Browsing by Author Hoàng, Văn Thái

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 5 to 6 of 6
 • Chị Uyển 3. agr1-7-1-013.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Anh Đào; Lưu, Thị Thanh Huế; Hoàng, Văn Thái; Nguyễn, Huỳnh Minh Quyên; Nguyễn, Quỳnh Uyển (2018-06)

 • Lactic acid bacteria (LAB) have been applied in many fields like food industry, pharmacy and medicine due to their valuable properties such as the ability to secret some bioactive compounds including organic acids, exopolysaccharides and bacteriocins. In this study, the identification and the nucleotide sequences of plnA and plnEF genes of a LAB strain isolated from the fermented tofu “chao” in Hue province (Vietnam) were studied. In particular, the strain was identified as Lactobacillus plantarum and the sequences of the plnA and plnEF genes were 95% and 98% identical to those of L. plantarum subsp. plantarum strain E1 on the GenBank, respectively

 • 195(1980-6)_p10-13.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Văn Thái (1980)

 • Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ cũng như trong các cuộc chiến tranh chống bọn bành trướng Bắc Kinh ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc. Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương, các chỉ huy quân sự các cấp đã kịp thời tổng kết được những kinh nghiệm quân sự quý báu, kinh nghiệm từ các trận chiến đấu, các chiến dịch, các đợt tác chiến chiến lược, các kinh nghiệm và nghệ thuật quân sự, xây dựng quân sự cũng như về hậu phương quốc gia. Việc tổng kết này đã góp phần không ngừng nâng cao trình độ lãnh đạo, chỉ huy, trình độ chỉ huy quân sự của quân đội ta; để góp phần không thể thiếu được váo chiến thắng kẻ địch trên chiến trường, đồng thời góp phần làm phong ...

Browsing by Author Hoàng, Văn Thái

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 5 to 6 of 6
 • Chị Uyển 3. agr1-7-1-013.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Anh Đào; Lưu, Thị Thanh Huế; Hoàng, Văn Thái; Nguyễn, Huỳnh Minh Quyên; Nguyễn, Quỳnh Uyển (2018-06)

 • Lactic acid bacteria (LAB) have been applied in many fields like food industry, pharmacy and medicine due to their valuable properties such as the ability to secret some bioactive compounds including organic acids, exopolysaccharides and bacteriocins. In this study, the identification and the nucleotide sequences of plnA and plnEF genes of a LAB strain isolated from the fermented tofu “chao” in Hue province (Vietnam) were studied. In particular, the strain was identified as Lactobacillus plantarum and the sequences of the plnA and plnEF genes were 95% and 98% identical to those of L. plantarum subsp. plantarum strain E1 on the GenBank, respectively

 • 195(1980-6)_p10-13.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Văn Thái (1980)

 • Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ cũng như trong các cuộc chiến tranh chống bọn bành trướng Bắc Kinh ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc. Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương, các chỉ huy quân sự các cấp đã kịp thời tổng kết được những kinh nghiệm quân sự quý báu, kinh nghiệm từ các trận chiến đấu, các chiến dịch, các đợt tác chiến chiến lược, các kinh nghiệm và nghệ thuật quân sự, xây dựng quân sự cũng như về hậu phương quốc gia. Việc tổng kết này đã góp phần không ngừng nâng cao trình độ lãnh đạo, chỉ huy, trình độ chỉ huy quân sự của quân đội ta; để góp phần không thể thiếu được váo chiến thắng kẻ địch trên chiến trường, đồng thời góp phần làm phong ...