Browsing by Author Ngô, Huy Cương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 41 to 60 of 107
 • 2715-1-6623-1-10-20170111.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngô, Huy Cương (2006)

 • Bộ luật Dân sự hiện hành được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 14-6-2005 trên cơ sở kế thừa truyền thống của pháp luật dân sự Việt Nam và phát huy thành tựu của Bộ luật Dân sự năm 1995. Sau hơn 8 năm thi hành, Bộ luật Dân sự cơ bản đã có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như đối với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật điều chỉnh các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động v.v... Đồng thời, Bộ luật Dân sự đã góp phần thúc đẩy sự hình thành, phát triển của quan hệ thị trường thông qua việc ghi nhận nguyên tắc tự do hợp đồng; tạo cơ chế pháp lý để thực hiện tư tưởng của Hiến pháp 1992.

 • 2890-1-5224-1-10-20161128.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngô, Huy Cương (2004)

 • The memorandum of association creates a legal person. The law therefor requires the memorandum of association state some clauses. But Vietnamese law has many shortcoming to do that. It is emphasized in the articles the capital clause and the name of the company clause. The author simultaneously points out mentioned shortcoming of Vietnamese law 01 this subject.

 • 00050010434.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Đinh Hương;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2019)

 • Nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận về nghĩa vụ chứng minh. Phân tích các quy định của pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam hiện nay về nghĩa vụ chứng minh. Đánh giá thực tiễn áp dụng những quy định của BLTTDS 2015 về nghĩa vụ chứng minh. Chỉ rõ những hạn chế trong những quy định của BLTTDS 2015 về nghĩa vụ chứng minh. Đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật tố tụng dân sự về nghĩa vụ chứng minh và một số giải pháp để nâng cao hiệu quả của việc thực hiện nghĩa vụ chứng minh trong thực tế.

 • 00050006507.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Duy;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2015)

 • Luận văn đã trình bày được các vấn đề lý luận cơ bản đặt ra, tóm tắt được tổng quan mô hình quản trị công ty cũng như vai trò của người quản lý công ty, với tư cách là đối tượng nghiên cứu. Luận văn đã phân tích và trình bày được vấn đề nghiên cứu, ở đây là nghĩa vụ của người quản lý công ty, không chỉ từ giác độ luật thực định mà còn cả từ góc độ lý thuyết, cũng như so sánh với các quy tắc theo pháp luật công ty của một số nước phát triển như Anh, Mỹ. Ngoài ra, từ các phân tích đó, luận văn cũng chỉ ra được những thay đổi cốt yếu cần có để hoàn thiện chế định pháp luật có liên quan.

 • V_L0_01248_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phùng, Thị Thu Hường;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2006)

 • Chương 1: Thực trạng về thế chấp ở Việt Nam. Chương 2: Nhu cầu điều chỉnh pháp luật đối với hoạt động thế chấp. Chương 3: Những nguyên lý pháp chế của thế chấp.

 • V_L0_01248_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phùng, Thị Thu Hường;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2006)

 • Phân tích thực trạng của việc áp dụng các quy định pháp luật thế chấp: những mâu thuẫn, thiếu sót của các quy định pháp luật, những vướng mắc trong khâu áp dụng pháp luật cũng như chỉ ra được sự cần thiết và vai trò của chế định thế chấp trong nền kinh tế (...)

 • 00050004326.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Xuân Thu;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2014)

 • Đà Nẵng là thành phố lớn nhất Miền Trung của Việt Nam, có tốc độ phát triển đô thị rất cao. Giống như hầu hết các đô thị ở Việt Nam hiện nay, sử dụng đất đai là một trong những vấn đề nóng nhất. Việc sử dụng quỹ đất cho các công trình công cộng và các công trình cho mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội đang gây một sức ép rất lớn cho các cấp chính quyền. Tuy nhiên công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước buộc các cấp chính quyền và nhân dân vào vòng xoáy đất đai mà tại đó vấn đề thi hành pháp luật đất đai rất đáng quan ngại. Với sự cần thiết nghiên cứu đó, Luận văn cố gắng mô tả tổng quát pháp luật về quản lý sử dụng đất ở Việt Nam hiện nay và phân tích những đặc thù của quá ...

