Browsing by Author Hoàng, Thị Thu Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 5 to 22 of 22
 • Impact of Destination Image on the Loyalty of International Tourists to Hanoi.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Thị Thu Hương; Nguyễn, Văn Mạnh (2015)

 • The paper aims at enhancing the competitiveness of tourism destinations by taking into account the point of view of tourists. Founded on customer-based brand equity (Keller, 2003 [1]; Aaker, 1991 [2]), our purpose is to build a linkage between tourism destination image and a tourist’s loyalty in their selection of a tourist destination (revisit and/or recommendation to other people), in order to better understand the role of branding tourism destinations. This paper carried out a survey of international tourists who selected Hanoi - Vietnam as their holiday destination. The results indicated that international tourists to Hanoi considered Hanoi’s image as being significant in ...

 • 00051000031.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Thu Hương (2011)

 • Lending activity for small and medium enterprises (SMEs) often occupies the biggest proportion of total loans in Vietnamese commercial banks. If these lending activities failed commercial banks would be in troubles, even at edge of bankruptcy. Therefore, lending activity for SMEs always attracts the consideration of bank managers as well as external investors. In this thesis, the author focuses on the SMEs lending activities in commercial banks especially in Military Bank. The objective is to understand the lending activities for SMEs in Military Bank, to find out the existing problems, causes, limitat ions of SMEs lending activities in Military Bank and to make recom...

 • Measuring the Relationship between Behavioral Intention and Customer-based Brand Equity by Using the Structural Equation Model (SEM).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Thị Thu Hương; Đồng, Xuân Đảm; Nguyễn, Thị Quỳnh Trang (2015)

 • Based on the Structural Equation Model (SEM) method, this paper expresses how to examine the relationship among tourists’ behavioral intention and destination brand equity. The definition of customer-based destination brand equity is a combination of key factors, which are measured by four components: destination brand image, destination brand awareness, destination brand quality, and destination brand loyalty. This paper focus on introducing the measurements for all the constructs (destination brand image, destination brand awareness, destination brand quality, destination brand loyalty, tourists’ behavioral intention), and the analytical procedures used to check instrument rel...

 • KY_00297.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hoàng, Thị Thu Hương; Nguyễn, Trung Thành (2011)

 • Xây dựng nguồn tài nguyên số là một trong những mục tiêu quan trọng của tất cả các loại hình thư viện trên thế giới, nhằm hướng đến mục tiêu phục vụ thông tin cho người dùng ở mọi lúc, mọi nơi, không phân định không gian, thời gian. Quá trình xây dựng thư viện số, thư viện ảo, thư viện điện tử …đã được phát triển ở các nước phương Tây từ những năm 90 của thế kỉ XX. Nhưng ở Việt Nam, thư viện số, thư viện điện tử mới chỉ được quan tâm từ 6-7 năm trở lại đây. Và rất nhiều các cơ quan thông tin, thư viện hiện nay mới quan tâm tìm hiểu xem thư viện số là gì, xây dựng thư viện số thì cần những yếu tố gì? Bài tham luận này, đưa ra một số kinh nghiệm triển khai dự án thư viện số để thảo luận...

 • DT_00970.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Hoàng, Thị Thu Hương; Nguyễn, Thị Thanh Hoàng; Nguyễn, Văn Điện (2010)

 • Tổng quan cơ sở lý luận về Công nghiệp hóa (CNH), đô thị hóa (ĐTH) và biến đổi nông thôn dưới tác động của CNH, ĐTH. Nghiên cứu điều kiện tự nhiên - kinh tế và xã hội phục vụ cho phát triển CNH và ĐTH trong giai đoạn hiện nay của xã Đông Thọ. Phân tích những biến động về kinh tế, xã hội và môi trường của xã Đông Thọ trong quá trình CNH và ĐTH ở xã Đông Thọ. Tìm hiểu những biến động về chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương; biến động về lao động, việc làm và thu nhập của người dân có đất bị thu hồi trong quá trình CNH và ĐTH ở xã Đông Thọ. Đề xuất những định hướng nhằm hạn chế những vấn đề tiêu cực nảy sinh trong quá trình CNH và ĐTH xã Đông Thọ Tìm hiểu những tác động tích cực cũ...

