Browsing by Author Nguyễn, Đình Dũng, 1952-

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2 to 5 of 5
 • 01050001240.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Hằng;  Advisor: Nguyễn, Đình Dũng, 1952- (2013)

 • Nghiên cứu lý thuyết tán xạ của nơtron chậm trong tinh thể. Phản xạ gương của các nơtron phân cực trên mặt biên gồ ghề giữa “ chân không – vật chất có các hạt nhân phân cực”. Tán xạ hạt nhân không đàn hồi của các nơtron phân cực trên tinh thể phân cực trong điều kiện có nhiễu xạ bề mặt. Vecto phân cực của các notron tán xạ hạt nhân trên bề mặt tinh thể phân cực trong điều kiện có nhiễu xạ bề mặt.

 • 01050000199.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thu Hà;  Advisor: Nguyễn, Đình Dũng, 1952- (2011)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tán xạ của nơtron chậm trong tinh thể. Giới thiệ tán xạ từ của các nơtron phân cực trong tinh thể phân cực. Nghiên cứu tiết diện tán xạ từ của các nơtron phân cực trong tinh thể có cấu trúc từ xoắn đinh ốc. Trình bày Vector phân cực của nơtron tán xạ từ trong tinh thể có cấu trúc từ xoắn đinh ốc.

 • 01050000191.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Nga;  Advisor: Nguyễn, Đình Dũng, 1952- (2011)

 • Trình bày tổng quan về lý thuyết tán xạ của nơtron chậm trong tinh thể. Nghiên cứu bài toán tổng quát và thu được tiết diện tán xạ vi phân của nơtron phân cực trong tinh thể phân cực. Tính tiết diện tán xạ từ của nơtron phân cực trong tinh thể sắt từ. Tính véc tơ phân cực của nơtron tán xạ từ trong tinh thể sắt từ.

Browsing by Author Nguyễn, Đình Dũng, 1952-

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2 to 5 of 5
 • 01050001240.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Hằng;  Advisor: Nguyễn, Đình Dũng, 1952- (2013)

 • Nghiên cứu lý thuyết tán xạ của nơtron chậm trong tinh thể. Phản xạ gương của các nơtron phân cực trên mặt biên gồ ghề giữa “ chân không – vật chất có các hạt nhân phân cực”. Tán xạ hạt nhân không đàn hồi của các nơtron phân cực trên tinh thể phân cực trong điều kiện có nhiễu xạ bề mặt. Vecto phân cực của các notron tán xạ hạt nhân trên bề mặt tinh thể phân cực trong điều kiện có nhiễu xạ bề mặt.

 • 01050000199.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thu Hà;  Advisor: Nguyễn, Đình Dũng, 1952- (2011)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tán xạ của nơtron chậm trong tinh thể. Giới thiệ tán xạ từ của các nơtron phân cực trong tinh thể phân cực. Nghiên cứu tiết diện tán xạ từ của các nơtron phân cực trong tinh thể có cấu trúc từ xoắn đinh ốc. Trình bày Vector phân cực của nơtron tán xạ từ trong tinh thể có cấu trúc từ xoắn đinh ốc.

 • 01050000191.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Nga;  Advisor: Nguyễn, Đình Dũng, 1952- (2011)

 • Trình bày tổng quan về lý thuyết tán xạ của nơtron chậm trong tinh thể. Nghiên cứu bài toán tổng quát và thu được tiết diện tán xạ vi phân của nơtron phân cực trong tinh thể phân cực. Tính tiết diện tán xạ từ của nơtron phân cực trong tinh thể sắt từ. Tính véc tơ phân cực của nơtron tán xạ từ trong tinh thể sắt từ.