Browsing by Author Mai, Thị Thanh Xuân, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 6 to 16 of 16
 • V_L0_02397_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Tuấn;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân, người hướng dẫn (2009)

 • Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc Gia Hà Nội; Electronic Resources; 85 tr. + CD-ROM; Trình bày những vấn đề lý luận về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh, các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh; vai trò của việc nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm đối với doanh nghiệp và kinh nghiệm của Braxin, Colombia đối với Việt Nam trong việc nâ (...)

 • 02050000454_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Minh Ngọc;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân, người hướng dẫn (2011)

 • Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trung tâm Đào tạo, Bồi dường giảng viên lý luận chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản và kinh nghiệm phát triển KCN. Đánh giá những thành tựu và hạn chế trong việc phát các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian từ năm 1998 tới nay, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân của tình trạng đó. Đưa (...); Electronic Resources; 107 tr. + CD-ROM

 • 00050000503_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Huyền;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân, người hướng dẫn (2011)

 • 115 tr. + CD-ROM+Tóm tắt; Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận, phương pháp luận cũng như thực tiễn đối với sự phát triển kinh tế tư nhân (KTTN) cả nước nói chung và ở tỉnh Phú Thọ nói riêng. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển KTTN trên địa bàn tỉnh Phú Thọ từ năm 2000 (...); Electronic Resources

 • V_L0_02333_Noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thúy Hằng;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân, người hướng dẫn (2009)

 • 99 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về nông nghiệp, khoa học kỹ thuật, công nghệ trong nông nghiệp và kinh nghiệm của một số địa phương trong ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ để phát triển nông nghiệp. Nghiên cứu đặc điểm tự nhiên, kinh tế, văn hóa – (...); Electronic Resources

Browsing by Author Mai, Thị Thanh Xuân, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 6 to 16 of 16
 • V_L0_02397_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Tuấn;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân, người hướng dẫn (2009)

 • Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc Gia Hà Nội; Electronic Resources; 85 tr. + CD-ROM; Trình bày những vấn đề lý luận về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh, các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh; vai trò của việc nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm đối với doanh nghiệp và kinh nghiệm của Braxin, Colombia đối với Việt Nam trong việc nâ (...)

 • 02050000454_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Minh Ngọc;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân, người hướng dẫn (2011)

 • Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trung tâm Đào tạo, Bồi dường giảng viên lý luận chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản và kinh nghiệm phát triển KCN. Đánh giá những thành tựu và hạn chế trong việc phát các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian từ năm 1998 tới nay, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân của tình trạng đó. Đưa (...); Electronic Resources; 107 tr. + CD-ROM

 • 00050000503_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Huyền;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân, người hướng dẫn (2011)

 • 115 tr. + CD-ROM+Tóm tắt; Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận, phương pháp luận cũng như thực tiễn đối với sự phát triển kinh tế tư nhân (KTTN) cả nước nói chung và ở tỉnh Phú Thọ nói riêng. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển KTTN trên địa bàn tỉnh Phú Thọ từ năm 2000 (...); Electronic Resources

 • V_L0_02333_Noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thúy Hằng;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân, người hướng dẫn (2009)

 • 99 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về nông nghiệp, khoa học kỹ thuật, công nghệ trong nông nghiệp và kinh nghiệm của một số địa phương trong ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ để phát triển nông nghiệp. Nghiên cứu đặc điểm tự nhiên, kinh tế, văn hóa – (...); Electronic Resources