Browsing by Author ICECH2016 - International Conference on Emerging Challenges: Partnership Enhancement

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Start-upInUniversityAndTheUniversity-EnterprisePartnership_DinhVanToan.pdf.jpg
  • Conference Paper


  • Authors: Dinh, Van Toan; Nguyen, Phuong Mai (2016)

  • Khởi nghiệp và hợp tác với doanh nghiệp tại các trường đại học đang trở thành một xu hướng khá phổ biến trên thế giới, đặc biệt là ở các quôc gia đã phát triển, bởi các trường đại học luôn là nguồn cung cấp dồi dào các ý tưởng, tri thức, và công nghệ phục vụ cho các ngành công nghiệp và nhu cầu xã hội, lại là nơi sẵn có các nguôn lực về con người, trang thiết bị, không gian làm việc. Đại hoc có vai trò tạo môi trường đổi mới sáng tạo, khích lệ tinh thần khởi nghiệp. Ngược lại, hoạt động khởi nghiệp giúp thúc đẩy và thắt chặt hơn mối liên kết và hợp tác hiệu quả, bền vững giữa nhà trường với doanh nghiệp, góp phần khai thác tối ưu các nguồn lực của nhà trường cho sự phát triển kinh tế ...

Browsing by Author ICECH2016 - International Conference on Emerging Challenges: Partnership Enhancement

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Start-upInUniversityAndTheUniversity-EnterprisePartnership_DinhVanToan.pdf.jpg
  • Conference Paper


  • Authors: Dinh, Van Toan; Nguyen, Phuong Mai (2016)

  • Khởi nghiệp và hợp tác với doanh nghiệp tại các trường đại học đang trở thành một xu hướng khá phổ biến trên thế giới, đặc biệt là ở các quôc gia đã phát triển, bởi các trường đại học luôn là nguồn cung cấp dồi dào các ý tưởng, tri thức, và công nghệ phục vụ cho các ngành công nghiệp và nhu cầu xã hội, lại là nơi sẵn có các nguôn lực về con người, trang thiết bị, không gian làm việc. Đại hoc có vai trò tạo môi trường đổi mới sáng tạo, khích lệ tinh thần khởi nghiệp. Ngược lại, hoạt động khởi nghiệp giúp thúc đẩy và thắt chặt hơn mối liên kết và hợp tác hiệu quả, bền vững giữa nhà trường với doanh nghiệp, góp phần khai thác tối ưu các nguồn lực của nhà trường cho sự phát triển kinh tế ...