 • 00050002429_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy Hằng;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2013)

 • Trình bày cơ sở lý luận chung về công ty, đặc biệt là giai đoạn tiền công ty. Nghiên cứu thực trạng xây dựng pháp luật công ty ở Việt Nam và sự điều chỉnh pháp luật của nước ta về giai đoạn tiền công ty. Phân tích và đánh giá thực trạng pháp luật Việt Nam (...)

 • 00050000840_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Cẩm Thương;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2011)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về “Sáng lập viên công ty cổ phần”. Nghiên cứu các quyền và nghĩa vụ cơ bản của Sáng lập viên công ty cổ phần.Tìm hiểu về trách nhiệm pháp lý do vi phạm nghĩa vụ của Sáng lập viên công ty cổ phần; - Luận văn đã chỉ ra một số thuộc tính pháp lý cơ bản của sáng lập viên công ty cổ phần. Đây là một chủ thể đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành nên công ty cổ phần trong quá khứ và vẫn mang nhiều ý nghĩa trong hiện tại. Điều này thể hiện ở chỗ chủ thể này có quan hệ chặt chẽ với chế định về hợp đồng tiền công ty, một nội dung cơ bản của pháp luật về thành lập công ty. - Những thuộc tính của sáng lập viên công ty cổ phần được phân tích đã gi...

 • 3327-1-5930-1-10-20161208.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngô, Huy Cương (2002)

 • Hơn bao giờ hết, an ninh xã hội đang cuốn hút sự chú ý của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Nền kinh tế công nghiệp và hậu công nghiệp đang đòi hỏi: "tấm lá chắn xã hội" cho những người lao động. Và các chương trình an ninh xã hội được xem là những " tấm lá chắn xã hội" đang ngày càng phát triển mạnh mẽ ở các nước công nghiệp {1, tr. 4-5}

 • 00050003706_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tô, Mai Thanh;  Advisor: Ngô, Huy Cương; Đinh, Dũng Sỹ (2014; Mon Dec 29 14:11:52 2014)

 • Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu. Chương 2. Tổng quan về chính sách tiền tệ và các công cụ thực hiện chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Chương 3. Thực trạng pháp luật điều chỉnh các công cụ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia ở Việt Nam hiện nay. Chương 4. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về các công cụ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia ở Việt Nam hiện nay; Electronic Resources

 • V_L0_01092_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phí, Thị Quỳnh Nga;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2006)

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về bảo hiểm nhân thọ (BHNT): khái niệm, đặc điểm, loại hình, lịch sử hình thành giao dịch và kiểm soát BHNT. Nghiên cứu thực trạng pháp luật và phân tích những hạn chế của pháp luật về giao dịch BHNT ở Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó đưa ra các định hướng phù hợp để góp phần hoàn thiện các chế định pháp luật về giao dịch BHNT trong bối cảnh cải cách pháp luật hiện nay ở Việt Nam

 • V_L0_01092_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phí, Thị Quỳnh Nga;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2006)

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về bảo hiểm nhân thọ (BHNT): khái niệm, đặc điểm, loại hình, lịch sử hình thành giao dịch và kiểm soát BHNT. Nghiên cứu thực trạng pháp luật và phân tích những hạn chế của pháp luật về giao dịch BHNT ở Việt Nam hiện nay (...)

 • 00050006286.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Thu Hương;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2015)

 • Trên cơ sở đánh giá các quy định của pháp luật và thực tiễn thi hành, tham khảo một số pháp luật trên thế giới, tham chiếu các quy định của những điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia là thành viên, luận văn đưa ra định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật: cần phải quy định “tài sản trí tuệ” là một tài sản quan trọng trong khối tài sản doanh nghiệp và được ghi nhận trong Bộ Luật dân sự, Luật doanh nghiệp; xác định hiệu lực pháp lý cho phương thức giải quyết tranh chấp qua thương lượng và hòa giải để đảm bảo kết quả được thi hành như các bên đã thỏa thuận; mở rộng thẩm quyền của trọng tài để giảm bớt công việc giải quyết cho Tòa án; Tạo điều kiện để phương thức giải quyết tranh ch...

