Browsing by Author Lương, Hồng Hạnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 02050002734.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Lương, Hồng Hạnh;  Advisor: Lý, Xuân Chung (2014)

  • Trình bày nguồn gốc của thuật ngữ Tăng trưởng xanh; những quan điểm, định nghĩa về Tăng trưởng xanh của riêng Hàn Quốc, trong đó có những điểm khác biệt với định nghĩa của các tổ chức quốc tế khác trên thế giới; đồng thời chứng minh Tăng trưởng xanh là con đường tất yếu của Hàn Quốc. Trình bày các kế hoạch trọng điểm và các lĩnh vực chủ yếu trong Tăng trưởng xanh của Hàn Quốc; đồng thời cũng trình bày những sắp xếp thể chế và những cải cách tài chính của Hàn Quốc hướng đến Tăng trưởng xanh. Bên cạnh đó, chương 2 còn giới thiệu về Tăng trưởng xanh 2.0 (tức là Tăng trưởng xanh dưới thời Tổng thống Park Geunhye) để nhận diện một số thay đổi của Tăng trưởng xanh 2.0 so với Tăng trưởng xa...

Browsing by Author Lương, Hồng Hạnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 02050002734.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Lương, Hồng Hạnh;  Advisor: Lý, Xuân Chung (2014)

  • Trình bày nguồn gốc của thuật ngữ Tăng trưởng xanh; những quan điểm, định nghĩa về Tăng trưởng xanh của riêng Hàn Quốc, trong đó có những điểm khác biệt với định nghĩa của các tổ chức quốc tế khác trên thế giới; đồng thời chứng minh Tăng trưởng xanh là con đường tất yếu của Hàn Quốc. Trình bày các kế hoạch trọng điểm và các lĩnh vực chủ yếu trong Tăng trưởng xanh của Hàn Quốc; đồng thời cũng trình bày những sắp xếp thể chế và những cải cách tài chính của Hàn Quốc hướng đến Tăng trưởng xanh. Bên cạnh đó, chương 2 còn giới thiệu về Tăng trưởng xanh 2.0 (tức là Tăng trưởng xanh dưới thời Tổng thống Park Geunhye) để nhận diện một số thay đổi của Tăng trưởng xanh 2.0 so với Tăng trưởng xa...