Browsing by Author Lê, Phê Đô

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2 to 10 of 10
 • 00050008541.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn Thị Hằng;  Advisor: Phùng, Văn Ôn; Lê, Phê Đô (2017)

 • Luận văn đi sâu tìm hiểu vấn đề an toàn thông tin, đặc điểm hệ thống thông tin, thực trạng ATTT của các DNVVN. Nghiên cứu, tìm hiểu một số hệ mật mã đảm bảo ATTT được dùng phổ biến hiện nay như: AES, RC5, RC6, RSA. Đề xuất một số giải pháp đảm bảo ATTT cho DNVVN về mặt công nghệ và nhóm giải pháp về quản lý ATTT. Xây dựng ứng dụng chữ ký số trong việc ký kết hợp đồng điện tử dựa trên sơ đồ chữ ký số RSA và hàm băm SHA256

 • 00050008535.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vương, Thị Hạnh;  Advisor: Lê, Phê Đô; Phùng, Văn Ổn (2017)

 • Giới thiệu mô hình trường học thông minh trên thế giới và ở Việt Nam. Giới thiệu các hàm băm an toàn SHA1, SHA2 và họ các hàm băm SHA3. Ứng dụng các hàm băm SHA3 vào chữ ký số. Chương trình demo ứng dụng chữ ký điện tử đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu trong quy trình ra đề thi của trường học thông minh.

 • DT_00724.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lê, Phê Đô (2006)

 • Nghiên cứu các mối đe dọa đối với một cơ sở dữ liệu, đưa ra những yêu cầu về một hệ thống bảo vệ cơ sở dữ liệu và phân tích các khả năng của một hệ điều hành trong việc thực hiện các chức năng của một hệ thống bảo vệ. Từ đó tìm hiểu các mô hình an ninh dữ liệu và các cơ chế thực hiện bảo vệ các quy tắc toàn vẹn trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu, quá trình thực hiện các truy vấn, các giao tác và các biện pháp nhằm đảm bảo các truy vấn, các giao tác thực hiện và không làm hỏng nội dung cơ sở dữ liệu. Đề xuất các nguyên tắc cơ bản để thiết kế an ninh cơ sở dữ liệu và minh họa các nguyên tắc đó thông qua công cụ an ninh của các hệ quản trị cơ sở dữ liệu

 • 00050000020_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Văn Toản;  Advisor: Lê, Phê Đô (2010)

 • Tìm hiểu, nghiên cứu về mô hình xác thực hộ chiếu sinh trắc với các nhân tố ảnh mặt người, ảnh vân tay và ảnh mống mắt. Xây dựng công cụ thử nghiệm mô hình xác thực hộ chiếu sinh trắc thông qua việc tích hợp kết quả so khớp các nhân tố sinh trắc mống mắt, (...)

 • 00050008540.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Thúy;  Advisor: Phùng, Văn Ổn; Lê, Phê Đô (2017)

 • Trình bày được tổng quan về thẻ thông minh. Giới thiệu được công nghệ Java Card. Trình bày được hệ mật elliptic, đánh giá phương pháp tấn công, cách sinh tham số chuẩn cho hệ mật. Ứng dụng chữ ký số trên đường cong Elliptic trong bài toán đảm bảo ATTT trong đăng ký thẻ trực tuyến

 • V_L0_02672_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Quỳnh Phương;  Advisor: Lê, Phê Đô (2010)

 • Tổng quan về hộ chiếu điện tử: Trình bày những khái niệm cơ bản liên quan đến hộ chiếu điện tử như công nghệ RFID (Radio Frequency IDentification), các chuẩn ISO 14443, cấu trúc và cách tổ chức dữ liệu của chip RFID được lưu trong hộ chiếu điện tử. Hạ tầng (...)

 • 00050000812_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Anh;  Advisor: Lê, Phê Đô (2011)

 • Giới thiệu sơ lược về một số khái niệm trong mật mã như: hệ mật mã, hệ mật mã khóa bí mật, hệ mật mã khóa công khai,... và một số kiến thức toán học như: các khái niệm về: số nguyên tố, số nguyên tố cùng nhau, tập Zn và , hàm Phi - EULER, quan hệ “Đồng dư” (...)

 • 00050000766_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Văn Mạnh;  Advisor: Lê, Phê Đô (2011)

 • Giới thiệu chung về mật mã học, hệ mật mã hóa đối xứng, hệ mật mã hóa công khai và hệ mật mã tích hợp. Tìm hiểu cơ sở toán học của lý thuyết mật mã: Lý thuyết thông tin, độ phức tạp và lý thuyết số học. Tìm hiểu các hệ mật mã bao gồm hệ mật mã khóa đối xứng, hệ mật mã khóa công khai từ đó so sánh ưu nhược điểm của nó. Sau đó đề xuất ra hệ mật mã tích hợp.

