Browsing by Author Ngô, Đăng Thành

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • 2952-1-5348-1-10-20161128.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngô, Đăng Thành (2004)

 • In the past, there were some huge change in the finacial system of England and Japan, which called “BIG BANG" in financial sector (England is the first in 1986, and Japan is the second in 1996). They, England and Japan, had to creat such “BIG BANG” in order to reform their financial structure to catch up with the world economy. Vietnam has different status with them but also has same target: to catch up with the globalization finacial system. So, there is a hint that Vietnam can creat another “Big Bang” to reduce the time in joining the area and world financial system. The way to create “Big Bang” in Vietnam’s finanacial system should be: liberalizes the goverment bonds; aparts the C...

 • DT_00142.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Vũ, Thị Dậu; Mai, Thị Thanh Xuân; Ngô, Đăng Thành; Trần, Quang Tuyến (2002)

 • Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn qua thực tiễn ở vùng Thanh - Nghệ - Tĩnh. Đây là ba tỉnh có những đặc điểm tương đồng cả về kinh tế, văn hoá, xã hội và truyền thống, đồng thời là nơi có nền kinh tế phát triển thấp nhất cả nước. Để rút ngắn khoảng cách thì các tỉnh này phải khai thác triệt để mọi tiềm năng, phát huy lợi thế để chuyển nền kinh tế nông nghiệp độc canh sang nền nông nghiệp hàng hoá đa dạng , đẩy mạnh kinh tế địa phương theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Vấn đề đặt ra yêu cầu cấp bách cho các ngành các cấp là phải tìm ra một hướng đi đúng , phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương , nhằm phát triển nông nghiệp nông thôn Thanh - Nghệ - Tĩ...

 • co che tu van dong cua chu nghia tu do moi.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Ngô, Đăng Thành (2010)

 • Chủ nghĩa tự do mới, cùng với lý thuyết về “trật tự tự phát” của mình, đã “thống lĩnh” toàn thế giới trong suốt hơn 30 năm cuối thế kỷ 20. Trong khoảng thời gian này, thông qua các phong trào tự do hóa, tư nhân hóa và phi can thiệp hóa (từ chính phủ tới thị trường), chủ nghĩa tự do mới đã tạo nên một “làn sóng” phát triển trong hệ thống các nước tư bản chủ nghĩa, đưa một số nước thoát khỏi trì trệ (Mỹ, Anh,...) và một số nước khác đi lên thoát khỏi nghèo đói, lạc hậu (NIEs).

 • Bai 7[1]. Mai Thi Thanh Xuan, Ngo Dang Thanh.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mai, Thị Thanh Xuân; Ngô, Đăng Thành (2009)

 • Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVI (12/2005) đã xác định một hệ thống mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội của tỉnh giai đoạn 2006 - 2010, nhằm đưa Phú Thọ trở thành một tỉnh có nền kinh tế công nghiệp và dịch vụ vào năm 2020. Đến nay, 2/3 chặng đường đã trôi qua, kinh tế Phú Thọ đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận, trong đó nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt mức đề ra cho năm 2010, nhiều chỉ tiêu đã vượt mức trung bình chung cả nước. Tuy vậy, do những khó khăn chủ quan và khách quan, nên hiện vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch Đại hội đề ra, thậm chí có vài chỉ tiêu mới đạt hơn một nửa kế hoạch. Để hoàn thành mục tiêu đề ra cho năm 2010, trong 2 năm còn lại Phú Thọ còn...

 • 00050010451.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Huệ;  Advisor: Ngô, Đăng Thành (2020)

 • Nhận thức được vai trò của năng lực cạnh tranh đối với một NHTM trong bối cảnh hội nhập, chi nhánh BIDV Mỹ Đình đã luôn chú trọng tập trung nguồn lực để nâng cao năng lực cạnh tranh đối với mọi mặt hoạt động: tài chính, sản phẩm dịch vụ, kênh phân phối, phát triển nhân lực, ứng dụng công nghệ, và xây dựng thương hiệu. Nhờ đó, vị thế của BIDV Mỹ Đình đã được khẳng định trong hệ thống BIDV.