 • 01050004649.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Mai Hương;  Advisor: Hoàng, Thị Thu Hương (2020)

 • Ngô Quyền là một trong những quận nội thành của Thành phố Hải Phòng, nằm ở vị trí phía Đông Bắc của thành phố Hải Phòng trên các tuyến giao thông huyết mạch. Ngô Quyền là đầu mối giao thông quan trọng nối Hải Phòng với các địa phương khác trong cả nước bằng hệ thống đường thủy, đường bộ cũng như đường sắt. Quận Ngô Quyền có vị trí quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của Hải Phòng, là nơi tập trung các cơ quan nghiệp vụ, sở ban ngành Thành phố, trường đại học... do vậy Ngô Quyền là một nơi có thị trường nhà đất sôi động trong nhiều năm. Tuy nhiên không nằm ngoài tình trạng chung của thị trường nhà đất tại Việt Nam, thị trường nhà đất của quận Ng...

 • DT_00885.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải; Hoàng, Thị Thu Hương; Nguyễn, Thị Hà Thành; Phùng, Đức Thiện; Trần, Thị Mai Hoa; Vũ, Thị Hoa (2008)

 • Tổng quan cơ sở lý luận về đánh giá tiềm năng phục vụ du lịch sinh thái ở các vườn quốc gia. Nghiên cứu đồng bộ các điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội cho việc đánh giá tiềm năng du lịch sinh thái của Vườn quốc gia Pù Mát. Đánh giá hiện trạng hoạt động du lịch ở Vườn quốc gia Pù Mát qua tìm hiểu số lượng, thành phần khách du lịch; doanh thu du lịch; cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch; thực trạng khai thác các tuyến, điểm du lịch; mức độ đáp ứng nhu cầu du lịch; mức độ đảm bảo giáo dục và diễn giải môi trường. Từ đó đề xuất giải pháp phát triển du lịch sinh thái ở Vườn quốc gia Pù Mát về quy hoạch và quản lý; đa dạng hoá và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch; ...

 • 00060000227.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Hiệu; Vũ, Kim Chi; Trần, Ngọc Anh; Hoàng, Thị Thu Hương (2013)

 • Tổng quan về vấn đề tai biến lũ lụt và biến đổi khí hậu toàn cầu. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình phát sinh tai biến lũ lụt của thành phố Hà Nội. Nghiên cứu thực trạng và đánh giá tai biến lũ lụt thành phố Hà Nội. Phân tích rủi ro tai biến lũ lụt thành phố Hà Nội trong xu thế biến đổi khí hậu và quy hoạch phát triển đô thị. Xây dựng bản đồ cảnh báo tai biến lũ lụt thành phố Hà Nội. Đề xuất các giải pháp giảm thiểu thiệt hại của tai biến lũ lụt ở thành phố Hà Nội. Kết quả đạt được: Cơ sở khoa học và mô hình ứng dụng GIS trong đánh giá rủi ro tai biến lũ lụt và những tai biến đi kèm. Kết quả phân tích cấu trúc địa mạo, đặc điểm trắc lượng hình thái của thành phố Hà Nội. Kế...

 • KY_02096.PDF.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hoàng, Thị Thu Hương (2011)

 • Nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của các cơ quan thông tin - thư viện hay trong bất kỳ một cơ quan tổ chức nào. Quản lý, khai thác tốt nguồn nhân lực phục vụ phát triển thư viện, trung tâm thông tin là vấn đề quan trọng trong quản lý và phát triển thư viện hiện đại. Quản lý nguồn nhân lực đòi hỏi hiểu biết về con người ở nhiều khía cạnh, và quan niệm rằng con người là yếu tố trung tâm của sự phát triển....

