Browsing by Author Lê, Thị Hồng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 10 to 18 of 18
 • DT_00876.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Thị Phin; Lê, Thị Hồng; Nguyễn, Xuân Sơn (2009)

 • Nghiên cứu đặc điểm về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên như: thổ nhưỡng, địa hình, địa mạo, thuỷ văn, thuỷ triều... khu vực các huyện ven biển tỉnh Nam Định. Nghiên cứu đặc điểm hình thành đất, đặc tính và tính chất của các loại đất khu vực các huyện ven biển tỉnh Nam Định. Xác định các chỉ tiêu và phân cấp các chỉ tiêu để xây dựng bản đồ đơn vị đất đai. Xây dựng các lớp thông tin các bản đồ đơn tính; từ đó xây dựng bản đồ đơn vị đất đai khu vực các huyện ven biển trên địa bàn nghiên cứu. Qua nghiên cứu, đề tài đã cung cấp chi tiết về đặc tính và tính chất đất đai khu vực các huyện ven biển tỉnh Nam Định; xây dựng được bản đồ đơn vị đất đai phục vụ đánh giá, phân hạng đất th...

 • DT_00739.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Thái, Thị Quỳnh Như; Lê, Thị Hồng; Nguyễn, Xuân Sơn (2007)

 • Đánh giá tổng quan thực trạng, xu hướng phát triển và những đặc trưng cơ bản của trang trại các khu vực miền núi. Nghiên cứu thực trạng các mô hình kinh tế trang trại tại Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai. Xây dựng một số mô hình trang trại điển hình và đánh giá hiệu quả kinh tế cho các mô hình đề xuất. Trên cơ sở hiện trạng sử dụng đất của huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai năm 2007 và các loại hình sử dụng đất trên địa bàn huyện, mô hình kinh tế trang trại được đánh giá là phù hợp hơn cả cho khu vực đất dốc. Nghiên cứu một số phương án quy hoạch sử dụng đất cho các mô hình trên, kết hợp nâng cao hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường tại các vùng đất dốc. Nhóm tác giả đã đề xuất 3 mô hình sử dụng đ...

Browsing by Author Lê, Thị Hồng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 10 to 18 of 18
 • DT_00876.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Thị Phin; Lê, Thị Hồng; Nguyễn, Xuân Sơn (2009)

 • Nghiên cứu đặc điểm về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên như: thổ nhưỡng, địa hình, địa mạo, thuỷ văn, thuỷ triều... khu vực các huyện ven biển tỉnh Nam Định. Nghiên cứu đặc điểm hình thành đất, đặc tính và tính chất của các loại đất khu vực các huyện ven biển tỉnh Nam Định. Xác định các chỉ tiêu và phân cấp các chỉ tiêu để xây dựng bản đồ đơn vị đất đai. Xây dựng các lớp thông tin các bản đồ đơn tính; từ đó xây dựng bản đồ đơn vị đất đai khu vực các huyện ven biển trên địa bàn nghiên cứu. Qua nghiên cứu, đề tài đã cung cấp chi tiết về đặc tính và tính chất đất đai khu vực các huyện ven biển tỉnh Nam Định; xây dựng được bản đồ đơn vị đất đai phục vụ đánh giá, phân hạng đất th...

 • DT_00739.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Thái, Thị Quỳnh Như; Lê, Thị Hồng; Nguyễn, Xuân Sơn (2007)

 • Đánh giá tổng quan thực trạng, xu hướng phát triển và những đặc trưng cơ bản của trang trại các khu vực miền núi. Nghiên cứu thực trạng các mô hình kinh tế trang trại tại Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai. Xây dựng một số mô hình trang trại điển hình và đánh giá hiệu quả kinh tế cho các mô hình đề xuất. Trên cơ sở hiện trạng sử dụng đất của huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai năm 2007 và các loại hình sử dụng đất trên địa bàn huyện, mô hình kinh tế trang trại được đánh giá là phù hợp hơn cả cho khu vực đất dốc. Nghiên cứu một số phương án quy hoạch sử dụng đất cho các mô hình trên, kết hợp nâng cao hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường tại các vùng đất dốc. Nhóm tác giả đã đề xuất 3 mô hình sử dụng đ...