Browsing by Author Mai, Thị Thanh Xuân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 31 to 48 of 48
 • NGUYỄN ANH THÀNH.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Anh Thành;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2016)

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về quản lý dịch vụ trên Internet. Phân tích, đánh giá hoạt động quản lý các dịch vụ trên Internet tại công ty VDC từ năm 2010 đến 2014.Đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý các dịch vụ trên Internet tại công ty Điện toán và Truyền số liệu đến năm 2020.

 • 00050007178.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bạch, Thị Thu Hằng;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2016)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn vềquản lý hoạt động sản xuất kinh doanh dược phẩm theo hướng sức khỏe xanh. Phân tích và đánh giá quá trình quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh dược phẩm theo hướng sức khỏe xanh tại công ty CP Traphaco trong giai đoạn hiện nay. Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh dược phẩm theo hướng sức khỏe xanh tại công ty CP Traphaco trong thời gian tới

 • 00050007178.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bạch, Thị Thu Hằng;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2016)

 • Làm rõ hơn cơ sở lý luận về phát triển sản xuất kinh doanh dược phẩm theo hướng sức khỏe xanh. - Đúc rút một số bài học kinh nghiệm cho Traphaco về phát triển ngành dược phẩm theo hướng sức khỏe xanh. - Chỉ rõ những thành tựu, hạn chế và khó khăn trong việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh dược phẩm theo hướng sức khỏe xanh tại công ty CP Traphaco hiện nay. - Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng sức khỏe xanh tại Traphaco trong giai đoạn tiếp theo.

 • 00050010332.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Mạnh Tuấn;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2019)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về QLNL tại các DN. Nghiên cứu kinh nghiệm QLNL của các đơn vị khác, từ đó rút ra những bài hoc cho Vishipeltrong công tác QLNL. Phân tích đánh giá công tác QLNL tại Vishipel giai đoạn 2011- 2018, chỉ ra những thành tựu, hạn chế trong công tác này và nguyên nhân của nó. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác QLNL tại Vishipel đến năm 2025.

 • 00050007123(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Bình;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2016)

 • Hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý nợ xấu trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại (NHTM). Đánh giá thực trạng quản lý nợ xấu trong hoạt động tín dụng của Agribank chi nhánh Trung Yên giai đoạn 2010 – 2014. Đề xuất định hƣớng, mục tiêu và giải pháp hoàn thiện quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh Trung Yên đến năm 2020.

 • 00050009182.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tiến Anh;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2018)

 • Về mặt lý luận: phân tích khái niệm, nội dung quản lý quỹ Hỗ trợ nông dân tại Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh và các nhân tố khách quan, chủ quan có ảnh hưởng tới công tác này. Phân tích bài học kinh nghiệm về quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân tại tỉnh Thái Bình và Thành phố Hà Nội và rút ra bài học kinh nghiệm cho Hà Tĩnh. Về mặt thực tiễn: đánh giá thực trạng công tác quản lý Quỹ HTND tại HND Hà Tĩnh trên các khía cạnh lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch cũng như kiểm tra, kiểm soát Quỹ. Luận văn cũng đã chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của nó. Đưa ra các giải pháp và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý Quỹ hỗ trợ nông dân tại Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh trong thời...

 • 00050010089.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Dương, Minh Tuấn;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2019)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý tài chính tại các doanh nghiệp và xây dựng khung phân tích áp dụng vào phân tích tình hình tài chính của Công ty cổ phần 136 Việt Nam. Qua đó xác định giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý tài chính tại doanh nghiệp. Phân tích thực trạng tình hình tài chính của Công ty cổ phần 136 Việt Nam, tìm ra các ưu điểm, hạn chế trong quản lý tài chính của công ty cũng như nguyên nhân của các hạn chế. Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý tài chính tại Công ty cổ phần 136 Việt Nam

 • 00050006428.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Vân;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2015)

 • Hệ thống hóa và làm rõ hơn một số vấn đề lý luận cơ bản về quản lý thuế. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý thuế trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2012-2014, phát hiện những hạn chế trong hoạt động này và tìm ra nguyên nhân của nó. Đề xuất một số giải pháp phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh Hòa Bình, nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế trên địa bàn đến năm 2020. Luận văn cũng có thể sử dụng làm tư liệu tham khảo cho các cấp, chính quyền địa phương về công tác quản lý thuế trên địa bàn.

