đồng thời, luận văn cũng đã thiết kế được một số giáo án vận dụng phương pháp dạy học phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh vào dạy học phép dời hình – phép đồng dạng. Thực nghiệm sư phạm chứng tỏ rằng các biện pháp sư phạm có tính khả thi. Những kết quả nghiên cứu của luận văn đã thu được các kết quả khả quan.