 • 00050003695_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Anh Thư;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2014)

 • Luận văn đề cập khá toàn diện các vấn đề lý luận và thực tiễn của pháp luật về hành nghề luật sư ở Việt Nam qua từng thời kỳ lịch sử, có sự so sánh với pháp luật của một số nước. Từ đó phân tích các thành tựu và bất cập của pháp luật Việt Nam về vấn đề hành nghề luật sư khi áp dụng vào thực tiễn. Với những kết quả mà luận văn đạt được, tác giả hy vọng sẽ góp một phần nhỏ vào sự nghiệp phát triển nghề luật sư ở Việt Nam thông qua việc tạo nên một hành lang pháp lý thuận lợi cho các luật sư hành nghề.

 • 00050004918_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thúy Quỳnh;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2014)

 • - Luận văn đã làm sáng tỏ những vấn đề về lý luận và thực tiễn các quy định của pháp luật Việt Nam về hợp đồng cho thuê bắc cầu. Luận văn đã làm rõ các khái niệm, vai trò và quyền – nhiệm vụ của các bên tham gia hợp đồng cho thuê bắc cầu cũng như đưa ra các khái niệm, quan điểm, phương pháp kiểm soát giao dịch trong cấu trúc cho thuê bắc cầu ở nước ta. Luận văn đã phân tích và đưa ra được những quy định của pháp luật về hợp đồng cho thuê bắc cầu còn chưa thống nhất và thiếu các quy định chi tiết, hướng dẫn điều chỉnh cụ thể. Đồng thời nghiên cứu theo phương pháp so sánh về kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới trong việc ban hành hệ thống pháp luật điều chỉnh, kiểm soát giao d...

Browsing by Author Ngô, Huy Cương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 41 to 60 of 107
 • 2715-1-6623-1-10-20170111.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngô, Huy Cương (2006)

 • Bộ luật Dân sự hiện hành được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 14-6-2005 trên cơ sở kế thừa truyền thống của pháp luật dân sự Việt Nam và phát huy thành tựu của Bộ luật Dân sự năm 1995. Sau hơn 8 năm thi hành, Bộ luật Dân sự cơ bản đã có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như đối với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật điều chỉnh các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động v.v... Đồng thời, Bộ luật Dân sự đã góp phần thúc đẩy sự hình thành, phát triển của quan hệ thị trường thông qua việc ghi nhận nguyên tắc tự do hợp đồng; tạo cơ chế pháp lý để thực hiện tư tưởng của Hiến pháp 1992.

 • 2890-1-5224-1-10-20161128.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngô, Huy Cương (2004)

 • The memorandum of association creates a legal person. The law therefor requires the memorandum of association state some clauses. But Vietnamese law has many shortcoming to do that. It is emphasized in the articles the capital clause and the name of the company clause. The author simultaneously points out mentioned shortcoming of Vietnamese law 01 this subject.

 • 00050010434.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Đinh Hương;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2019)

 • Nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận về nghĩa vụ chứng minh. Phân tích các quy định của pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam hiện nay về nghĩa vụ chứng minh. Đánh giá thực tiễn áp dụng những quy định của BLTTDS 2015 về nghĩa vụ chứng minh. Chỉ rõ những hạn chế trong những quy định của BLTTDS 2015 về nghĩa vụ chứng minh. Đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật tố tụng dân sự về nghĩa vụ chứng minh và một số giải pháp để nâng cao hiệu quả của việc thực hiện nghĩa vụ chứng minh trong thực tế.