 • 00050007099.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Dung;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2016)

 • Tổng quan những công trình nghiên cứu đã công bố liên quan đến nội dung luận văn, chỉ ra những kết quả và các vấn đề luận văn cần nghiên cứu tiếp. Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về quản lý nguồn nhân lực KH&CN nói chung,đội ngũ cán bộ nghiên cứu KH&CN nói riêng. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý đội ngũ cán bộ nghiên cứu tại Viện Hàn lâm KHCNVN giai đoạn 2010-2015, làm rõ những thành tựu,hạn chế trong công tác quản lý nguồn lực này của Viện và chỉ ra các nguyên nhân hạn chế đó. Đề xuất phương hướng, mục tiêu và giải pháp cụ thể để hoàn thiện công tác quản lý đội ngũ cán bộ nghiên cứu của Viện đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

 • Bai 4. Mai Thi Thanh Xuan.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mai, Thị Thanh Xuân (2011)

 • The global financial crisis started in the United States and blew all over the world in 2007 - 2009 was one of the worst crisis that impacted almost countries around the world. Vietnam although was not directly and quickly influenced by the crisis, most of its economic activities were passive and the economy growth even fell down. The Vietnamese government was very active to implement policies to react to the global financial crisis. They however were just temporary because they were only short term reactions or saved the economy of Vietnam from the crisis but they created neither sustainable, long term factors nor growth motivation for the economy itself and enterprises as well.

 • 00050003112_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Phương Oanh;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2014)

 • Công nghiệp hoá, hiện đại hoá ( CNH, HĐH) nông nghiệp, nông thôn là một quá trình tất yếu để chuyển một nền nông nghiệp lạc hậu thành một nền nông nghiệp hiện đại. Trên thế giới, q uá trình này diễn ra và đã thành công ở nhiều nước. Ở Việt Nam, cho đến nay, nông nghiệp vẫn là ngành kinh tế quan trọng, đóng góp khoảng 20% trong GDP và là nguồn tạo việc làm cho khoảng 50% lao động xã hội, và nông thôn vẫn là địa bàn sinh sống của gần 7 0% dân cư. Tuy nhiên, một quốc gia không thể phát triển mạnh nếu chỉ dựa chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp

 • 02050000947.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Như Trang;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2012)

 • Khái quát cơ sở lý luận, thực tiễn về việc làm đối với người lao động và nông dân bị thu hồi đất ở nước ta và một số bài học kinh nghiệm rút ra cho quận Long Biên. Phân tích thực trạng công tác giải quyết việc làm cho nông dân bị thu hồi đất tại quận Long Biên từ năm 2004 đến năm 2010. Đề xuất các giải pháp giải quyết việc làm cho nông dân bị thu hồi đất trên địa bàn quận Long Biên trong thời gian tới.

 • V_L0_01808_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tuyết Nhung;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2008)

 • Tổng quan về thị trường gạo thế giới, tiềm năng sản xuất và xuất khẩu gạo của Việt Nam, kinh nghiệm quốc tế về sản xuất và xuất khẩu gạo trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Trình bày thực trạng xuất khẩu gạo Việt Nam (...)

Browsing by Author Mai, Thị Thanh Xuân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 31 to 48 of 48
 • NGUYỄN ANH THÀNH.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Anh Thành;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2016)

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về quản lý dịch vụ trên Internet. Phân tích, đánh giá hoạt động quản lý các dịch vụ trên Internet tại công ty VDC từ năm 2010 đến 2014.Đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý các dịch vụ trên Internet tại công ty Điện toán và Truyền số liệu đến năm 2020.

 • 00050007178.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bạch, Thị Thu Hằng;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2016)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn vềquản lý hoạt động sản xuất kinh doanh dược phẩm theo hướng sức khỏe xanh. Phân tích và đánh giá quá trình quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh dược phẩm theo hướng sức khỏe xanh tại công ty CP Traphaco trong giai đoạn hiện nay. Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh dược phẩm theo hướng sức khỏe xanh tại công ty CP Traphaco trong thời gian tới

 • 00050007178.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bạch, Thị Thu Hằng;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2016)

 • Làm rõ hơn cơ sở lý luận về phát triển sản xuất kinh doanh dược phẩm theo hướng sức khỏe xanh. - Đúc rút một số bài học kinh nghiệm cho Traphaco về phát triển ngành dược phẩm theo hướng sức khỏe xanh. - Chỉ rõ những thành tựu, hạn chế và khó khăn trong việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh dược phẩm theo hướng sức khỏe xanh tại công ty CP Traphaco hiện nay. - Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng sức khỏe xanh tại Traphaco trong giai đoạn tiếp theo.

 • 00050010332.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Mạnh Tuấn;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2019)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về QLNL tại các DN. Nghiên cứu kinh nghiệm QLNL của các đơn vị khác, từ đó rút ra những bài hoc cho Vishipeltrong công tác QLNL. Phân tích đánh giá công tác QLNL tại Vishipel giai đoạn 2011- 2018, chỉ ra những thành tựu, hạn chế trong công tác này và nguyên nhân của nó. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác QLNL tại Vishipel đến năm 2025.

 • 00050007123(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Bình;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2016)

 • Hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý nợ xấu trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại (NHTM). Đánh giá thực trạng quản lý nợ xấu trong hoạt động tín dụng của Agribank chi nhánh Trung Yên giai đoạn 2010 – 2014. Đề xuất định hƣớng, mục tiêu và giải pháp hoàn thiện quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh Trung Yên đến năm 2020.

