Browsing by Author Mai, Thị Hiên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 01050000172.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Mai, Thị Hiên;  Advisor: Đỗ, Thị Tuyên (2011)

  • Tổng quan về cây măng cụt; các hợp chất xanthone có trong vỏ quả măng cụt; hoạt tính sinh học của mangostin và các dẫn xuất xanthone khác; peroxidase; peroxy hóa lipid. Giới thiệu một số vi sinh vật gây bệnh ở người như Staphylococcus aureus, pseudomonas aeruginosa, Candida albicans. Nghiên cứu về mangostin ở Việt Nam và trên thế giới. Trình bày về nguyên liệu và hóa chất; thiết bị thí nghiệm; phương pháp nghiên cứu -mangostin và xác định cấu trúc, tối ưu điều kiện tách (tách chiết chiết, các phương pháp tinh sạch, sắc kí bản mỏng, xác định làm lượng malondialdehyde, xác định hoạt độ peroxidase, định lượng protein, ...). -mangostin từ vỏ. Đưa ra kết quả và thảo luận: tách chiết và tin...

Browsing by Author Mai, Thị Hiên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 01050000172.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Mai, Thị Hiên;  Advisor: Đỗ, Thị Tuyên (2011)

  • Tổng quan về cây măng cụt; các hợp chất xanthone có trong vỏ quả măng cụt; hoạt tính sinh học của mangostin và các dẫn xuất xanthone khác; peroxidase; peroxy hóa lipid. Giới thiệu một số vi sinh vật gây bệnh ở người như Staphylococcus aureus, pseudomonas aeruginosa, Candida albicans. Nghiên cứu về mangostin ở Việt Nam và trên thế giới. Trình bày về nguyên liệu và hóa chất; thiết bị thí nghiệm; phương pháp nghiên cứu -mangostin và xác định cấu trúc, tối ưu điều kiện tách (tách chiết chiết, các phương pháp tinh sạch, sắc kí bản mỏng, xác định làm lượng malondialdehyde, xác định hoạt độ peroxidase, định lượng protein, ...). -mangostin từ vỏ. Đưa ra kết quả và thảo luận: tách chiết và tin...