Browsing by Author Mai, Thị Thanh Xuân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 8 to 27 of 48
 • 00050009118.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Mây;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2018)

 • Luận văn hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về giải quyết việc làm cho người lao động. Nghiên cứu kinh nghiệm thực tiễn về giải quyết việc làm cho người lao động tại một số địa phương trong nước. Phân tích và đánh giá thực trạng giải quyết việc làm cho người lao động tại tỉnh Hà Nam dưới góc độ quản lý kinh tế giai đoạn 2011 – 2016. Từ đó rút ra được những thành tích, hạn chế và nguyên nhân tồn tại những hạn chế đó. Đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm giải quyết việc làm cho người lao động tại tỉnh Hà Nam dưới góc độ quản lý kinh tế đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

 • 00050004516.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lâm, Quân;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2014)

 • Kế thừa những người đi trước, luận văn bổ sung và làm rõ hơn những vấn đề lý luận về tín dụng nói chung và hoạt động tín dụng của NHCSXH nói riêng đối với người nghèo. Làm rõ những thành tựu, hạn chế trong hoạt động tín dụng cho người nghèo tại NHCSXH tỉnh Nghệ An hiện nay, tìm ra nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng đó.

 • 00050004739.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thanh Hường;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2015)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động hỗ trợ người nghèo nông thôn tiếp cận thị trường. Phân tích, đánh giá những thành tựu và hạn chế trong hoạt động hỗ trợ người nghèo tiếp cận thị trường và tác động của nó đến công tác xóa đói, giảm nghèo vùng nông thôn Nghệ An trong những năm qua. Đề xuất các giải pháp nhằm hỗ trợ người dân nghèo nông thôn tiếp cận thị trường tốt hơn, góp phần thực hiện xóa đói, giảm nghèo cho người dân nông thôn Nghệ An một cách bền vững

 • Bai 7[1]. Mai Thi Thanh Xuan, Ngo Dang Thanh.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mai, Thị Thanh Xuân; Ngô, Đăng Thành (2009)

 • Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVI (12/2005) đã xác định một hệ thống mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội của tỉnh giai đoạn 2006 - 2010, nhằm đưa Phú Thọ trở thành một tỉnh có nền kinh tế công nghiệp và dịch vụ vào năm 2020. Đến nay, 2/3 chặng đường đã trôi qua, kinh tế Phú Thọ đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận, trong đó nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt mức đề ra cho năm 2010, nhiều chỉ tiêu đã vượt mức trung bình chung cả nước. Tuy vậy, do những khó khăn chủ quan và khách quan, nên hiện vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch Đại hội đề ra, thậm chí có vài chỉ tiêu mới đạt hơn một nửa kế hoạch. Để hoàn thành mục tiêu đề ra cho năm 2010, trong 2 năm còn lại Phú Thọ còn...

 • V_L0_01891.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thoa;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2008)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về đầu tư trực tiếp nước ngoài (ĐTTTNN) như: khái niệm, đặc điểm, nguyên nhân ra đời, các hình thức, vai trò cũng như các nhân tố ảnh hưởng đến ĐTTTNN. Khái quát về ĐTTTNN ở Việt Nam từ năm 1995 đến nay và những đóng góp chính của FDI vào sự phát triển kinh tế - văn hóa tại Việt Nam cũng như phân tích đánh giá những mặt trái của ĐTTTNN tới sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong thời gian qua. Đề xuất một số giải pháp cơ bản gồm: cơ cấu lại các dự án ĐTTTNN cho phù hợp với các yêu cầu phát triển kinh tế đất nước, không nên cấp phép cho các dự án có công nghệ lạc hậu hoặc gây ô nhiễm môi trường; xây dựng các quy định về quyền và nghĩa ...

 • V_L0_01891.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thoa;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2008)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về đầu tư trực tiếp nước ngoài (ĐTTTNN) như: khái niệm, đặc điểm, nguyên nhân ra đời, các hình thức, vai trò cũng như các nhân tố ảnh hưởng đến ĐTTTNN. Khái quát về ĐTTTNN ở Việt Nam từ năm 1995 đến nay và những đóng góp chính của FDI vào sự phát triển kinh tế - văn hóa tại Việt Nam cũng như phân tích đánh giá những mặt trái của ĐTTTNN tới sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong thời gian qua. Đề xuất một số giải pháp cơ bản gồm: cơ cấu lại các dự án ĐTTTNN cho phù hợp với các yêu cầu phát triển kinh tế đất nước, không nên cấp phép cho các dự án có công nghệ lạc hậu hoặc gây ô nhiễm môi trường; xây dựng các quy định về quyền và nghĩa ...

