Browsing by Author Lê, Thị Hiền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 11 to 13 of 13
  • V_L2_01945.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Lê, Thị Hiền;  Advisor: Lê, Chí Quế (2010)

  • Nghiên cứu truyện thơ Mường Thanh Hóa trong bối cảnh truyện thơ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Tìm hiểu đặc điểm truyện thơ Mường Thanh Hóa nhìn từ góc độ nội dung (bức tranh hiện thực của xã hội Mường, con người trong xã hội Mường và so sánh nội dung của truyện Mường Thanh Hóa với nội dung của truyện thơ các dân tộc thiểu số khác); truyện Thơ Mường nhìn từ góc độ nghệ thuật qua đặc điểm về kết cấu, nhân vật và so sánh nghệ thuật của truyện thơ Mường với nghệ thuật của truyện thơ các dân tộc khác

Browsing by Author Lê, Thị Hiền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 11 to 13 of 13
  • V_L2_01945.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Lê, Thị Hiền;  Advisor: Lê, Chí Quế (2010)

  • Nghiên cứu truyện thơ Mường Thanh Hóa trong bối cảnh truyện thơ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Tìm hiểu đặc điểm truyện thơ Mường Thanh Hóa nhìn từ góc độ nội dung (bức tranh hiện thực của xã hội Mường, con người trong xã hội Mường và so sánh nội dung của truyện Mường Thanh Hóa với nội dung của truyện thơ các dân tộc thiểu số khác); truyện Thơ Mường nhìn từ góc độ nghệ thuật qua đặc điểm về kết cấu, nhân vật và so sánh nghệ thuật của truyện thơ Mường với nghệ thuật của truyện thơ các dân tộc khác