 • 00050006507.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Duy;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2015)

 • Luận văn đã trình bày được các vấn đề lý luận cơ bản đặt ra, tóm tắt được tổng quan mô hình quản trị công ty cũng như vai trò của người quản lý công ty, với tư cách là đối tượng nghiên cứu. Luận văn đã phân tích và trình bày được vấn đề nghiên cứu, ở đây là nghĩa vụ của người quản lý công ty, không chỉ từ giác độ luật thực định mà còn cả từ góc độ lý thuyết, cũng như so sánh với các quy tắc theo pháp luật công ty của một số nước phát triển như Anh, Mỹ. Ngoài ra, từ các phân tích đó, luận văn cũng chỉ ra được những thay đổi cốt yếu cần có để hoàn thiện chế định pháp luật có liên quan.

 • V_L0_01248_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phùng, Thị Thu Hường;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2006)

 • Chương 1: Thực trạng về thế chấp ở Việt Nam. Chương 2: Nhu cầu điều chỉnh pháp luật đối với hoạt động thế chấp. Chương 3: Những nguyên lý pháp chế của thế chấp.

 • V_L0_01248_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phùng, Thị Thu Hường;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2006)

 • Phân tích thực trạng của việc áp dụng các quy định pháp luật thế chấp: những mâu thuẫn, thiếu sót của các quy định pháp luật, những vướng mắc trong khâu áp dụng pháp luật cũng như chỉ ra được sự cần thiết và vai trò của chế định thế chấp trong nền kinh tế (...)

 • 00050004326.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Xuân Thu;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2014)

 • Đà Nẵng là thành phố lớn nhất Miền Trung của Việt Nam, có tốc độ phát triển đô thị rất cao. Giống như hầu hết các đô thị ở Việt Nam hiện nay, sử dụng đất đai là một trong những vấn đề nóng nhất. Việc sử dụng quỹ đất cho các công trình công cộng và các công trình cho mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội đang gây một sức ép rất lớn cho các cấp chính quyền. Tuy nhiên công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước buộc các cấp chính quyền và nhân dân vào vòng xoáy đất đai mà tại đó vấn đề thi hành pháp luật đất đai rất đáng quan ngại. Với sự cần thiết nghiên cứu đó, Luận văn cố gắng mô tả tổng quát pháp luật về quản lý sử dụng đất ở Việt Nam hiện nay và phân tích những đặc thù của quá ...

 • 00050002429_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy Hằng;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2013)

 • Trình bày cơ sở lý luận chung về công ty, đặc biệt là giai đoạn tiền công ty. Nghiên cứu thực trạng xây dựng pháp luật công ty ở Việt Nam và sự điều chỉnh pháp luật của nước ta về giai đoạn tiền công ty. Phân tích và đánh giá thực trạng pháp luật Việt Nam (...)

 • 00050000840_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Cẩm Thương;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2011)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về “Sáng lập viên công ty cổ phần”. Nghiên cứu các quyền và nghĩa vụ cơ bản của Sáng lập viên công ty cổ phần.Tìm hiểu về trách nhiệm pháp lý do vi phạm nghĩa vụ của Sáng lập viên công ty cổ phần; - Luận văn đã chỉ ra một số thuộc tính pháp lý cơ bản của sáng lập viên công ty cổ phần. Đây là một chủ thể đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành nên công ty cổ phần trong quá khứ và vẫn mang nhiều ý nghĩa trong hiện tại. Điều này thể hiện ở chỗ chủ thể này có quan hệ chặt chẽ với chế định về hợp đồng tiền công ty, một nội dung cơ bản của pháp luật về thành lập công ty. - Những thuộc tính của sáng lập viên công ty cổ phần được phân tích đã gi...