 • Bai 1. Hoang Thi Thu Huong.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Thị Thu Hương (2011)

 • Decades saw the fast growth and high success of franchising in global market but the very early stage of franchising in Vietnam market. Previous researches about franchising have considerably contributed to better understanding of relationships between franchisor and franchise. However, the franchisor-franchise relationship has yet to be fully explored, knowledge of the factors that produce a high quality relationship between franchisor and franchise are critical to the advancement of knowledge in the retail industry. Leader-Member Exchange (LMX) theory is offered of an effective theoretical model of antecedents that can predict the effectiveness the franchisor-franchise relationship....

 • Ứng dụng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) và hệ thống thông tin địa lý (GIS) đánh giá tổng hợp tài nguyên du lịch Tây Nguyên.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Thị Thu Hương; Trương, Quang Hải (2016)

 • Đánh giá tổng hợp tài nguyên du lịch vùng Tây Nguyên được thực hiện trên cơ sở ứng dụng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) và GIS. Kết quả đánh giá tổng hợp là cơ sở quan trọng để lựa chọn chiến lược phát triển du lịch phù hợp cho từng khu vực của Tây Nguyên. Có 13 tiêu chí đã được lựa chọn để đánh giá tổng hợp, thể hiện 2 nhóm tiềm năng nội lực và ngoại lực. Phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) được áp dụng để xác định trọng số các chỉ tiêu đánh giá. Tiếp đó, phương pháp phân tích đa chỉ tiêu (Multi-criteria analysis) và công nghệ GIS đã được sử dụng cho đánh giá tiềm năng phát triển du lịch dưới dạng điểm và dạng diện. Kết quả đánh giá tổng hợp cho thấy Tây Nguyên có tiềm năng du lị...

 • 02050005867.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Hoàng, Thị Thu Hương;  Advisor: Nguyễn, Thành Lợi (2019)

 • Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận về vai trò của báo chí trong đấu tranh chống buôn lậu luận văn khảo sát, đánh giá thực trạng công tác chống buôn lậu trên sóng truyền hình các tỉnh phía Bắc. Từ đó đề xuất một số giải pháp và đưa ra các khuyến nghị nhằm phát huy hơn nữa vai trò của truyền hình trong công tác chống buôn lậu ở tỉnh Lạng Sơn nói riêng và các tỉnh biên giới phía Bắc hiện nay

Browsing by Author Hoàng, Thị Thu Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 5 to 22 of 22
 • Impact of Destination Image on the Loyalty of International Tourists to Hanoi.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Thị Thu Hương; Nguyễn, Văn Mạnh (2015)

 • The paper aims at enhancing the competitiveness of tourism destinations by taking into account the point of view of tourists. Founded on customer-based brand equity (Keller, 2003 [1]; Aaker, 1991 [2]), our purpose is to build a linkage between tourism destination image and a tourist’s loyalty in their selection of a tourist destination (revisit and/or recommendation to other people), in order to better understand the role of branding tourism destinations. This paper carried out a survey of international tourists who selected Hanoi - Vietnam as their holiday destination. The results indicated that international tourists to Hanoi considered Hanoi’s image as being significant in ...

 • 00051000031.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Thu Hương (2011)

 • Lending activity for small and medium enterprises (SMEs) often occupies the biggest proportion of total loans in Vietnamese commercial banks. If these lending activities failed commercial banks would be in troubles, even at edge of bankruptcy. Therefore, lending activity for SMEs always attracts the consideration of bank managers as well as external investors. In this thesis, the author focuses on the SMEs lending activities in commercial banks especially in Military Bank. The objective is to understand the lending activities for SMEs in Military Bank, to find out the existing problems, causes, limitat ions of SMEs lending activities in Military Bank and to make recom...

 • Measuring the Relationship between Behavioral Intention and Customer-based Brand Equity by Using the Structural Equation Model (SEM).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Thị Thu Hương; Đồng, Xuân Đảm; Nguyễn, Thị Quỳnh Trang (2015)

 • Based on the Structural Equation Model (SEM) method, this paper expresses how to examine the relationship among tourists’ behavioral intention and destination brand equity. The definition of customer-based destination brand equity is a combination of key factors, which are measured by four components: destination brand image, destination brand awareness, destination brand quality, and destination brand loyalty. This paper focus on introducing the measurements for all the constructs (destination brand image, destination brand awareness, destination brand quality, destination brand loyalty, tourists’ behavioral intention), and the analytical procedures used to check instrument rel...