 • DT_00601.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Mai, Thị Thanh Xuân; Ngô, Đăng Thành (2006)

 • Làm rõ khái niệm, vai trò và điều kiện phát triển công nghiệp chế biến nông sản và kinh nghiệm của một số nước trong khu vực. Từ đó phân tích, đánh giá thực trạng phát triển công nghiệp chế biến nông sản ở Việt Nam, nhất là một số nông sản xuất khẩu chủ lực trong những năm gần đây. Đồng thời đề xuất một số giải pháp chủ yếu đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến nông sản xuất khẩu ở Việt Nam trong thời gian tới

 • 00050010951.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Hải;  Advisor: Ngô, Đăng Thành (2020)

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2016 – 2018, đề xuất phương hướng và giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn này tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2025...

 • Tái cơ cấu nền kinh tế từ góc nhìn hiệu quả hoạt động của các ngành kinh tế .pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngô, Đăng Thành (2014)

 • Bằng việc thực hiện kết hợp phương pháp phân tích thống kê, phân tích tỷ số và hồi quy tuyến tính, bài viết đánh giá sự phát triển của 12 ngành kinh tế trong nền kinh tế quốc dân giai đoạn 2000-2012, hiệu quả hoạt động và các nhân tố tác động. Nhìn chung, hiệu quả hoạt động của các ngành kinh tế(biểu hiện thông qua hai chỉ số ROA và ROI) tuy vẫn có giá trị dương nhưng đã có sự sụt giảm đáng kể so với thời kỳ đầu thế kỷ XXI. Các ngành vẫn giữ được hiệu quả cao và cần tiếp tục được đầu tưphát triển là thương nghiệp và sửa chữa, công nghiệp chếbiến, vận tải và thông tin liên lạc. Các ngành cần có sự điều chỉnh về quy mô tài sản và/hoặc quy mô nguồn vốn là khách sạn, nhà hàng, điện, kh...

Browsing by Author Ngô, Đăng Thành

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • 2952-1-5348-1-10-20161128.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngô, Đăng Thành (2004)

 • In the past, there were some huge change in the finacial system of England and Japan, which called “BIG BANG" in financial sector (England is the first in 1986, and Japan is the second in 1996). They, England and Japan, had to creat such “BIG BANG” in order to reform their financial structure to catch up with the world economy. Vietnam has different status with them but also has same target: to catch up with the globalization finacial system. So, there is a hint that Vietnam can creat another “Big Bang” to reduce the time in joining the area and world financial system. The way to create “Big Bang” in Vietnam’s finanacial system should be: liberalizes the goverment bonds; aparts the C...

 • DT_00142.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Vũ, Thị Dậu; Mai, Thị Thanh Xuân; Ngô, Đăng Thành; Trần, Quang Tuyến (2002)

 • Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn qua thực tiễn ở vùng Thanh - Nghệ - Tĩnh. Đây là ba tỉnh có những đặc điểm tương đồng cả về kinh tế, văn hoá, xã hội và truyền thống, đồng thời là nơi có nền kinh tế phát triển thấp nhất cả nước. Để rút ngắn khoảng cách thì các tỉnh này phải khai thác triệt để mọi tiềm năng, phát huy lợi thế để chuyển nền kinh tế nông nghiệp độc canh sang nền nông nghiệp hàng hoá đa dạng , đẩy mạnh kinh tế địa phương theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Vấn đề đặt ra yêu cầu cấp bách cho các ngành các cấp là phải tìm ra một hướng đi đúng , phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương , nhằm phát triển nông nghiệp nông thôn Thanh - Nghệ - Tĩ...