 • 00050009182.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tiến Anh;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2018)

 • Về mặt lý luận: phân tích khái niệm, nội dung quản lý quỹ Hỗ trợ nông dân tại Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh và các nhân tố khách quan, chủ quan có ảnh hưởng tới công tác này. Phân tích bài học kinh nghiệm về quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân tại tỉnh Thái Bình và Thành phố Hà Nội và rút ra bài học kinh nghiệm cho Hà Tĩnh. Về mặt thực tiễn: đánh giá thực trạng công tác quản lý Quỹ HTND tại HND Hà Tĩnh trên các khía cạnh lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch cũng như kiểm tra, kiểm soát Quỹ. Luận văn cũng đã chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của nó. Đưa ra các giải pháp và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý Quỹ hỗ trợ nông dân tại Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh trong thời...

 • 00050010089.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Dương, Minh Tuấn;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2019)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý tài chính tại các doanh nghiệp và xây dựng khung phân tích áp dụng vào phân tích tình hình tài chính của Công ty cổ phần 136 Việt Nam. Qua đó xác định giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý tài chính tại doanh nghiệp. Phân tích thực trạng tình hình tài chính của Công ty cổ phần 136 Việt Nam, tìm ra các ưu điểm, hạn chế trong quản lý tài chính của công ty cũng như nguyên nhân của các hạn chế. Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý tài chính tại Công ty cổ phần 136 Việt Nam

 • 00050006428.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Vân;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2015)

 • Hệ thống hóa và làm rõ hơn một số vấn đề lý luận cơ bản về quản lý thuế. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý thuế trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2012-2014, phát hiện những hạn chế trong hoạt động này và tìm ra nguyên nhân của nó. Đề xuất một số giải pháp phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh Hòa Bình, nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế trên địa bàn đến năm 2020. Luận văn cũng có thể sử dụng làm tư liệu tham khảo cho các cấp, chính quyền địa phương về công tác quản lý thuế trên địa bàn.

 • 00050007099.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Dung;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2016)

 • Tổng quan những công trình nghiên cứu đã công bố liên quan đến nội dung luận văn, chỉ ra những kết quả và các vấn đề luận văn cần nghiên cứu tiếp. Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về quản lý nguồn nhân lực KH&CN nói chung,đội ngũ cán bộ nghiên cứu KH&CN nói riêng. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý đội ngũ cán bộ nghiên cứu tại Viện Hàn lâm KHCNVN giai đoạn 2010-2015, làm rõ những thành tựu,hạn chế trong công tác quản lý nguồn lực này của Viện và chỉ ra các nguyên nhân hạn chế đó. Đề xuất phương hướng, mục tiêu và giải pháp cụ thể để hoàn thiện công tác quản lý đội ngũ cán bộ nghiên cứu của Viện đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

 • Bai 4. Mai Thi Thanh Xuan.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mai, Thị Thanh Xuân (2011)

 • The global financial crisis started in the United States and blew all over the world in 2007 - 2009 was one of the worst crisis that impacted almost countries around the world. Vietnam although was not directly and quickly influenced by the crisis, most of its economic activities were passive and the economy growth even fell down. The Vietnamese government was very active to implement policies to react to the global financial crisis. They however were just temporary because they were only short term reactions or saved the economy of Vietnam from the crisis but they created neither sustainable, long term factors nor growth motivation for the economy itself and enterprises as well.

 • 00050003112_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Phương Oanh;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2014)

 • Công nghiệp hoá, hiện đại hoá ( CNH, HĐH) nông nghiệp, nông thôn là một quá trình tất yếu để chuyển một nền nông nghiệp lạc hậu thành một nền nông nghiệp hiện đại. Trên thế giới, q uá trình này diễn ra và đã thành công ở nhiều nước. Ở Việt Nam, cho đến nay, nông nghiệp vẫn là ngành kinh tế quan trọng, đóng góp khoảng 20% trong GDP và là nguồn tạo việc làm cho khoảng 50% lao động xã hội, và nông thôn vẫn là địa bàn sinh sống của gần 7 0% dân cư. Tuy nhiên, một quốc gia không thể phát triển mạnh nếu chỉ dựa chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp

 • 02050000947.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Như Trang;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2012)

 • Khái quát cơ sở lý luận, thực tiễn về việc làm đối với người lao động và nông dân bị thu hồi đất ở nước ta và một số bài học kinh nghiệm rút ra cho quận Long Biên. Phân tích thực trạng công tác giải quyết việc làm cho nông dân bị thu hồi đất tại quận Long Biên từ năm 2004 đến năm 2010. Đề xuất các giải pháp giải quyết việc làm cho nông dân bị thu hồi đất trên địa bàn quận Long Biên trong thời gian tới.

 • V_L0_01808_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tuyết Nhung;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2008)

 • Tổng quan về thị trường gạo thế giới, tiềm năng sản xuất và xuất khẩu gạo của Việt Nam, kinh nghiệm quốc tế về sản xuất và xuất khẩu gạo trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Trình bày thực trạng xuất khẩu gạo Việt Nam (...)