Browsing by Author Hoàng, Thế Tuấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050000165_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Hoàng, Thế Tuấn;  Advisor: Lê, Huy Chuẩn (2011)

  • Giới thiệu khái quát về không gian các hàm nhận giá trị trong một không gian Banach, một số tính chất nội suy, và ngoại suy của không gian Banach. Tìm hiểu về không gian Sobolev, về toán tử tuyến tính, không gian liên hợp và toán tử liên hợp. Nghiên cứu toán tử quạt, hàm mũ và toán tử lũy thừa. Trình bày những kết quả nghiên cứu mới về sự tồn tại nghiệm toàn cục của một hệ phản ứng các chất xúc tác - ức chế.

Browsing by Author Hoàng, Thế Tuấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050000165_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Hoàng, Thế Tuấn;  Advisor: Lê, Huy Chuẩn (2011)

  • Giới thiệu khái quát về không gian các hàm nhận giá trị trong một không gian Banach, một số tính chất nội suy, và ngoại suy của không gian Banach. Tìm hiểu về không gian Sobolev, về toán tử tuyến tính, không gian liên hợp và toán tử liên hợp. Nghiên cứu toán tử quạt, hàm mũ và toán tử lũy thừa. Trình bày những kết quả nghiên cứu mới về sự tồn tại nghiệm toàn cục của một hệ phản ứng các chất xúc tác - ức chế.