Browsing by Author Mẫn, Quang Huy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
 • 01050004646.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Cao, Quốc Hưng;  Advisor: Mẫn, Quang Huy (2020)

 • Thực tế hiện nay người dân phải tuân thủ rất nhiều các quy định về thủ tục hành chính phức tạp. Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc giải quyết công việc của người dân, giảm lòng tin của nhân dân đối với nhà nước và bộ máy hành chính nhà nước. Xuất phát từ khâu tiếp nhận hồ sơ đến quá trình giải quyết công việc cho công dân còn rườm rà, chưa dứt điểm người dân còn phải đi lại nhiều nơi, nhiều lần nhằm bổ sung và chỉnh sửa hồ sơ. Bên cạnh đó biện pháp quản lý chưa chặt chẽ, kiểm soát công việc trong quá trình tác nghiệp còn để xảy ra sai sót, thủ tục hành chính chưa cải tiến theo hướng đơn giản hóa, khoa học. Lĩnh vực đất đai cũng là một trong nhưng lĩnh vực có những hạn chế, yếu...

 • 01050004523.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Việt Hùng;  Advisor: Mẫn, Quang Huy (2020)

 • Nghiên cứu tổng quan cơ sở lý luận, các chính sách, quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Kiến an, thành phố Hải Phòng. Thu thập tài liệu, số liệu về các hoạt động của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Kiến an, thành phố Hải Phòng. Điều tra, khảo sát về hiệu quả hoạt động của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Kiến an, thành phố Hải Phòng, làm rõ những nguyên nhân, những khó khăn vướng mắc trong các hoạt động, nhất là vấn đề giải quyết chuyển nhượng, tặng cho thừa kế QSDĐ; cấp giấy chứng nhận QSD...

 • e33.4.8.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Quốc Bình; Phạm, Thanh Xuân; Phạm, Lê Tuấn; Lê, Phương Thúy; Nguyễn, Xuân Linh; Mẫn, Quang Huy (2017)

 • Theo cách thức quản lý hiện nay, diện tích pháp lý của các thửa đất trên bản đồ địa chính là diện tích hình chiếu của chúng trên mặt phẳng bản đồ. Tuy nhiên, trong thực tế diện tích thực của bề mặt thửa đất lại đóng vai trò quan trọng đối với việc khai thác và sử dụng đất đai. Ở những khu vực có địa hình bằng phẳng thì diện tích pháp lý và diện tích thực gần như không có sự khác biệt, nhưng ở những khu vực đồi núi thì sự khác biệt này là khá lớn và cần phải tính đến trong công tác quản lý. Bài báo này đã đưa ra một phương pháp tính toán bằng GIS diện tích thực của các thửa đất trên bản đồ địa chính theo số liệu độ cao của bề mặt địa hình. Quy trình được kiểm chứng trên mộ...

 • KY_01038.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Đức Liên; Mẫn, Quang Huy (2010)

 • Trong lộ trình phát triển hệ thống thông tin - thư viện với phương châm: “Thống nhất, Chuẩn hoá, Chia sẻ và Hội nhập”. Để hướng tới xây dựng thư viện số tại các trường đại học, cần đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động thư viện. Việc xây dựng cổng thông tin điện tử (Portal) để quản lý, chia sẻ khai thác tài nguyên thông tin (đặc biệt là nguồn thông tin dạng số) giữa các thư viện thành viên một cách hợp pháp và hiệu quả; từng bước hoà nhập vào xã hội thông tin khu vực và toàn cầu là một công việc hết sức cần thiết hiện nay.

 • 01050004229.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Lê, Thị Thu Thảo;  Advisor: Mẫn, Quang Huy (2018)

 • Tổng quan các tài liệu, số liệu, bản đồ có liên quan đến thành lập bản đồ vùng giá trị. Thu thập tài liệu, số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế x hội, thị trường bất động sản của khu vực phường Trung Phụng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Nghiên cứu tổng quan về định giá đất và bản đồ vùng giá trị đất đai. Ứng dụng phần mềm ArcGIS để xây dựng bản đồ vùng giá trị đất đai cho địa bàn nghiên cứu theo bảng giá nhà nước và theo nội suy giá thị trường. Đánh giá tính phù hợp giữa giá đất theo bảng giá của Nhà nước đối với giá đất thị trường tại địa bàn nghiên cứu. Dựa trên kết quả chồng ghép các lớp bản đồ, phân tích nguyên nhân, đề xuất giải pháp khắc phục các bất cập về giá cả đất đai tạ...

