Browsing by Author Ngô, Thị Minh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 5 to 5 of 5
  • V_L2_00296_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Ngô, Thị Minh;  Advisor: TS Hoàng Trọng Phiến; TS. Đào Thị Thanh Lan (2001)

  • Electronic Resources; 174 tr; Đây là luận án đầu tiên nghiên cứu nghĩa tình thái thông qua việc khảo sát, biện luận có hệ thống các tác tử như là phương tịên chuyên dùng biểu hiện ý nghĩa tình thái trong câu ghép tiếng Việt. Chúng có một vai trò quan trọng trong việc hình thành ngữ ngh (...); TS. Lý luận ngôn ngữ 5.04.08 Trường ĐHKHXH & NV ĐHQGHN

Browsing by Author Ngô, Thị Minh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 5 to 5 of 5
  • V_L2_00296_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Ngô, Thị Minh;  Advisor: TS Hoàng Trọng Phiến; TS. Đào Thị Thanh Lan (2001)

  • Electronic Resources; 174 tr; Đây là luận án đầu tiên nghiên cứu nghĩa tình thái thông qua việc khảo sát, biện luận có hệ thống các tác tử như là phương tịên chuyên dùng biểu hiện ý nghĩa tình thái trong câu ghép tiếng Việt. Chúng có một vai trò quan trọng trong việc hình thành ngữ ngh (...); TS. Lý luận ngôn ngữ 5.04.08 Trường ĐHKHXH & NV ĐHQGHN