Browsing by Author Lê, Anh Tú

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 00050003159_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Anh Tú;  Advisor: Nhâm, Phong Tuân (2014)

 • Xây dựng, hoạch định Chiến lược kinh doanh thì hoàn tòan không mới mẽ đối với Việt Nam. Tuy nhiên, tác giả đã mạnh dạn áp dụng vào lĩnh vực khá mới mẽ và đang hình thành sự cạnh tranh (dù chưa thật sự công bằng) là lĩnh vực sản xuất, san chiết và kinh doanh khí hóa lỏng LPG. Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) là mặt hàng chiếm tỷ trọng trên 98% thị phần khí đốt. LPG là mặt hàng thiết yếu có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an ninh năng lượng. Đây là hàng hoá thuộc diện kinh doanh có điều kiện, ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, nên hoạt động kinh doanh và sử dụng LPG phải được đảm bảo an toàn, hiệu quả và tiết kiệm. Về mặt thể chế, thị trường LPG thiếu một hành...

 • Le Anh Tu.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Anh Tú;  Advisor: Nguyễn, Ái Việt (2015)

 • Bảo đảm cung cấp dịch vụ hành chính công là một chức năng quan trọng của nhà nước. Trong bối cảnh công nghệ thông tin đang phát triển hết sức mạnh mẽ, thâm nhập vào mọi mặt của đời sống xã hội, nhu cầu về cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến có hiệu quả là một nhiệm vụ quan trọng cần phải tập trung giải quyết được đặt ra như một ưu tiên quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế, xã hội bền vững và vì con người. Để có thể giải quyết nhiệm vụ xây dựng dịch vụ công trực tuyến một cách hiệu quả, phù hợp với mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử của Việt Nam và xu hướng phát triển cần phải có nghiên cứu và đánh giá một cách nghiêm túc và toàn diện các mặt ki...

Browsing by Author Lê, Anh Tú

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 00050003159_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Anh Tú;  Advisor: Nhâm, Phong Tuân (2014)

 • Xây dựng, hoạch định Chiến lược kinh doanh thì hoàn tòan không mới mẽ đối với Việt Nam. Tuy nhiên, tác giả đã mạnh dạn áp dụng vào lĩnh vực khá mới mẽ và đang hình thành sự cạnh tranh (dù chưa thật sự công bằng) là lĩnh vực sản xuất, san chiết và kinh doanh khí hóa lỏng LPG. Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) là mặt hàng chiếm tỷ trọng trên 98% thị phần khí đốt. LPG là mặt hàng thiết yếu có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an ninh năng lượng. Đây là hàng hoá thuộc diện kinh doanh có điều kiện, ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, nên hoạt động kinh doanh và sử dụng LPG phải được đảm bảo an toàn, hiệu quả và tiết kiệm. Về mặt thể chế, thị trường LPG thiếu một hành...

 • Le Anh Tu.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Anh Tú;  Advisor: Nguyễn, Ái Việt (2015)

 • Bảo đảm cung cấp dịch vụ hành chính công là một chức năng quan trọng của nhà nước. Trong bối cảnh công nghệ thông tin đang phát triển hết sức mạnh mẽ, thâm nhập vào mọi mặt của đời sống xã hội, nhu cầu về cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến có hiệu quả là một nhiệm vụ quan trọng cần phải tập trung giải quyết được đặt ra như một ưu tiên quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế, xã hội bền vững và vì con người. Để có thể giải quyết nhiệm vụ xây dựng dịch vụ công trực tuyến một cách hiệu quả, phù hợp với mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử của Việt Nam và xu hướng phát triển cần phải có nghiên cứu và đánh giá một cách nghiêm túc và toàn diện các mặt ki...