Browsing by Author Lê, Hoài Nam

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2 to 2 of 2
  • V_L2_01155.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Lê, Hoài Nam (2008)

  • Làm rõ bản chất, chức năng của ý thức pháp luật và tầm quan trọng của việc nâng cao ý thức pháp luật cho học sinh các trường chuyên nghiệp ở tỉnh Yên Bái hiện nay. Phân tích thực trạng ý thức pháp luật của học sinh các trường chuyên nghiệp ở tỉnh Yên Bái như thực trạng nhận thức tri thức pháp luật; thực trạng thái độ đối với pháp luật; thực trạng chấp hành pháp luật và nguyên nhân của thực trạng đó. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho học sinh các trường chuyên nghiệp ở tỉnh Yên Bái: phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội địa phương để tạo tiền đề vật chất cho việc hình thành và nâng cao ý thức pháp luật; đề nghị Đảng bộ và chính quyền các cấp, đoàn thể tăng cường ...

Browsing by Author Lê, Hoài Nam

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2 to 2 of 2
  • V_L2_01155.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Lê, Hoài Nam (2008)

  • Làm rõ bản chất, chức năng của ý thức pháp luật và tầm quan trọng của việc nâng cao ý thức pháp luật cho học sinh các trường chuyên nghiệp ở tỉnh Yên Bái hiện nay. Phân tích thực trạng ý thức pháp luật của học sinh các trường chuyên nghiệp ở tỉnh Yên Bái như thực trạng nhận thức tri thức pháp luật; thực trạng thái độ đối với pháp luật; thực trạng chấp hành pháp luật và nguyên nhân của thực trạng đó. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho học sinh các trường chuyên nghiệp ở tỉnh Yên Bái: phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội địa phương để tạo tiền đề vật chất cho việc hình thành và nâng cao ý thức pháp luật; đề nghị Đảng bộ và chính quyền các cấp, đoàn thể tăng cường ...