Browsing by Author Hoàng, Huy Việt

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 00050004038.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Huy Việt (2014)

 • Luận văn đề cập những vấn đề cơ bản về cơ sở lý luận của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và địa vị pháp lý của các Đoàn đại biểu Quốc hội ở địa phương; phân tích thực trạng hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang. Trên cơ sở đó, đưa ra quan điểm nhằm xác định vị trí pháp lý của Đoàn ĐBQH, đưa ra các giải pháp nhằm nâng quả hoạt động của các Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội ở địa phương.

 • 00050004038_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Huy Việt;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung (2014)

 • Luận văn đề cập những vấn đề cơ bản về cơ sở lý luận của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và địa vị pháp lý của các Đoàn đại biểu Quốc hội ở địa phương; phân tích thực trạng hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang. Trên cơ sở đó, đưa ra quan điểm nhằm xác định vị trí pháp lý của Đoàn ĐBQH, đưa ra các giải pháp nhằm nâng quả hoạt động của các Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội ở địa phương.

Browsing by Author Hoàng, Huy Việt

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 00050004038.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Huy Việt (2014)

 • Luận văn đề cập những vấn đề cơ bản về cơ sở lý luận của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và địa vị pháp lý của các Đoàn đại biểu Quốc hội ở địa phương; phân tích thực trạng hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang. Trên cơ sở đó, đưa ra quan điểm nhằm xác định vị trí pháp lý của Đoàn ĐBQH, đưa ra các giải pháp nhằm nâng quả hoạt động của các Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội ở địa phương.

 • 00050004038_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Huy Việt;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung (2014)

 • Luận văn đề cập những vấn đề cơ bản về cơ sở lý luận của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và địa vị pháp lý của các Đoàn đại biểu Quốc hội ở địa phương; phân tích thực trạng hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang. Trên cơ sở đó, đưa ra quan điểm nhằm xác định vị trí pháp lý của Đoàn ĐBQH, đưa ra các giải pháp nhằm nâng quả hoạt động của các Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội ở địa phương.