 • KY_00297.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hoàng, Thị Thu Hương; Nguyễn, Trung Thành (2011)

 • Xây dựng nguồn tài nguyên số là một trong những mục tiêu quan trọng của tất cả các loại hình thư viện trên thế giới, nhằm hướng đến mục tiêu phục vụ thông tin cho người dùng ở mọi lúc, mọi nơi, không phân định không gian, thời gian. Quá trình xây dựng thư viện số, thư viện ảo, thư viện điện tử …đã được phát triển ở các nước phương Tây từ những năm 90 của thế kỉ XX. Nhưng ở Việt Nam, thư viện số, thư viện điện tử mới chỉ được quan tâm từ 6-7 năm trở lại đây. Và rất nhiều các cơ quan thông tin, thư viện hiện nay mới quan tâm tìm hiểu xem thư viện số là gì, xây dựng thư viện số thì cần những yếu tố gì? Bài tham luận này, đưa ra một số kinh nghiệm triển khai dự án thư viện số để thảo luận...

 • DT_00970.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Hoàng, Thị Thu Hương; Nguyễn, Thị Thanh Hoàng; Nguyễn, Văn Điện (2010)

 • Tổng quan cơ sở lý luận về Công nghiệp hóa (CNH), đô thị hóa (ĐTH) và biến đổi nông thôn dưới tác động của CNH, ĐTH. Nghiên cứu điều kiện tự nhiên - kinh tế và xã hội phục vụ cho phát triển CNH và ĐTH trong giai đoạn hiện nay của xã Đông Thọ. Phân tích những biến động về kinh tế, xã hội và môi trường của xã Đông Thọ trong quá trình CNH và ĐTH ở xã Đông Thọ. Tìm hiểu những biến động về chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương; biến động về lao động, việc làm và thu nhập của người dân có đất bị thu hồi trong quá trình CNH và ĐTH ở xã Đông Thọ. Đề xuất những định hướng nhằm hạn chế những vấn đề tiêu cực nảy sinh trong quá trình CNH và ĐTH xã Đông Thọ Tìm hiểu những tác động tích cực cũ...

 • 01050004649.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Mai Hương;  Advisor: Hoàng, Thị Thu Hương (2020)

 • Ngô Quyền là một trong những quận nội thành của Thành phố Hải Phòng, nằm ở vị trí phía Đông Bắc của thành phố Hải Phòng trên các tuyến giao thông huyết mạch. Ngô Quyền là đầu mối giao thông quan trọng nối Hải Phòng với các địa phương khác trong cả nước bằng hệ thống đường thủy, đường bộ cũng như đường sắt. Quận Ngô Quyền có vị trí quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của Hải Phòng, là nơi tập trung các cơ quan nghiệp vụ, sở ban ngành Thành phố, trường đại học... do vậy Ngô Quyền là một nơi có thị trường nhà đất sôi động trong nhiều năm. Tuy nhiên không nằm ngoài tình trạng chung của thị trường nhà đất tại Việt Nam, thị trường nhà đất của quận Ng...

 • DT_00885.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải; Hoàng, Thị Thu Hương; Nguyễn, Thị Hà Thành; Phùng, Đức Thiện; Trần, Thị Mai Hoa; Vũ, Thị Hoa (2008)

 • Tổng quan cơ sở lý luận về đánh giá tiềm năng phục vụ du lịch sinh thái ở các vườn quốc gia. Nghiên cứu đồng bộ các điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội cho việc đánh giá tiềm năng du lịch sinh thái của Vườn quốc gia Pù Mát. Đánh giá hiện trạng hoạt động du lịch ở Vườn quốc gia Pù Mát qua tìm hiểu số lượng, thành phần khách du lịch; doanh thu du lịch; cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch; thực trạng khai thác các tuyến, điểm du lịch; mức độ đáp ứng nhu cầu du lịch; mức độ đảm bảo giáo dục và diễn giải môi trường. Từ đó đề xuất giải pháp phát triển du lịch sinh thái ở Vườn quốc gia Pù Mát về quy hoạch và quản lý; đa dạng hoá và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch; ...

