Browsing by Author Lê, Chí Quế, Người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • V_L2_00352_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Park, Yeon Kwan;  Advisor: Lê, Chí Quế, Người hướng dẫn (2002)

 • 260 tr; Tổng quan về kho tàng truyện cổ tích Việt Nam - Hàn Quốc. Đi sâu khảo sát nghiên cứu một số kiểu truyện cổ tích Việt Nam, Hàn Quốc để lý giải nguyên nhân những tương đồng và dị biệt giữa kiểu truyện của hai nước; Electronic Resources; Tiến sĩ Văn học dân gian -- Trường Đại học khoa học xã hội & Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002

 • V_L2_00915_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Thanh Quý;  Advisor: Lê, Chí Quế, Người hướng dẫn; Vũ, Anh Tuấn, Người hướng dẫn (2007)

 • 193 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Tổng quan một số lý luận chung về tục ngữ người Việt phản ánh tri thức dân gian về văn hoá nông nghiệp: đặc thù văn hoá nông nghiệp Việt Nam và nhận diện tri thức tục ngữ về văn hoá nông nghiệp. Tập trung nghiên cứu tục ngữ người Việt phản ánh lối ứng xử n (...); Electronic Resources; Luận án TS. Văn học dân gian -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007

 • V_L2_00573_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Thu;  Advisor: Lê, Chí Quế, Người hướng dẫn (2005)

 • Luận án TS. Văn học dân gian -- Trung tâm đào tạo bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005; 173 tr. + Đĩa CD- Rom; Tóm tắt; Trình bày khái quát về kotowaza và văn hoá ứng xử của Nhật Bản qua việc đối chứng với tục ngữ Việt Nam.Trình bày một cách có hệ thống và chi tiết về nội dụng văn hoá ứng xử trong tục ngữ Nhật Bản có so sánh với văn hoá ứng xử trong tục ngữ dân tộc Việt, từ (...); Electronic Resources

Browsing by Author Lê, Chí Quế, Người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • V_L2_00352_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Park, Yeon Kwan;  Advisor: Lê, Chí Quế, Người hướng dẫn (2002)

 • 260 tr; Tổng quan về kho tàng truyện cổ tích Việt Nam - Hàn Quốc. Đi sâu khảo sát nghiên cứu một số kiểu truyện cổ tích Việt Nam, Hàn Quốc để lý giải nguyên nhân những tương đồng và dị biệt giữa kiểu truyện của hai nước; Electronic Resources; Tiến sĩ Văn học dân gian -- Trường Đại học khoa học xã hội & Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002

 • V_L2_00915_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Thanh Quý;  Advisor: Lê, Chí Quế, Người hướng dẫn; Vũ, Anh Tuấn, Người hướng dẫn (2007)

 • 193 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Tổng quan một số lý luận chung về tục ngữ người Việt phản ánh tri thức dân gian về văn hoá nông nghiệp: đặc thù văn hoá nông nghiệp Việt Nam và nhận diện tri thức tục ngữ về văn hoá nông nghiệp. Tập trung nghiên cứu tục ngữ người Việt phản ánh lối ứng xử n (...); Electronic Resources; Luận án TS. Văn học dân gian -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007

 • V_L2_00573_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Thu;  Advisor: Lê, Chí Quế, Người hướng dẫn (2005)

 • Luận án TS. Văn học dân gian -- Trung tâm đào tạo bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005; 173 tr. + Đĩa CD- Rom; Tóm tắt; Trình bày khái quát về kotowaza và văn hoá ứng xử của Nhật Bản qua việc đối chứng với tục ngữ Việt Nam.Trình bày một cách có hệ thống và chi tiết về nội dụng văn hoá ứng xử trong tục ngữ Nhật Bản có so sánh với văn hoá ứng xử trong tục ngữ dân tộc Việt, từ (...); Electronic Resources