 • co che tu van dong cua chu nghia tu do moi.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Ngô, Đăng Thành (2010)

 • Chủ nghĩa tự do mới, cùng với lý thuyết về “trật tự tự phát” của mình, đã “thống lĩnh” toàn thế giới trong suốt hơn 30 năm cuối thế kỷ 20. Trong khoảng thời gian này, thông qua các phong trào tự do hóa, tư nhân hóa và phi can thiệp hóa (từ chính phủ tới thị trường), chủ nghĩa tự do mới đã tạo nên một “làn sóng” phát triển trong hệ thống các nước tư bản chủ nghĩa, đưa một số nước thoát khỏi trì trệ (Mỹ, Anh,...) và một số nước khác đi lên thoát khỏi nghèo đói, lạc hậu (NIEs).

 • Bai 7[1]. Mai Thi Thanh Xuan, Ngo Dang Thanh.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mai, Thị Thanh Xuân; Ngô, Đăng Thành (2009)

 • Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVI (12/2005) đã xác định một hệ thống mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội của tỉnh giai đoạn 2006 - 2010, nhằm đưa Phú Thọ trở thành một tỉnh có nền kinh tế công nghiệp và dịch vụ vào năm 2020. Đến nay, 2/3 chặng đường đã trôi qua, kinh tế Phú Thọ đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận, trong đó nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt mức đề ra cho năm 2010, nhiều chỉ tiêu đã vượt mức trung bình chung cả nước. Tuy vậy, do những khó khăn chủ quan và khách quan, nên hiện vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch Đại hội đề ra, thậm chí có vài chỉ tiêu mới đạt hơn một nửa kế hoạch. Để hoàn thành mục tiêu đề ra cho năm 2010, trong 2 năm còn lại Phú Thọ còn...

 • 00050010451.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Huệ;  Advisor: Ngô, Đăng Thành (2020)

 • Nhận thức được vai trò của năng lực cạnh tranh đối với một NHTM trong bối cảnh hội nhập, chi nhánh BIDV Mỹ Đình đã luôn chú trọng tập trung nguồn lực để nâng cao năng lực cạnh tranh đối với mọi mặt hoạt động: tài chính, sản phẩm dịch vụ, kênh phân phối, phát triển nhân lực, ứng dụng công nghệ, và xây dựng thương hiệu. Nhờ đó, vị thế của BIDV Mỹ Đình đã được khẳng định trong hệ thống BIDV.

 • DT_00601.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Mai, Thị Thanh Xuân; Ngô, Đăng Thành (2006)

 • Làm rõ khái niệm, vai trò và điều kiện phát triển công nghiệp chế biến nông sản và kinh nghiệm của một số nước trong khu vực. Từ đó phân tích, đánh giá thực trạng phát triển công nghiệp chế biến nông sản ở Việt Nam, nhất là một số nông sản xuất khẩu chủ lực trong những năm gần đây. Đồng thời đề xuất một số giải pháp chủ yếu đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến nông sản xuất khẩu ở Việt Nam trong thời gian tới

 • 00050010951.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Hải;  Advisor: Ngô, Đăng Thành (2020)

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2016 – 2018, đề xuất phương hướng và giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn này tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2025...

 • Tái cơ cấu nền kinh tế từ góc nhìn hiệu quả hoạt động của các ngành kinh tế .pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngô, Đăng Thành (2014)

 • Bằng việc thực hiện kết hợp phương pháp phân tích thống kê, phân tích tỷ số và hồi quy tuyến tính, bài viết đánh giá sự phát triển của 12 ngành kinh tế trong nền kinh tế quốc dân giai đoạn 2000-2012, hiệu quả hoạt động và các nhân tố tác động. Nhìn chung, hiệu quả hoạt động của các ngành kinh tế(biểu hiện thông qua hai chỉ số ROA và ROI) tuy vẫn có giá trị dương nhưng đã có sự sụt giảm đáng kể so với thời kỳ đầu thế kỷ XXI. Các ngành vẫn giữ được hiệu quả cao và cần tiếp tục được đầu tưphát triển là thương nghiệp và sửa chữa, công nghiệp chếbiến, vận tải và thông tin liên lạc. Các ngành cần có sự điều chỉnh về quy mô tài sản và/hoặc quy mô nguồn vốn là khách sạn, nhà hàng, điện, kh...