 • 00060000227.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Hiệu; Vũ, Kim Chi; Trần, Ngọc Anh; Hoàng, Thị Thu Hương (2013)

 • Tổng quan về vấn đề tai biến lũ lụt và biến đổi khí hậu toàn cầu. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình phát sinh tai biến lũ lụt của thành phố Hà Nội. Nghiên cứu thực trạng và đánh giá tai biến lũ lụt thành phố Hà Nội. Phân tích rủi ro tai biến lũ lụt thành phố Hà Nội trong xu thế biến đổi khí hậu và quy hoạch phát triển đô thị. Xây dựng bản đồ cảnh báo tai biến lũ lụt thành phố Hà Nội. Đề xuất các giải pháp giảm thiểu thiệt hại của tai biến lũ lụt ở thành phố Hà Nội. Kết quả đạt được: Cơ sở khoa học và mô hình ứng dụng GIS trong đánh giá rủi ro tai biến lũ lụt và những tai biến đi kèm. Kết quả phân tích cấu trúc địa mạo, đặc điểm trắc lượng hình thái của thành phố Hà Nội. Kế...

 • KY_02096.PDF.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hoàng, Thị Thu Hương (2011)

 • Nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của các cơ quan thông tin - thư viện hay trong bất kỳ một cơ quan tổ chức nào. Quản lý, khai thác tốt nguồn nhân lực phục vụ phát triển thư viện, trung tâm thông tin là vấn đề quan trọng trong quản lý và phát triển thư viện hiện đại. Quản lý nguồn nhân lực đòi hỏi hiểu biết về con người ở nhiều khía cạnh, và quan niệm rằng con người là yếu tố trung tâm của sự phát triển....

 • Bai 1. Hoang Thi Thu Huong.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Thị Thu Hương (2011)

 • Decades saw the fast growth and high success of franchising in global market but the very early stage of franchising in Vietnam market. Previous researches about franchising have considerably contributed to better understanding of relationships between franchisor and franchise. However, the franchisor-franchise relationship has yet to be fully explored, knowledge of the factors that produce a high quality relationship between franchisor and franchise are critical to the advancement of knowledge in the retail industry. Leader-Member Exchange (LMX) theory is offered of an effective theoretical model of antecedents that can predict the effectiveness the franchisor-franchise relationship....

 • Ứng dụng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) và hệ thống thông tin địa lý (GIS) đánh giá tổng hợp tài nguyên du lịch Tây Nguyên.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Thị Thu Hương; Trương, Quang Hải (2016)

 • Đánh giá tổng hợp tài nguyên du lịch vùng Tây Nguyên được thực hiện trên cơ sở ứng dụng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) và GIS. Kết quả đánh giá tổng hợp là cơ sở quan trọng để lựa chọn chiến lược phát triển du lịch phù hợp cho từng khu vực của Tây Nguyên. Có 13 tiêu chí đã được lựa chọn để đánh giá tổng hợp, thể hiện 2 nhóm tiềm năng nội lực và ngoại lực. Phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) được áp dụng để xác định trọng số các chỉ tiêu đánh giá. Tiếp đó, phương pháp phân tích đa chỉ tiêu (Multi-criteria analysis) và công nghệ GIS đã được sử dụng cho đánh giá tiềm năng phát triển du lịch dưới dạng điểm và dạng diện. Kết quả đánh giá tổng hợp cho thấy Tây Nguyên có tiềm năng du lị...

 • 02050005867.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Hoàng, Thị Thu Hương;  Advisor: Nguyễn, Thành Lợi (2019)

 • Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận về vai trò của báo chí trong đấu tranh chống buôn lậu luận văn khảo sát, đánh giá thực trạng công tác chống buôn lậu trên sóng truyền hình các tỉnh phía Bắc. Từ đó đề xuất một số giải pháp và đưa ra các khuyến nghị nhằm phát huy hơn nữa vai trò của truyền hình trong công tác chống buôn lậu ở tỉnh Lạng Sơn nói riêng và các tỉnh biên giới phía Bắc hiện nay