 • 3327-1-5930-1-10-20161208.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngô, Huy Cương (2002)

 • Hơn bao giờ hết, an ninh xã hội đang cuốn hút sự chú ý của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Nền kinh tế công nghiệp và hậu công nghiệp đang đòi hỏi: "tấm lá chắn xã hội" cho những người lao động. Và các chương trình an ninh xã hội được xem là những " tấm lá chắn xã hội" đang ngày càng phát triển mạnh mẽ ở các nước công nghiệp {1, tr. 4-5}

 • 00050003706_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tô, Mai Thanh;  Advisor: Ngô, Huy Cương; Đinh, Dũng Sỹ (2014; Mon Dec 29 14:11:52 2014)

 • Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu. Chương 2. Tổng quan về chính sách tiền tệ và các công cụ thực hiện chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Chương 3. Thực trạng pháp luật điều chỉnh các công cụ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia ở Việt Nam hiện nay. Chương 4. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về các công cụ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia ở Việt Nam hiện nay; Electronic Resources

 • V_L0_01092_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phí, Thị Quỳnh Nga;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2006)

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về bảo hiểm nhân thọ (BHNT): khái niệm, đặc điểm, loại hình, lịch sử hình thành giao dịch và kiểm soát BHNT. Nghiên cứu thực trạng pháp luật và phân tích những hạn chế của pháp luật về giao dịch BHNT ở Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó đưa ra các định hướng phù hợp để góp phần hoàn thiện các chế định pháp luật về giao dịch BHNT trong bối cảnh cải cách pháp luật hiện nay ở Việt Nam

 • V_L0_01092_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phí, Thị Quỳnh Nga;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2006)

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về bảo hiểm nhân thọ (BHNT): khái niệm, đặc điểm, loại hình, lịch sử hình thành giao dịch và kiểm soát BHNT. Nghiên cứu thực trạng pháp luật và phân tích những hạn chế của pháp luật về giao dịch BHNT ở Việt Nam hiện nay (...)

 • 00050006286.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Thu Hương;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2015)

 • Trên cơ sở đánh giá các quy định của pháp luật và thực tiễn thi hành, tham khảo một số pháp luật trên thế giới, tham chiếu các quy định của những điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia là thành viên, luận văn đưa ra định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật: cần phải quy định “tài sản trí tuệ” là một tài sản quan trọng trong khối tài sản doanh nghiệp và được ghi nhận trong Bộ Luật dân sự, Luật doanh nghiệp; xác định hiệu lực pháp lý cho phương thức giải quyết tranh chấp qua thương lượng và hòa giải để đảm bảo kết quả được thi hành như các bên đã thỏa thuận; mở rộng thẩm quyền của trọng tài để giảm bớt công việc giải quyết cho Tòa án; Tạo điều kiện để phương thức giải quyết tranh ch...

 • 00050003695_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Anh Thư;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2014)

 • Luận văn đề cập khá toàn diện các vấn đề lý luận và thực tiễn của pháp luật về hành nghề luật sư ở Việt Nam qua từng thời kỳ lịch sử, có sự so sánh với pháp luật của một số nước. Từ đó phân tích các thành tựu và bất cập của pháp luật Việt Nam về vấn đề hành nghề luật sư khi áp dụng vào thực tiễn. Với những kết quả mà luận văn đạt được, tác giả hy vọng sẽ góp một phần nhỏ vào sự nghiệp phát triển nghề luật sư ở Việt Nam thông qua việc tạo nên một hành lang pháp lý thuận lợi cho các luật sư hành nghề.

 • 00050004918_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thúy Quỳnh;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2014)

 • - Luận văn đã làm sáng tỏ những vấn đề về lý luận và thực tiễn các quy định của pháp luật Việt Nam về hợp đồng cho thuê bắc cầu. Luận văn đã làm rõ các khái niệm, vai trò và quyền – nhiệm vụ của các bên tham gia hợp đồng cho thuê bắc cầu cũng như đưa ra các khái niệm, quan điểm, phương pháp kiểm soát giao dịch trong cấu trúc cho thuê bắc cầu ở nước ta. Luận văn đã phân tích và đưa ra được những quy định của pháp luật về hợp đồng cho thuê bắc cầu còn chưa thống nhất và thiếu các quy định chi tiết, hướng dẫn điều chỉnh cụ thể. Đồng thời nghiên cứu theo phương pháp so sánh về kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới trong việc ban hành hệ thống pháp luật điều chỉnh, kiểm soát giao d...