Browsing by Author Mẫn, Quang Huy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
 • 01050004646.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Cao, Quốc Hưng;  Advisor: Mẫn, Quang Huy (2020)

 • Thực tế hiện nay người dân phải tuân thủ rất nhiều các quy định về thủ tục hành chính phức tạp. Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc giải quyết công việc của người dân, giảm lòng tin của nhân dân đối với nhà nước và bộ máy hành chính nhà nước. Xuất phát từ khâu tiếp nhận hồ sơ đến quá trình giải quyết công việc cho công dân còn rườm rà, chưa dứt điểm người dân còn phải đi lại nhiều nơi, nhiều lần nhằm bổ sung và chỉnh sửa hồ sơ. Bên cạnh đó biện pháp quản lý chưa chặt chẽ, kiểm soát công việc trong quá trình tác nghiệp còn để xảy ra sai sót, thủ tục hành chính chưa cải tiến theo hướng đơn giản hóa, khoa học. Lĩnh vực đất đai cũng là một trong nhưng lĩnh vực có những hạn chế, yếu...

 • 01050004523.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Việt Hùng;  Advisor: Mẫn, Quang Huy (2020)

 • Nghiên cứu tổng quan cơ sở lý luận, các chính sách, quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Kiến an, thành phố Hải Phòng. Thu thập tài liệu, số liệu về các hoạt động của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Kiến an, thành phố Hải Phòng. Điều tra, khảo sát về hiệu quả hoạt động của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Kiến an, thành phố Hải Phòng, làm rõ những nguyên nhân, những khó khăn vướng mắc trong các hoạt động, nhất là vấn đề giải quyết chuyển nhượng, tặng cho thừa kế QSDĐ; cấp giấy chứng nhận QSD...

 • e33.4.8.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Quốc Bình; Phạm, Thanh Xuân; Phạm, Lê Tuấn; Lê, Phương Thúy; Nguyễn, Xuân Linh; Mẫn, Quang Huy (2017)

 • Theo cách thức quản lý hiện nay, diện tích pháp lý của các thửa đất trên bản đồ địa chính là diện tích hình chiếu của chúng trên mặt phẳng bản đồ. Tuy nhiên, trong thực tế diện tích thực của bề mặt thửa đất lại đóng vai trò quan trọng đối với việc khai thác và sử dụng đất đai. Ở những khu vực có địa hình bằng phẳng thì diện tích pháp lý và diện tích thực gần như không có sự khác biệt, nhưng ở những khu vực đồi núi thì sự khác biệt này là khá lớn và cần phải tính đến trong công tác quản lý. Bài báo này đã đưa ra một phương pháp tính toán bằng GIS diện tích thực của các thửa đất trên bản đồ địa chính theo số liệu độ cao của bề mặt địa hình. Quy trình được kiểm chứng trên mộ...

 • KY_01038.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Đức Liên; Mẫn, Quang Huy (2010)

 • Trong lộ trình phát triển hệ thống thông tin - thư viện với phương châm: “Thống nhất, Chuẩn hoá, Chia sẻ và Hội nhập”. Để hướng tới xây dựng thư viện số tại các trường đại học, cần đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động thư viện. Việc xây dựng cổng thông tin điện tử (Portal) để quản lý, chia sẻ khai thác tài nguyên thông tin (đặc biệt là nguồn thông tin dạng số) giữa các thư viện thành viên một cách hợp pháp và hiệu quả; từng bước hoà nhập vào xã hội thông tin khu vực và toàn cầu là một công việc hết sức cần thiết hiện nay.

 • 01050004229.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Lê, Thị Thu Thảo;  Advisor: Mẫn, Quang Huy (2018)

 • Tổng quan các tài liệu, số liệu, bản đồ có liên quan đến thành lập bản đồ vùng giá trị. Thu thập tài liệu, số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế x hội, thị trường bất động sản của khu vực phường Trung Phụng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Nghiên cứu tổng quan về định giá đất và bản đồ vùng giá trị đất đai. Ứng dụng phần mềm ArcGIS để xây dựng bản đồ vùng giá trị đất đai cho địa bàn nghiên cứu theo bảng giá nhà nước và theo nội suy giá thị trường. Đánh giá tính phù hợp giữa giá đất theo bảng giá của Nhà nước đối với giá đất thị trường tại địa bàn nghiên cứu. Dựa trên kết quả chồng ghép các lớp bản đồ, phân tích nguyên nhân, đề xuất giải pháp khắc phục các bất cập về giá cả đất đai tạ...