 • 00050007269.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hồng Thái;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2020-03-15)

 • Chương I: Tổng quan về vốn và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp.Chương 2:Thực trạng tổ chức quản lỷ sử dụng vốn kinh doanh tại công ty Cổ Phần Nhựa- Bao bì Vinh từ năm 2009 đển nay. Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Nhựa -Bao bì Vinh và khuyến nghị chinh sách.

 • V_L0_02397.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Tuấn;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2009)

 • Trình bày những vấn đề lý luận về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh, các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh; vai trò của việc nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm đối với doanh nghiệp và kinh nghiệm của Braxin, Colombia đối với Việt Nam trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành cà phê. Khái quát về sản xuất và xuất khẩu cà phê ở Việt Nam từ năm 2000 đến năm 2008. Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh về chất lượng, chủng loại, chi phí, giá cả và thị trường của cà phê xuất khẩu ở Việt Nam thời gian qua. Tìm ra nguyên nhân của tình trạng năng lực cạnh tranh thấp kém của cà phê Việt Nam và đưa ra những giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của cà phê Việt Nam: tăng cườn...

 • DT_00601.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Mai, Thị Thanh Xuân; Ngô, Đăng Thành (2006)

 • Làm rõ khái niệm, vai trò và điều kiện phát triển công nghiệp chế biến nông sản và kinh nghiệm của một số nước trong khu vực. Từ đó phân tích, đánh giá thực trạng phát triển công nghiệp chế biến nông sản ở Việt Nam, nhất là một số nông sản xuất khẩu chủ lực trong những năm gần đây. Đồng thời đề xuất một số giải pháp chủ yếu đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến nông sản xuất khẩu ở Việt Nam trong thời gian tới

Browsing by Author Mai, Thị Thanh Xuân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 8 to 27 of 48
 • 00050009118.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Mây;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2018)

 • Luận văn hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về giải quyết việc làm cho người lao động. Nghiên cứu kinh nghiệm thực tiễn về giải quyết việc làm cho người lao động tại một số địa phương trong nước. Phân tích và đánh giá thực trạng giải quyết việc làm cho người lao động tại tỉnh Hà Nam dưới góc độ quản lý kinh tế giai đoạn 2011 – 2016. Từ đó rút ra được những thành tích, hạn chế và nguyên nhân tồn tại những hạn chế đó. Đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm giải quyết việc làm cho người lao động tại tỉnh Hà Nam dưới góc độ quản lý kinh tế đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

 • 00050004516.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lâm, Quân;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2014)

 • Kế thừa những người đi trước, luận văn bổ sung và làm rõ hơn những vấn đề lý luận về tín dụng nói chung và hoạt động tín dụng của NHCSXH nói riêng đối với người nghèo. Làm rõ những thành tựu, hạn chế trong hoạt động tín dụng cho người nghèo tại NHCSXH tỉnh Nghệ An hiện nay, tìm ra nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng đó.

 • 00050004739.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thanh Hường;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2015)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động hỗ trợ người nghèo nông thôn tiếp cận thị trường. Phân tích, đánh giá những thành tựu và hạn chế trong hoạt động hỗ trợ người nghèo tiếp cận thị trường và tác động của nó đến công tác xóa đói, giảm nghèo vùng nông thôn Nghệ An trong những năm qua. Đề xuất các giải pháp nhằm hỗ trợ người dân nghèo nông thôn tiếp cận thị trường tốt hơn, góp phần thực hiện xóa đói, giảm nghèo cho người dân nông thôn Nghệ An một cách bền vững

 • Bai 7[1]. Mai Thi Thanh Xuan, Ngo Dang Thanh.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mai, Thị Thanh Xuân; Ngô, Đăng Thành (2009)

 • Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVI (12/2005) đã xác định một hệ thống mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội của tỉnh giai đoạn 2006 - 2010, nhằm đưa Phú Thọ trở thành một tỉnh có nền kinh tế công nghiệp và dịch vụ vào năm 2020. Đến nay, 2/3 chặng đường đã trôi qua, kinh tế Phú Thọ đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận, trong đó nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt mức đề ra cho năm 2010, nhiều chỉ tiêu đã vượt mức trung bình chung cả nước. Tuy vậy, do những khó khăn chủ quan và khách quan, nên hiện vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch Đại hội đề ra, thậm chí có vài chỉ tiêu mới đạt hơn một nửa kế hoạch. Để hoàn thành mục tiêu đề ra cho năm 2010, trong 2 năm còn lại Phú Thọ còn...

 • V_L0_01891.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thoa;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2008)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về đầu tư trực tiếp nước ngoài (ĐTTTNN) như: khái niệm, đặc điểm, nguyên nhân ra đời, các hình thức, vai trò cũng như các nhân tố ảnh hưởng đến ĐTTTNN. Khái quát về ĐTTTNN ở Việt Nam từ năm 1995 đến nay và những đóng góp chính của FDI vào sự phát triển kinh tế - văn hóa tại Việt Nam cũng như phân tích đánh giá những mặt trái của ĐTTTNN tới sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong thời gian qua. Đề xuất một số giải pháp cơ bản gồm: cơ cấu lại các dự án ĐTTTNN cho phù hợp với các yêu cầu phát triển kinh tế đất nước, không nên cấp phép cho các dự án có công nghệ lạc hậu hoặc gây ô nhiễm môi trường; xây dựng các quy định về quyền và nghĩa ...

 • V_L0_01891.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thoa;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2008)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về đầu tư trực tiếp nước ngoài (ĐTTTNN) như: khái niệm, đặc điểm, nguyên nhân ra đời, các hình thức, vai trò cũng như các nhân tố ảnh hưởng đến ĐTTTNN. Khái quát về ĐTTTNN ở Việt Nam từ năm 1995 đến nay và những đóng góp chính của FDI vào sự phát triển kinh tế - văn hóa tại Việt Nam cũng như phân tích đánh giá những mặt trái của ĐTTTNN tới sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong thời gian qua. Đề xuất một số giải pháp cơ bản gồm: cơ cấu lại các dự án ĐTTTNN cho phù hợp với các yêu cầu phát triển kinh tế đất nước, không nên cấp phép cho các dự án có công nghệ lạc hậu hoặc gây ô nhiễm môi trường; xây dựng các quy định về quyền và nghĩa ...

 • 00050007269.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hồng Thái;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2020-03-15)

 • Chương I: Tổng quan về vốn và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp.Chương 2:Thực trạng tổ chức quản lỷ sử dụng vốn kinh doanh tại công ty Cổ Phần Nhựa- Bao bì Vinh từ năm 2009 đển nay. Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Nhựa -Bao bì Vinh và khuyến nghị chinh sách.

 • V_L0_02397.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Tuấn;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2009)

 • Trình bày những vấn đề lý luận về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh, các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh; vai trò của việc nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm đối với doanh nghiệp và kinh nghiệm của Braxin, Colombia đối với Việt Nam trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành cà phê. Khái quát về sản xuất và xuất khẩu cà phê ở Việt Nam từ năm 2000 đến năm 2008. Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh về chất lượng, chủng loại, chi phí, giá cả và thị trường của cà phê xuất khẩu ở Việt Nam thời gian qua. Tìm ra nguyên nhân của tình trạng năng lực cạnh tranh thấp kém của cà phê Việt Nam và đưa ra những giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của cà phê Việt Nam: tăng cườn...

 • DT_00601.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Mai, Thị Thanh Xuân; Ngô, Đăng Thành (2006)

 • Làm rõ khái niệm, vai trò và điều kiện phát triển công nghiệp chế biến nông sản và kinh nghiệm của một số nước trong khu vực. Từ đó phân tích, đánh giá thực trạng phát triển công nghiệp chế biến nông sản ở Việt Nam, nhất là một số nông sản xuất khẩu chủ lực trong những năm gần đây. Đồng thời đề xuất một số giải pháp chủ yếu đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến nông sản xuất khẩu ở Việt Nam trong thời gian tới