Browsing by Author Lê, Công Lợi

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 6 to 6 of 6
  • DT_01012.pdf.jpg
  • Other


  • Authors: Lê, Công Lợi; Vũ, Công Bằng (2010)

  • Đưa ra điều kiện cần và đủ cho tính giải được duy nhất nghiệm của bài toán biên nhiều điểm cho phương trình sai phân suy biến tuyến tính chỉ số 2 cho cả hai trường hợp phương trình sai phân suy biến tuyến tính chỉ số 2 là: ôtônôm và không ôtônôm. Thiết lập các điều kiện cần và đủ cho tính giải được của bài toán trong cả hai trường hợp. Đưa ra công thức nghiệm tường minh cho bài toán trong cả hai trường hợp. Xây dựng một số ví dụ minh họa

Browsing by Author Lê, Công Lợi

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 6 to 6 of 6
  • DT_01012.pdf.jpg
  • Other


  • Authors: Lê, Công Lợi; Vũ, Công Bằng (2010)

  • Đưa ra điều kiện cần và đủ cho tính giải được duy nhất nghiệm của bài toán biên nhiều điểm cho phương trình sai phân suy biến tuyến tính chỉ số 2 cho cả hai trường hợp phương trình sai phân suy biến tuyến tính chỉ số 2 là: ôtônôm và không ôtônôm. Thiết lập các điều kiện cần và đủ cho tính giải được của bài toán trong cả hai trường hợp. Đưa ra công thức nghiệm tường minh cho bài toán trong cả hai trường hợp. Xây dựng một số ví dụ minh họa