Browsing by Author Lê, Phê Đô

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2 to 10 of 10
 • 00050008541.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn Thị Hằng;  Advisor: Phùng, Văn Ôn; Lê, Phê Đô (2017)

 • Luận văn đi sâu tìm hiểu vấn đề an toàn thông tin, đặc điểm hệ thống thông tin, thực trạng ATTT của các DNVVN. Nghiên cứu, tìm hiểu một số hệ mật mã đảm bảo ATTT được dùng phổ biến hiện nay như: AES, RC5, RC6, RSA. Đề xuất một số giải pháp đảm bảo ATTT cho DNVVN về mặt công nghệ và nhóm giải pháp về quản lý ATTT. Xây dựng ứng dụng chữ ký số trong việc ký kết hợp đồng điện tử dựa trên sơ đồ chữ ký số RSA và hàm băm SHA256

 • 00050008535.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vương, Thị Hạnh;  Advisor: Lê, Phê Đô; Phùng, Văn Ổn (2017)

 • Giới thiệu mô hình trường học thông minh trên thế giới và ở Việt Nam. Giới thiệu các hàm băm an toàn SHA1, SHA2 và họ các hàm băm SHA3. Ứng dụng các hàm băm SHA3 vào chữ ký số. Chương trình demo ứng dụng chữ ký điện tử đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu trong quy trình ra đề thi của trường học thông minh.

 • DT_00724.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lê, Phê Đô (2006)

 • Nghiên cứu các mối đe dọa đối với một cơ sở dữ liệu, đưa ra những yêu cầu về một hệ thống bảo vệ cơ sở dữ liệu và phân tích các khả năng của một hệ điều hành trong việc thực hiện các chức năng của một hệ thống bảo vệ. Từ đó tìm hiểu các mô hình an ninh dữ liệu và các cơ chế thực hiện bảo vệ các quy tắc toàn vẹn trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu, quá trình thực hiện các truy vấn, các giao tác và các biện pháp nhằm đảm bảo các truy vấn, các giao tác thực hiện và không làm hỏng nội dung cơ sở dữ liệu. Đề xuất các nguyên tắc cơ bản để thiết kế an ninh cơ sở dữ liệu và minh họa các nguyên tắc đó thông qua công cụ an ninh của các hệ quản trị cơ sở dữ liệu

 • 00050000020_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Văn Toản;  Advisor: Lê, Phê Đô (2010)

 • Tìm hiểu, nghiên cứu về mô hình xác thực hộ chiếu sinh trắc với các nhân tố ảnh mặt người, ảnh vân tay và ảnh mống mắt. Xây dựng công cụ thử nghiệm mô hình xác thực hộ chiếu sinh trắc thông qua việc tích hợp kết quả so khớp các nhân tố sinh trắc mống mắt, (...)

 • 00050008540.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Thúy;  Advisor: Phùng, Văn Ổn; Lê, Phê Đô (2017)

 • Trình bày được tổng quan về thẻ thông minh. Giới thiệu được công nghệ Java Card. Trình bày được hệ mật elliptic, đánh giá phương pháp tấn công, cách sinh tham số chuẩn cho hệ mật. Ứng dụng chữ ký số trên đường cong Elliptic trong bài toán đảm bảo ATTT trong đăng ký thẻ trực tuyến

 • V_L0_02672_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Quỳnh Phương;  Advisor: Lê, Phê Đô (2010)

 • Tổng quan về hộ chiếu điện tử: Trình bày những khái niệm cơ bản liên quan đến hộ chiếu điện tử như công nghệ RFID (Radio Frequency IDentification), các chuẩn ISO 14443, cấu trúc và cách tổ chức dữ liệu của chip RFID được lưu trong hộ chiếu điện tử. Hạ tầng (...)

 • 00050000812_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Anh;  Advisor: Lê, Phê Đô (2011)

 • Giới thiệu sơ lược về một số khái niệm trong mật mã như: hệ mật mã, hệ mật mã khóa bí mật, hệ mật mã khóa công khai,... và một số kiến thức toán học như: các khái niệm về: số nguyên tố, số nguyên tố cùng nhau, tập Zn và , hàm Phi - EULER, quan hệ “Đồng dư” (...)

 • 00050000766_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Văn Mạnh;  Advisor: Lê, Phê Đô (2011)

 • Giới thiệu chung về mật mã học, hệ mật mã hóa đối xứng, hệ mật mã hóa công khai và hệ mật mã tích hợp. Tìm hiểu cơ sở toán học của lý thuyết mật mã: Lý thuyết thông tin, độ phức tạp và lý thuyết số học. Tìm hiểu các hệ mật mã bao gồm hệ mật mã khóa đối xứng, hệ mật mã khóa công khai từ đó so sánh ưu nhược điểm của nó. Sau đó đề xuất ra hệ mật mã tích hợp.