Browsing by Author Mai, Thị Thanh Xuân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 43 to 48 of 48
 • Bai 4. Mai Thi Thanh Xuan.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mai, Thị Thanh Xuân (2011)

 • The global financial crisis started in the United States and blew all over the world in 2007 - 2009 was one of the worst crisis that impacted almost countries around the world. Vietnam although was not directly and quickly influenced by the crisis, most of its economic activities were passive and the economy growth even fell down. The Vietnamese government was very active to implement policies to react to the global financial crisis. They however were just temporary because they were only short term reactions or saved the economy of Vietnam from the crisis but they created neither sustainable, long term factors nor growth motivation for the economy itself and enterprises as well.

 • 00050003112_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Phương Oanh;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2014)

 • Công nghiệp hoá, hiện đại hoá ( CNH, HĐH) nông nghiệp, nông thôn là một quá trình tất yếu để chuyển một nền nông nghiệp lạc hậu thành một nền nông nghiệp hiện đại. Trên thế giới, q uá trình này diễn ra và đã thành công ở nhiều nước. Ở Việt Nam, cho đến nay, nông nghiệp vẫn là ngành kinh tế quan trọng, đóng góp khoảng 20% trong GDP và là nguồn tạo việc làm cho khoảng 50% lao động xã hội, và nông thôn vẫn là địa bàn sinh sống của gần 7 0% dân cư. Tuy nhiên, một quốc gia không thể phát triển mạnh nếu chỉ dựa chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp

 • 02050000947.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Như Trang;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2012)

 • Khái quát cơ sở lý luận, thực tiễn về việc làm đối với người lao động và nông dân bị thu hồi đất ở nước ta và một số bài học kinh nghiệm rút ra cho quận Long Biên. Phân tích thực trạng công tác giải quyết việc làm cho nông dân bị thu hồi đất tại quận Long Biên từ năm 2004 đến năm 2010. Đề xuất các giải pháp giải quyết việc làm cho nông dân bị thu hồi đất trên địa bàn quận Long Biên trong thời gian tới.

 • V_L0_01808_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tuyết Nhung;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2008)

 • Tổng quan về thị trường gạo thế giới, tiềm năng sản xuất và xuất khẩu gạo của Việt Nam, kinh nghiệm quốc tế về sản xuất và xuất khẩu gạo trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Trình bày thực trạng xuất khẩu gạo Việt Nam (...)

Browsing by Author Mai, Thị Thanh Xuân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 43 to 48 of 48
 • Bai 4. Mai Thi Thanh Xuan.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mai, Thị Thanh Xuân (2011)

 • The global financial crisis started in the United States and blew all over the world in 2007 - 2009 was one of the worst crisis that impacted almost countries around the world. Vietnam although was not directly and quickly influenced by the crisis, most of its economic activities were passive and the economy growth even fell down. The Vietnamese government was very active to implement policies to react to the global financial crisis. They however were just temporary because they were only short term reactions or saved the economy of Vietnam from the crisis but they created neither sustainable, long term factors nor growth motivation for the economy itself and enterprises as well.

 • 00050003112_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Phương Oanh;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2014)

 • Công nghiệp hoá, hiện đại hoá ( CNH, HĐH) nông nghiệp, nông thôn là một quá trình tất yếu để chuyển một nền nông nghiệp lạc hậu thành một nền nông nghiệp hiện đại. Trên thế giới, q uá trình này diễn ra và đã thành công ở nhiều nước. Ở Việt Nam, cho đến nay, nông nghiệp vẫn là ngành kinh tế quan trọng, đóng góp khoảng 20% trong GDP và là nguồn tạo việc làm cho khoảng 50% lao động xã hội, và nông thôn vẫn là địa bàn sinh sống của gần 7 0% dân cư. Tuy nhiên, một quốc gia không thể phát triển mạnh nếu chỉ dựa chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp

 • 02050000947.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Như Trang;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2012)

 • Khái quát cơ sở lý luận, thực tiễn về việc làm đối với người lao động và nông dân bị thu hồi đất ở nước ta và một số bài học kinh nghiệm rút ra cho quận Long Biên. Phân tích thực trạng công tác giải quyết việc làm cho nông dân bị thu hồi đất tại quận Long Biên từ năm 2004 đến năm 2010. Đề xuất các giải pháp giải quyết việc làm cho nông dân bị thu hồi đất trên địa bàn quận Long Biên trong thời gian tới.

 • V_L0_01808_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tuyết Nhung;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2008)

 • Tổng quan về thị trường gạo thế giới, tiềm năng sản xuất và xuất khẩu gạo của Việt Nam, kinh nghiệm quốc tế về sản xuất và xuất khẩu gạo trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Trình bày thực trạng xuất khẩu gạo Việt Nam (...)