Browsing by Author Lê, Danh Tốn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 41 to 43 of 43
  • luan-van-hau.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Văn Hậu;  Advisor: Lê, Danh Tốn (2011)

  • Hệ thống hoá những vấn đề lý luận chung về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các Khu công nghiệp (KCN), bước đầu tổng kết kinh nghiệm của một số tỉnh trong nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các Khu công nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng thu hút FDI vào các Khu công nghiệp ở tỉnh Nam Định. Đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh thu hút FDI vào các Khu công nghiệp ở Nam Định trong thời gian tới.

Browsing by Author Lê, Danh Tốn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 41 to 43 of 43
  • luan-van-hau.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Văn Hậu;  Advisor: Lê, Danh Tốn (2011)

  • Hệ thống hoá những vấn đề lý luận chung về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các Khu công nghiệp (KCN), bước đầu tổng kết kinh nghiệm của một số tỉnh trong nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các Khu công nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng thu hút FDI vào các Khu công nghiệp ở tỉnh Nam Định. Đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh thu hút FDI vào các Khu công nghiệp ở Nam Định trong thời gian tới.