Browsing by Author Lê, Văn Chiến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 18 to 20 of 20
  • V_L2_00215.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Lê, Văn Chiến;  Advisor: Phạm, Văn Dũng (2000)

  • Từ thực tiến của qúa trình mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài của Trung Quốc, luận văn đã nêu bật những giải pháp quan trọng cũng như những thành công và hạn chế mà Trung Quốc đã thực hiện để khuyến khích FDI. Từ đó nêu một số bài học kinh nghiệm có thể áp dụng ở Việt Nam.

Browsing by Author Lê, Văn Chiến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 18 to 20 of 20
  • V_L2_00215.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Lê, Văn Chiến;  Advisor: Phạm, Văn Dũng (2000)

  • Từ thực tiến của qúa trình mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài của Trung Quốc, luận văn đã nêu bật những giải pháp quan trọng cũng như những thành công và hạn chế mà Trung Quốc đã thực hiện để khuyến khích FDI. Từ đó nêu một số bài học kinh nghiệm có thể áp dụng ở Việt Nam.