Browsing by Author Hoàng, Lê Tùng Lâm

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 05050003919.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Hoàng, Lê Tùng Lâm;  Advisor: Nguyễn, Thị Lan Phương (2020)

  • Làm rõ các tính chất và biểu hiện đặc trưng của năng lực tính toán. Làm rõ sự cần thiết phải phát triển năng lực tính toán cho học sinh trong dạy học đa thức lớp 7. Khai thác các bài toán theo hướng phát triển năng lực tính toán cho học sinh trong dạy học đa thức lớp 7. Qua đó, học sinh phát huy được khả năng sáng tạo, từ bài toán ban đầu, học sinh xây dựng được các bài toán tương tự, bài toán tổng quát hóa và bài toán đặc biệt hóa, phát huy khả năng giải quyết vấn đề bằng nhiều cách khác nhau và lựa chọn cách giải quyết tối ưu, rèn luyện cho học sinh khả năng sáng tạo và linh hoạt trong giải quyết tối ưu, rèn luyện cho HS khả năng sáng tạo và linh hoạt trong giải quyết mọi tình huống...

Browsing by Author Hoàng, Lê Tùng Lâm

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 05050003919.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Hoàng, Lê Tùng Lâm;  Advisor: Nguyễn, Thị Lan Phương (2020)

  • Làm rõ các tính chất và biểu hiện đặc trưng của năng lực tính toán. Làm rõ sự cần thiết phải phát triển năng lực tính toán cho học sinh trong dạy học đa thức lớp 7. Khai thác các bài toán theo hướng phát triển năng lực tính toán cho học sinh trong dạy học đa thức lớp 7. Qua đó, học sinh phát huy được khả năng sáng tạo, từ bài toán ban đầu, học sinh xây dựng được các bài toán tương tự, bài toán tổng quát hóa và bài toán đặc biệt hóa, phát huy khả năng giải quyết vấn đề bằng nhiều cách khác nhau và lựa chọn cách giải quyết tối ưu, rèn luyện cho học sinh khả năng sáng tạo và linh hoạt trong giải quyết tối ưu, rèn luyện cho HS khả năng sáng tạo và linh hoạt trong giải quyết mọi tình huống...