Browsing by Author Lê, Thị Hoàng Yến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 13 to 15 of 15
 • TS. Yen 2 AiM_2018050315081515.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Thị Hoàng Yến; Tsurumi, Tsurumi; Dương, Văn Hợp; Katsuhiko, Ando (2018)

 • Three new anamorph of Ceramothyrium aquaticum sp. nov., Ceramothyrium exiguum sp. nov., and Ceramothyrium phuquocense sp. nov. are described and illustrated. These fungi were isolated from submerged decaying leaves collected from Phu Quoc National Park, Phu Quoc province, Viet Nam. The phylogeny based on ITS region and D1/D2 of the 28S rDNA gene showed that these fungi nested in the Ceramothyrium. Morphologically, C. aquaticum, C. phuquocense sp. nov. and C. exiguum sp. nov. are characterized; they were different from known anamorph species of Ceramothyrium by having one main axis and two lateral arms with 70 - 90, 33.5 - 72.5 and 70 - 130 µm long main axis, respectively. The...

 • 00050004809_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hoàng Yến;  Advisor: Đỗ, Ngọc Quang (2014)

 • Luận văn đã giải quyết một cách có hệ thống những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử của tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá giả khác trong Luật hình sự Việt Nam. Chương I: Luận văn đã làm rõ được các vấn đề chung về tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá giả khác trong Luật hình sự Việt Nam như: Lịch sử hình thành và phát triển, những khái niệm về séc, séc giả, giấy tờ có giá, giấy tờ có giá giả; phân biệt tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá giả khác với tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả và với tội in, phát hành, mua ...

Browsing by Author Lê, Thị Hoàng Yến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 13 to 15 of 15
 • TS. Yen 2 AiM_2018050315081515.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Thị Hoàng Yến; Tsurumi, Tsurumi; Dương, Văn Hợp; Katsuhiko, Ando (2018)

 • Three new anamorph of Ceramothyrium aquaticum sp. nov., Ceramothyrium exiguum sp. nov., and Ceramothyrium phuquocense sp. nov. are described and illustrated. These fungi were isolated from submerged decaying leaves collected from Phu Quoc National Park, Phu Quoc province, Viet Nam. The phylogeny based on ITS region and D1/D2 of the 28S rDNA gene showed that these fungi nested in the Ceramothyrium. Morphologically, C. aquaticum, C. phuquocense sp. nov. and C. exiguum sp. nov. are characterized; they were different from known anamorph species of Ceramothyrium by having one main axis and two lateral arms with 70 - 90, 33.5 - 72.5 and 70 - 130 µm long main axis, respectively. The...

 • 00050004809_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hoàng Yến;  Advisor: Đỗ, Ngọc Quang (2014)

 • Luận văn đã giải quyết một cách có hệ thống những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử của tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá giả khác trong Luật hình sự Việt Nam. Chương I: Luận văn đã làm rõ được các vấn đề chung về tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá giả khác trong Luật hình sự Việt Nam như: Lịch sử hình thành và phát triển, những khái niệm về séc, séc giả, giấy tờ có giá, giấy tờ có giá giả; phân biệt tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá giả khác với tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả và với tội in, phát hành, mua ...